Wat is jouw bijdrage aan de samenleving?

Blog

Wat is jouw bijdrage aan de samenleving?

Het wordt tijd dat organisaties duurzaamheid en corporate social responsibility verheffen tot voorwaarden om zaken te doen. Je kunt ambities op papier zetten, maar je moet ze juist in de praktijk brengen en verankeren in de organisatie. Pas dan kun je écht een bijdrage leveren aan de samenleving. – door Joris Leupen

Ik hoef verder niet uit te leggen dat we leven in een periode van onzekerheid, wat zorgt voor een uitdagend economisch klimaat. Organisaties zullen alles in het werk moeten stellen om de business continuïteit te waarborgen. Uitgaven komen onder een vergrootglas en investeringen moeten gebaseerd zijn op een zeer stevige business case. In dit krachtenveld ben je geneigd te denken dat organisaties vooral aan zichzelf denken: aan hun medewerkers, aan hun klanten en hun aandeelhouders en uiterst voorzichtig zijn met uitgaven. Maar het tegendeel is waar: juist door COVID-19 lijkt de sociale betrokkenheid van organisaties te zijn toegenomen en zijn zij bereid te investeren in sociale initiatieven. Je ziet dat het Corporate Social Responsibility (CSR) beleid wordt voorzien van nieuwe impulsen. Denk daarbij in de eerste plaats aan het nemen van maatregelen die het welzijn en de gezondheid van medewerkers verbeteren. En nu thuiswerken min of meer de standaard is, wordt er ook iets verwacht van het empathische vermogen van een organisatie. Soms moet je namelijk iets langer wachten tot een collega reageert op een mailtje omdat die even druk is met thuisonderwijs of ervoor kiest om een uur te gaan sporten. Dat kan een trendbreuk zijn met de heersende bedrijfscultuur, maar dit is wel de richting die we opgaan. Inclusie en diversiteit zijn eveneens thema’s die in toenemende mate vast onderdeel worden van die cultuur.

Ecologische voetafdruk moet verkleind

Daarnaast zien we dat organisaties meer dan voorheen bereid zijn sociale initiatieven in de (lokale) gemeenschap te ondersteunen. Ook in dit opzicht is een groeiend empathisch vermogen in de organisatie van belang; je bent er bijvoorbeeld niet met een financiële donatie. Je medewerkers en ook de samenleving verwachten van de corporate wereld intrinsieke belangstelling en betrokkenheid. Ten slotte zijn het terugdringen van de CO2-uitstoot en het verkleinen van de ecologische voetafdruk een belangrijk onderdeel van CSR. Het kan dan ook niet bij ambitieuze doelstellingen blijven en juist door COVID-19 is het besef toegenomen dat het bedrijfsleven een taak heeft als het gaat om verduurzaming. Men vraagt zich inderdaad steeds vaker af: wat is mijn bijdrage aan de samenleving?

Social responsibility in ons DNA

Als ik kijk naar onze eigen organisatie dan kan ik deze trends volledig onderschrijven. Sterker nog, de principes van CSR vormen een essentieel onderdeel van onze strategie. Social responsibility zit in het DNA van Telindus en komt niet louter en alleen voort uit het feit dat klanten dit uitvragen in een tender. We gaan bijvoorbeeld met business en IT-partners het gesprek aan over werkomstandigheden in hun fabrieken wereldwijd. En wanneer een klant als de gemeente Amsterdam een MVO-programma van ons verwacht, dan gaan we daar met veel enthousiasme mee aan de slag.

Goed voorbeeld is het vervangen van verouderde apparatuur in het kader van de samenwerking met de gemeente Amsterdam. Deze hardware wordt maximaal hergebruikt, door zoveel mogelijk materiaal elders in de markt opnieuw in te laten zetten en het resterende deel te laten verwerken en te scheiden in waardevolle grondstoffen met zo min mogelijk restafval. Zo dragen we bij aan een circulaire economie. Juist door dit soort activiteiten zien we dat we in aanbestedingstrajecten veel punten scoren als het gaat om duurzaamheid en social responsibility. Nu moeten we alleen nog met z’n allen ervoor zorgen dat deze waarden een hogere prioriteit krijgen en dat het gemeengoed wordt. Niet iets dat als extra inspanning wordt gezien.

Met glasvezel bespaar je enorm veel energie

Het is dus van belang dat de partners in de brede IT-keten elkaar scherp en duurzaam houden. We denken actief mee met onze klanten, bijvoorbeeld wanneer zij van plan zijn hun datacenter opnieuw in te richten. In plaats van verbindingen met ethernet tot stand te brengen, wijzen wij op de mogelijkheden van glasvezel, dat in gebruik ontzettend veel energie scheelt. Wij helpen je als klant zo te verduurzamen; en passant realiseer je nog een flinke kostenbesparing en verhoog je de capaciteit en snelheid van het dataverkeer. Duurzaamheid en innovatie gaan zo hand in hand.

De doelstelling is CO2 negatief

Ook binnen de eigen organisatie zetten we forse stappen als het gaat om duurzaamheid. Ons moederbedrijf Proximus, en dus ook Telindus zelf, heeft in dit kader heldere doelstellingen geformuleerd die beginnen met het reduceren van de CO2 uitstoot en die eindigen – na een flink aantal jaren – bij een organisatie die CO2 uit de markt ontneemt en dus CO2 negatief is. Dan is het evident dat je je als organisatie zelf ook moet inspannen om een bijdrage te leveren. Met het vergroenen van het wagenpark en alleen elektrische leaseauto’s voorschrijven ben je er niet. De ambities staan dus wel mooi op papier, maar er zal ook invulling aan gegeven moeten worden.

Zo zijn we voornemens om 1 procent van de omzet te investeren in duurzaamheid. Daarnaast blijven we zoeken naar mogelijkheden om te vergroenen en te verduurzamen met onze vestigingslocatie, waarbij dit ook gestimuleerd wordt vanuit de gemeente Utrecht.

Het kan natuurlijk allemaal meer en beter en in dat opzicht ben ik blij dat onze medewerkers Telindus als bedrijf scherp houden. En ik ben me er van bewust dat het management een voorbeeldfunctie heeft hierbij. Natuurlijk, nobody’s perfect, maar we doen ons best. Aan het eind van de dag durf ik best antwoord te geven op de vraag: Wat is jouw bijdrage aan de samenleving?

Blijf up to date! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.
Blijf up to date! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.