Over Telindus

Over Telindus

Telindus is dé strategisch IT partner voor de flexibele organisatie van de toekomst. In een tijd waarin we zoeken naar zekerheid en stabiliteit enerzijds, en ruimte om te innoveren anderzijds, legt Telindus het fundament met de juiste IT-infrastructuur. Obstakels verdwijnen zodat je als organisatie wendbaar kunt zijn om invulling te geven aan de realisatie van doelen en ambities. Telindus bouwt die optimale IT-infrastructuur met vier componenten: networking, cloud, cybersecurity en data & AI. Met als resultaat een toekomstbestendig IT-fundament dat meegroeit met de ambities van de organisatie. Optimale integratie van je IT-landschap met de cloud ondersteunt de business van morgen. En met security leg je de basis voor een succesvolle bedrijfsvoering, zonder concessies te doen aan de user experience. Dankzij slimme toepassing van data & AI heb je inzicht, overzicht en controle zonder dat dit ten koste gaat van je capaciteit. Dit zijn de vier pijlers voor de organisatie van de toekomst waarbij business continuïteit en digitale acceleratie een voorwaarde zijn voor succes.

Inmiddels bestaat Telindus al meer dan 35 jaar. Dat heeft geresulteerd in een aansprekend track record in onder andere de zakelijke dienstverlening, zorg, overheid, onderwijs, industrie en finance. Door de unieke, integrale benadering van networking, cloud, security én data & AI stelt Telindus organisaties in staat om te excelleren, accelereren en innoveren. Telindus maakt deel uit van Proximus en kan daarbij terugvallen op een breed netwerk van strategische partners en de geavanceerde oplossingen van de Proximus Accelerators.

Missie

Elke klant ontzorgen en laten excelleren en daarmee de realisatie van innovatie en de digitale organisatie versnellen.

Visie

Het succes van iedere organisatie staat of valt bij de effectiviteit – het vermogen om te presteren én anticiperen. De rol en noodzaak van een goed IT-fundament neemt hierin meer en meer toe. Zeker nu veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen, grenzen tussen disciplines vervagen en alles met alles verbonden raakt. IT heeft zich dan ook ontwikkeld tot business enabler: dé bepalende factor voor de betrouwbaarheid én de wendbaarheid van iedere organisatie. Hier wordt bepaald hoe robuust je bent. Hoe slagvaardig en flexibel je mensen kunnen werken. Hoe waardevol je kunt zijn voor de omgeving. En hoe innovatief je in de toekomst kunt worden. Er is daarom alle reden om de ontwikkeling van je IT-fundament integraal en vanuit business-doelen aan te pakken. Want, wat je ambities vandaag ook zijn, IT bepaalt hoeveel succes je morgen hebt.

Blijf up to date! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.
Blijf up to date! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.