Blog

Sneller innoveren door goed portfoliomanagement

25 aug 2016

Goed portfoliomanagement vergroot de innovatie slagkracht van uw organisatie. Of het nu interne of externe afnemers van ICT-producten en diensten zijn, het is belangrijk om als organisatie duidelijk te zijn in wat je kunt bieden. In één oogopslag moet het helder zijn wat het portfolio bevat, waarvoor het een oplossing is en welke waarde het biedt. Nog belangrijker is dat het portfolio interessant blijft en meebeweegt met de marktontwikkelingen, technologische mogelijkheden en behoefte van uw klanten. Aan ideeën om het portfolio aan te passen is vaak geen gebrek. Deze komen van medewerkers, klanten, branchegenoten, leveranciers, etc. Maar hoe ga je hier vervolgens mee om? Wat pas je toe en wat niet? En zijn die aanpassingen wel zo innovatief?

Ruud Kurver door Ruud Kurver

Portfoliomanagement bevat het geheel van portfolio, proces, governance en communicatie. Deze zijn nodig om onderdelen van het portfolio te beheren van introductie tot neergang. Goed portfoliomanagement geeft focus en creëert waarde voor zowel uw klanten als uw organisatie. Ook helpt portfoliomanagement bij het effectief inzetten van kostbare innovatie resources (mensen en middelen).

Succesfactoren bij portfoliomanagement
Portfoliomanagement raakt veel onderwerpen: Wat is het portfolio? Hoe loopt het proces voor wijzigingen? Wie beslist over de prioriteiten? Hoe waarborgen wij doorontwikkeling van ons portfolio? En zo zijn er nog oneindig veel andere vragen te bedenken. In het kader van doorontwikkeling van portfoliomanagement binnen ons bedrijf heb ik recentelijk met veel personen van gedachten gewisseld over de ideale, maar wel praktische en realistische wijze van inrichting. Gedurende dit traject werd mij steeds duidelijker welke vijf factoren belangrijk zijn voor het succesvol toepassen van portfoliomanagement:

  • Overzicht geeft inzicht
  • Stel de klant centraal
  • Kaf van het koren scheiden
  • Democratie werkt niet, maar draagvlak is cruciaal
  • Creëer een Minimum Viable Product

In deze blog licht ik de eerste twee succesfactoren toe om een snelle innovatie te realiseren met portfoliomanagement.

1. Overzicht geeft inzicht
Een eenvoudig en duidelijk overzicht van het portfolio is de basis van effectief portfoliomanagement. Het portfolio gelaagd indelen volgens het principe van etalage, winkel en magazijn geeft structuur en inzicht

Sneller innoveren door goed portfoliomanagement
Het hoogste niveau is ‘etalage’. Dit is de eerste kennismaking met het portfolio en moet in één oogopslag de beschikbare proposities en hun samenhang weergeven. Maar het is vooral belangrijk waarvoor het portfolio een oplossing is en welke waarde het portfolio heeft voor uw klanten.Vervolgens bevat de ‘winkel’ de beschikbare solutions en services voor specifieke deelproblemen. Belangrijk om op dit niveau functioneel te beschrijven wat de kenmerken zijn en wat de unieke voordelen zijn. Het onderste niveau is het ‘magazijn’ waar in staat aangegeven met welke afzonderlijke producten en dienstcomponenten de solutions en services zijn opgebouwd.

Helaas komt het vaak voor dat organisaties het ‘magazijn’ etaleren en de klant vervolgens door de bomen het bos niet meer ziet. Hierdoor herkent de klant de voordelen niet en kan de waarde niet inschatten.

2. Stel de klant centraal
Behalve bij externe afnemers van ICT, zoals bij ons als leverancier, is het ook in het geval van een ICT-afdeling met interne klanten belangrijk om de unieke waarde propositie van het portfolio helder te hebben en uit te dragen. Ook intern moet het portfolio ‘verkocht worden’. Immers ‘shadow IT’ ligt op de loer, het is voor gebruikers en afdelingen nog nooit zo gemakkelijk geweest om zelf, buiten de eigen ICT-afdeling om, diensten af te nemen.Lekker gemaakt door de grote toestroom van nieuwe technieken, producten en leveranciers, worden maar al te vaak portfoliobeslissingen genomen zonder goed af te vragen wat dit voor uw klanten toevoegt. Vertrek altijd vanuit de klant (waarde propositie) en betrek hen in een zo vroeg mogelijk stadium bij nieuwe ontwikkelingen. Uw aanbod is er om uw klanten te helpen. Alleen de klant kan zelf de waarde bepalen en is dan vervolgens ook bereid ervoor te betalen. Tenminste, als dit duidelijk meerwaarde biedt.

Graag nodig ik u uit voor mijn volgende blog . Daarin bespreek ik de laatste drie factoren die leiden tot succesvol portfoliomanagement en vergroting van de innovatie slagkracht.

Geïnteresseerd?

Ruud Kurver
Neem contact op met onze specialist Ruud Kurver

Ruud Kurver is sinds 2006 in dienst bij Telindus en heeft diverse functies vervuld. Ruud is werkzaam als Program Manager op de afdeling Strategy & Solutions. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de aansturing van projecten voor uitbreiding en optimalisatie van het Telindus Solution & Services portfolio. Het doel is maximale waarde creëren voor zowel onze klanten als Telindus. Door zijn brede achtergrond in de IT en uitgebreide ervaring in productmanagement overziet Ruud het totale traject van initiële business cases, lanceringen in de markt, borging van een kwalitatieve dienstverlening en het continu aanpassen aan de veranderende vraag vanuit de markt. Naast zijn werk in de IT is Ruud een actief golfer en organiseert hij al jaren de toernooien bij de lokale voetbalvereniging.

geen reacties
Plaats een reactie