Een duurzamere digitale samenleving

MVO en Telindus

MVO

Hoe wij maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen vormt de basis van onze bedrijfsvoering. Daarom zijn ons pand en ons wagenpark CO2-neutraal, reduceren we onze CO2-uitstoot en doen we er alles aan om afval te verminderen. De aarde heeft het immers al moeilijk genoeg. Maar we weten ook dat maatschappelijk verantwoord ondernemen verder gaat dan alleen de impact die we maken op het klimaat. We dragen zorg voor onze mensen en de gemeenschap om ons heen. Zo werken we dagelijks aan de creatie van een veiligere en duurzamere digitale samenleving.

De meest duurzame IT-leverancier

De meest duurzame IT-leverancier worden, dat is onze ambitie. Daarom ontwerpen we zo circulair mogelijk. We gaan uit van een volledige levenscyclus van onze producten en diensten en dragen als leverancier bij aan de MVO-doelstellingen van onze klanten. Onze lange termijndoelstelling is om in 2040 volledig CO2-vrij en circulair te ondernemen. In 2030 willen we CO2 vrij zijn in onze directe emissies (scope 1 en 2).

In gesprek met de keten

Afstemming en samenwerking met onze klanten, leveranciers, partners en aannemers in de keten is cruciaal. Wij gaan dan ook regelmatig in gesprek met deze partijen over maatschappelijk verantwoord ondernemen. We hanteren een gedragscode waar MVO, duurzame productie en verwerking van grond- en afvalstoffen deel van uitmaken.

Onze certificeringen

Partnerships

Stichting Studiezalen

Stichting Studiezalen doorbreekt intergenerationele overdracht van armoede en kansenongelijkheid door kinderen ruimte, huiswerkbegeleiding en life coaching te bieden.

ARGO 360

Deze sociale IT-dienstverlener slaat een maatschappelijk verantwoorde brug tussen dataveiligheid, milieu en economisch verantwoorde keuzes met betrekking tot End of Life (EOL) IT-apparatuur.

Meer MVO