Hoe creëren we een IT-infrastructuur die het nieuwe normaal ondersteunt?

Blog

IT-infrastructuur voor het nieuwe normaal

Het is volstrekt logisch dat je je als organisatie in de eerste plaats hebt gericht op het verlichten van de gevolgen van COVID-19. Je hebt ervoor gezorgd dat medewerkers hun taken ook vanuit huis kunnen doen en dat klanten en cliënten online bediend worden. Maar er komt een moment dat je moet doorschakelen, dat je een strategie moet uitstippelen, waarmee je verschillende scenario’s voor je organisatie uiteenzet om ook in het nieuwe normaal te kunnen concurreren. Er is geen blauwdruk voor deze strategie, maar neem van mij aan dat IT er nauw mee is verweven. Zie dit niet als een nieuwe hindernis, maar zie IT als een reddingsboei in deze lastige tijd. – Door Joris Leupen

We kunnen de reactie van organisaties op de COVID-19 uitbraak en de daaropvolgende maatregelen in verschillende fases opdelen. McKinsey spreekt van vijf fases1, waarbij de eerste twee fases zich concentreren op de korte periode na het uitbreken van een crisis. In de Resolve fase waren alle inspanningen erop gericht om medewerkers thuis aan het werk te houden, diensten te blijven leveren en technologie operationeel te houden. Kortom, de boel draaiende houden. Vlak daarna begon de tweede fase, Resilience, waarin het vooral ging om het oplossen van financiële problemen als gevolg van het economische domino-effect. Deze fasen staan in de verleden tijd. Het feit dat de volgende fasen in de tegenwoordige tijd staan, geeft aan dat veel organisaties niet verder komen. In fase drie prepareren organisaties zich op de terugkeer naar de oude situatie (Return) en op het opschalen van activiteiten nu de economische gevolgen iets helderder worden.

Nieuwe businessmodellen

In fase vier wordt er van je verlangd een beeld te creëren van het nieuwe normaal (Reimagine). Heb je als organisatie nieuwe businessmodellen nodig en hoe kun je nog je toegevoegde waarde leveren? Een voorbeeld: schoonmaakbedrijven kunnen plotseling niet meer of alleen onder strikte voorwaarden de panden van hun klanten schoonmaken, terwijl er steeds minder behoefte is om panden schoon te maken. Bedrijven gaan immers thuiswerken meer stimuleren en dus zijn kantoren steeds minder nodig. Dan valt een groot deel van de business weg, letterlijk. Maar ze zijn niet bij de pakken neer gaan zitten. Nu zie ik aanbiedingen om de thuiswerkplek van medewerkers schoon te maken. ‘Pak zelf even een dweiltje’, zou ik zeggen, maar het toont aan hoe anders je moet denken in het nieuwe normaal.

Winnaars en verliezers

Ten slotte wordt er in fase vijf van je verwacht dat je de nodige hervormingen (Reform) doorvoert om als organisatie een vooraanstaande positie op te eisen in het nieuw economische krachtenveld. In dit krachtenveld is het overduidelijk dat bedrijven die online als primaire kanaal hebben ingericht de grote winnaars zijn. Als je überhaupt in termen van winnaars en verliezers mag spreken midden in een pandemie. Bedrijven die niet afhankelijk zijn van fysieke locaties profiteren gewoonweg meer van de ontstane situatie.

In de fases ‘reimagine’ en ‘reform’ word je nadrukkelijk aangezet een nieuwe strategie uit te stippelen. De mate waarin je in staat bent te reorganiseren, hangt nauw samen met de flexibiliteit van de organisatie. Dan heb je het over de inrichting van de IT-infrastructuur. Kun je snel innoveren, kun je opschalen of juist afschalen als dat nodig is? IT is daarmee een essentiële component in het proces waarin je dan zit: heroriëntatie. De meeste organisaties hebben in hun eerste reactie op COVID-19 een minimaal haalbare IT-oplossing geïmplementeerd om de plotselinge verschuiving naar werken op afstand het hoofd te kunnen bieden. Niet alleen als het gaat om performance en capaciteit, maar ook als het gaat om cybersecurity. Nu zullen zij moeten doorpakken en een antwoord moeten formuleren op de vraag: hoe creëren we een IT-infrastructuur die het nieuwe normaal na COVID-19 ondersteunt?

Veerkracht, flexibiliteit en schaalbaarheid

Als we om ons heen kijken, dan zien we dat organisaties die ver gevorderd zijn in de digitale transformatie beter gepositioneerd zijn om snel te reageren op en te herstellen van de COVID-19 crisis. Waar moet je als CIO dan de focus op leggen?

  • De inzet van de cloud, wat aantoonbaar leidt tot meer veerkracht, flexibiliteit en schaalbaarheid, zowel naar boven als naar beneden. Het cloud-model past nu eenmaal heel goed bij het werken op afstand principe; het is immers plaats onafhankelijk.
  • Een flexibele netwerkarchitectuur die zo is ingericht dat veel beheertaken geautomatiseerd worden en er meer tijd en aandacht is voor innovatie. Zo ben je ook beter in staat security te laten meegroeien met deze innovaties.
  • Communicatie en samenwerking zijn geïntegreerd. Zorg ervoor dat medewerkers met elkaar en met partners vanuit één platform informatie kunnen uitwisselen. De wildgroei aan tools voor online samenwerking, zoals we die vlak na de uitbraak zagen, werkt niet efficiënt.
  • Internet of Things-oplossingen (IoT). Hoewel de ontwikkeling van IoT-toepassingen als gevolg van de crisis in de industrie tijdelijk stil komt te liggen, zien we in andere sectoren juist een versnelling plaatsvinden. Denk aan zorg en onderwijs op afstand. Dit hangt weer samen met de noodzaak een flexibele netwerkarchitectuur en cloud omgeving te realiseren.

Een flexibele en wendbare organisatie is essentieel om succesvol door de boven geschetste vijf fasen te komen. Wie vast blijft houden aan bestaande patronen en denkwijzen komt niet toe aan het hervormen van zijn business. Ik zeg niet dat het omarmen van de digitale transformatie je als vanzelfsprekend door dit vijffasenmodel en de COVID-19 crisis heen helpt. Maar het helpt zeker.

1. McKinsey
Afbeelding: KcKinsey & Company

Blijf up to date! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.
Blijf up to date! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.