Checklist voor de organisatie van de toekomst

Blog

Checklist voor de organisatie van de toekomst

Stippel de koers uit voor jouw organisatie van de toekomst

In een tijd waarin weinig zekerheden bestaan, is het lastig een koers uit te stippelen voor de toekomst. Om toch enige houvast te krijgen, moet je als organisatie een reeks vragen beantwoorden.

Waar sta je ten opzichte van de samenleving waarin je opereert? Hoe kijk je aan tegen de relatie met medewerkers, het fundament van je organisatie? Hoe kun je klanten, cliënten of burgers optimaal blijven bedienen terwijl zij steeds veeleisender worden? Zo krijg je een beeld van jouw organisatie van de toekomst. Om dit stadium te bereiken en de juiste koers te varen, leiden we je langs een aantal boeien. Zorg ervoor dat je deze boeien soepel kunt ronden en houd koers richting de organisatie van de toekomst.

1. Geef mensen de ruimte

De organisatie van de toekomst moet het idee van het vaste kantoor loslaten. Wat we nodig hebben, is een fijne ontmoetingsplek, waar vooral ruimte is voor overleg en creativiteit. Heb je als medewerkers concentratie nodig om inhoudelijke taken uit te voeren, dan werk je in je thuisomgeving. En voor projectmatig werk, teamoverleg en creatieve sessies kom je dan naar de kantoorhub. Vergeet niet de cultuur, de waarden en normen van je organisatie, uit het oog te verliezen.

2. Zorg voor de balans tussen mens en technologie

Het is van belang dat het technologische fundament op orde is. Want hoe je ook kijkt naar de bedrijfsvoering van de toekomst, processen moeten altijd sneller, efficiënter en goedkoper. Zorg hierbij dat je medewerkers meeneemt in deze ontwikkeling. Zorg ervoor dat zij de technologische vooruitgang kunnen bijbenen. Door deze balans continu in acht te nemen, voorkom je dat je medewerkers op deze reis verliest.

3. Focus op doelen en resultaat, niet op aanwezigheid

In 2030 is de volledige generatie Z op de arbeidsmarkt en deze lichting medewerkers weet niet anders dan dat zij altijd online is. Deze jongeren zijn tevens digitaal ongekend vaardig. Medewerkers zijn in toenemende mate vrij om te bepalen waar en wanneer zij hun werk doen. Maar dan moet je dit als organisatie wel faciliteren. Stap af van sturen op aanwezigheid en omarm een visie, waarbij het welzijn van de medewerkers hand in hand gaat met de doelstellingen van de organisatie.

4. Wees je ervan bewust: je bent als organisatie onlosmakelijk verbonden met je omgeving

De organisatie van de toekomst zoekt continu naar mogelijkheden om social return acties te koppelen aan de eigen activiteiten. We zien ook de toenemende behoefte van organisaties om iets positiefs te doen voor de maatschappij. Deze motivatie wordt aangewakkerd door medewerkers, die andere eisen stellen aan organisaties waar ze voor willen werken. Geen onbelangrijk element in een wereld waarin talent schaars is.

5. De reis naar de organisatie van de toekomst is nooit af

Er is altijd weer een nieuwe organisatie van de toekomst. Daarom is het goed om de reis daarnaartoe als een continuüm te beschouwen. Niet als een tripje met een begin- en een eindpunt. Je moet het denken aan de organisatie van de toekomst verankeren in de dagelijkse gang van zaken. In je corporate DNA. Naast het verrichten van de dagelijkse werkzaamheden, moet je momenten inbouwen waarop je opnieuw de juiste vragen stelt. Wat is mijn rol in de samenleving? Hoe moet ik mij tot mijn stakeholders verhouden? Hoe kan ik samen met mijn medewerkers het verschil maken? Blijf jezelf deze vragen stellen en blijf je medewerkers hierbij betrekken.

De huidige crisis is een kans om vastgeroeste denkwijzen los te laten en prioriteiten tegen het licht te houden. Zo kun je slagvaardiger en wendbaarder worden. Laat oude gewoontes, die vooruitgang in de weg staan, los en breng organisatie van de toekomst een stuk dichterbij.

De punten van deze checklist komen uitgebreid terug in het visiepaper, dat Telindus heeft geschreven over De organisatie van de Toekomst. Download dit visiedocument aan de rechterkant van deze pagina en stel jouw toekomst veilig.

Blijf up to date! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.
Blijf up to date! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.