Cisco en Telindus op één lijn met duurzaamheid

Nieuws

Cisco en Telindus op één lijn met duurzaamheid

Telindus heeft de ambitie om de duurzaamste IT-leverancier van Nederland te worden. Daarvoor zijn we op de goede weg en hebben we een aantal mijlpalen behaald. Aan dit track record kunnen we nu ook de Cisco Environmental Sustainability Specialization toevoegen.

In april heeft Cisco een nieuwe specialisatie gelanceerd: ‘Cisco Environmental Sustainability Specialization’. Marcel Luijk, senior Alliance Manager, en Hanco de Labije, Manager KVGM en MVO, hebben zich sindsdien ingespannen om deze specialisatie te behalen. Dit is begin mei gelukt en zo laat Telindus opnieuw zien dat we onze strategische pijler om de duurzaamste IT-leverancier van Nederland te worden serieus nemen. Na het winnen van de Cisco sustainability and social partner of the year award in 2021 is dit een nieuw bewijs dat Cisco onze inspanningen erkent. 

Ambitie om een duurzame IT-omgeving te realiseren

Telindus heeft zich onder andere ten doel gesteld in 2030 CO2-vrij te kunnen opereren. Daarnaast is het streven om een volledig circulaire onderneming te worden, waarbij we apparatuur van onze klanten opnieuw inzetten, refurbishen of demonteren en hergebruiken. Het materiaal dat uiteindelijk verbrand moet worden, wordt op deze manier tot een minimum beperkt. Marcel Luijk heeft als Alliance Manager nauw contact met Cisco en merkt dat Cisco de inspanningen van Telindus op het gebied van duurzaamheid erg waardeert. “We hebben dan ook te maken met een partner die zich op verschillende fronten inzet voor sustainability. Het lanceren van deze nieuwe Specialization is daar een goed voorbeeld van. Na het behalen van deze Specialization kan Telindus onder andere participeren in het Cisco Takeback Incentive programma en profiteren van bepaalde korting bij de inkoop van apparatuur. Dat is natuurlijk mooi meegenomen, maar het gaat ons meer om de gedeelde ambitie om een duurzame IT-omgeving bij onze klanten te realiseren.”

‘Groene’ ambities in de offertes

Hanco de Labije vult aan dat Telindus deze ‘groene’ ambities ook opneemt in de offertes naar klanten. Heel concreet gaat dat bijvoorbeeld om het inrichten van een hyperconverged infrastructuur, waardoor alle componenten van een traditioneel datacenter worden gecombineerd in één software defined systeem. Hiermee kun je aanzienlijk op energie besparen. Dat geldt ook voor het vervangen van roterende discs door flash discs. “Soms zie je dat organisaties zich niet realiseren welke winst zij kunnen behalen door slimmere keuzes te maken. Wij maken graag voor hen een assessment, waarin we enerzijds de wensen van de business en anderzijds de duurzaamheidsopties in kaart brengen. Zo snijdt het mes aan twee kanten.” 

Nieuwe mijlpaal in duurzaamheid

Voor deze Cisco Environmental Sustainability Specialization zijn twee officiële Cisco examens vereist. Hanco is een Cisco Environmental Sustainability Expert en heeft het examen Cisco Environmental Sustainability Overview behaald. Marcel is een Environmental Sustainability Practice Advocate en heeft het Environmental Sustainability Practice-Building examen afgelegd. Daarnaast is CEO Joris Leupen als Executive Sponsor benoemd; hij heeft een belofte moeten afleggen dat Telindus een sustainability missie naleeft. “Ik ben erg trots op het bereiken van deze mijlpaal. We doen er alles aan om als organisatie duurzamer te opereren en helpen onze klanten om hun IT-omgeving verder te verduurzamen. Het behalen van deze Specialization, mede door een mooie inspanning van onze collega’s, bevestigt dat we met Cisco op de goede weg zijn.”