De mensen maken Telindus

Blog

De mensen maken Telindus

We leven in een wereld vol veranderingen en dat is nog voorzichtig uitgedrukt. Veel organisaties bevinden zich midden in de digitale transformatie, worden geconfronteerd met nieuwe technologieën en worden gestimuleerd om te veranderen. De gevolgen van de coronapandemie hebben deze dynamiek nog verder aangewakkerd. Dit alles maakt het lastig een langetermijnstrategie te formuleren. Het is al lastig om te bepalen waar je als organisatie over zes maanden staat, laat staan over zes jaar. Wat je wel weet, is dat je als onderneming wendbaar moet zijn, om snel op nieuwe ontwikkelingen in te kunnen springen.

Schaarste op de arbeidsmarkt

Een van de randvoorwaarden hiervoor is dat de workforce flexibel en toekomstbestendig is en dat je als werkgever je inspant om medewerkers de kans te geven zich verder te ontwikkelen. Klanten profiteren hier vervolgens ook van, waardoor zij een sterkere band krijgen met Telindus. Medewerkers plukken hier ook weer de vruchten van en zo is de cirkel rond.

Op deze manier zorg je er in de eerste plaats voor dat je als werkgever aantrekkelijk blijft voor je huidige medewerkers en dat je interessant bent en blijft voor nieuwe kandidaten. Dit is enorm belangrijk in de ‘War for Talent´ die momenteel heerst in de technologiesector. De War for Talent klinkt misschien wat vreemd in de oren wanneer gezaghebbende instanties ons waarschuwen voor oplopende werkloosheid. De gevolgen van de coronapandemie zijn nog niet te overzien, maar het ligt in de lijn der verwachtingen dat voor talloze disciplines, waaronder de IT-sector, er nog altijd een schaarste zal zijn op de arbeidsmarkt.

Geven en nemen

Telindus spant zich dan ook in om op vele fronten een goede werkgever te zijn. De ontwikkeling van medewerkers is een belangrijk onderdeel in dit streven. Tevens bewaken wij de juiste balans tussen werk en privé. Een deel van wat er dan onder de streep overblijft, besteden we aan learning & development van onze medewerkers. Dit reikt veel verder dan het bekostigen van een opleiding of training. Soms past een opleidingswens niet in onze plannen, maar we zullen mensen altijd stimuleren om zich te ontwikkelen. In sommige gevallen gaat dit om een financiële ondersteuning, in andere gevallen zorgen we dat er tijd vrijgemaakt wordt voor studie-uren of kan je binnen de organisatie een nieuwe rol oppakken. Kern van de zaak is dat je als onderneming een sfeer creëert waarin mensen worden uitgedaagd om zich te blijven ontwikkelen.

Laten we één van de vele voorbeelden benoemen. Wij komen van oudsher uit de sector van de modems en switches. De laatste jaren werken we in de veel complexere materie van geïntegreerde IT-infrastructuur en de managed diensten hierop. Het vervangen of beheren van deze hardware ging en gaat soms nog steeds gepaard met downtime. Erg vervelend voor de klant. Onze mensen hebben zich in deze problematiek verdiept en hebben zichzelf met externe kennis verrijkt. Vervolgens hebben ze scripts geschreven en getest in een lab en het resultaat was een migratiemethode met een zeer sterk gereduceerde downtime, soms tot wel 95% reductie. We investeren in kennis, in prettiger werken en in toegevoegde waarde voor de klant.

Strategisch niveau

Telindus bestaat 35 jaar en dat is voor een IT-onderneming een respectabele leeftijd. Ik heb zojuist aangegeven hoe wij door verschillende vormen van een leven lang leren te faciliteren, een prettig werkklimaat creëren en daarmee perspectief voor onze medewerkers bieden. Schoolverlaters hebben de neiging sneller voor jonge startups te kiezen, waar naast flitsend en innovatief werk ook gouden bergen worden beloofd. Maar als zij verder kijken, dan zullen zij zien dat startups hun arbeidsvoorwaarden vaak minder goed op orde hebben. Daar komt bij dat Telindus op strategisch niveau betrokken is bij zeer innovatieve IT-projecten. Wij zorgen ervoor dat we met de tijd mee gaan en dit draagt ertoe bij dat we veel mensen echt voor lange tijd in dienst hebben en houden.

Voor Telindus wegen uiteindelijk het werkplezier, de open sfeer en het respect naar elkaar, ook wanneer er lastige keuzes gemaakt moeten worden, erg zwaar. Onze medewerkers zijn trots op Telindus, een professionele organisatie, waar mensen voor elkaar klaar staan en samen werken aan oplossingen bij onze klanten. En ik ben op mijn beurt trots op onze medewerkers.

 

Auteur: Joris Leupen

Blijf up to date! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.
Blijf up to date! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.