IT-roadmap is de gids naar business succes

Blog

Onderzoek van Gartner

Nu de economische vooruitzichten op zijn minst onzeker en op zijn ergst erg somber zijn, moet je als organisatie de IT-strategie in lijn brengen met de zakelijke doelstellingen. Opnieuw. Kijk waar je digitale initiatieven verder kunt versnellen, hoe je de IT-omgeving nog beter kunt beveiligen en hoe je de customer en employee experience een impuls kunt geven.

Onderzoek van Gartner laat zien dat 85 procent van de CEO’s wereldwijd de intentie heeft om de digitale vaardigheden van hun organisatie te verbeteren. 94 procent van de CEO’s wil het huidige tempo waarin de digitale transformatie plaatsvindt handhaven of zelfs uitbreiden. De analisten onderscheiden hierbij twee verschillende strategieën:

  • Digitale optimalisatie (ook wel digitalisering, heel goed uitgelegd in deze podcast), waarbij het bestaande businessmodel wordt verbeterd.
  • Digitale transformatie, dat uitgaat van sterk gewijzigde of geheel nieuwe businessmodellen.

IT draagt bij aan missie en visie

Nu het najaar nadert, breekt voor veel organisaties het moment aan om de IT-budgetten voor komend jaar op te stellen. Dit is dan ook het moment om te bepalen of je kiest voor optimalisatie of transformatie. Dat begint uiteraard met het uitzetten van een business strategie of een herijking hiervan. Het is vervolgens belangrijk te bepalen in hoeverre de zakelijke doelstellingen gerealiseerd kunnen worden met de huidige technologieën. Zo’n assessment zul je als organisatie regelmatig moeten uitvoeren omdat de technologische ontwikkelingen zo snel gaan. Je wil immers geen kansen missen. Op basis van de bevindingen van een assessment stel je vervolgens een IT-roadmap op. Zie dit als een blauwdruk die alle betrokkenen – medewerkers, partners, (IT-)leveranciers – inzicht geeft in de wijze waarop IT bijdraagt aan het realiseren van de missie en visie van de organisatie. Daarmee beschik je als organisatie tegelijkertijd over een leidraad voor medewerkers om de impact van nieuwe technologieën te begrijpen. Zo zorg je ervoor dat medewerkers enthousiast worden voor de veranderingen die zij voor zich zien opdoemen.

Van eigenaarschap naar service

Dat de cloud een belangrijk element is in de IT-roadmap staat buiten iedere discussie. Zeker nu de levering van IT-onderdelen onzeker is geworden en de prijzen omhoog schieten, kiezen steeds meer organisaties voor OPEX in plaats van CAPEX. Deze verschuiving van eigenaarschap naar service op basis van een abonnement stuwt de wereldwijde uitgaven aan cloudoplossingen en -diensten met 22 procent omhoog. Dit komt voor een deel uiteraard ook door de opkomst van het hybride werken, waardoor organisaties langzaam maar zeker afstand nemen van het traditionele kantoornetwerk. Ook deze transitie dient in de IT-roadmap terug te komen, als dit al niet prominent op het vizier van IT stond.

Minder zorgen met SASE

Besef tegelijkertijd dat het hybride werken en de transitie naar de cloud om een andere benadering vragen van security en connectiviteit. De gebruiker en de workload zijn immers gescheiden van elkaar. Er zal dan ook ruimte moeten zijn voor SASE in je IT-roadmap: Secure Access Service Edge. SASE is een cloudgebaseerde security-architectuur die zorgt voor veilige toegang tot onder andere data en bedrijfsapplicaties. Zo heb je de mogelijkheid om je securitybeleid toe te passen en te controleren over je gehele IT-landschap. En uiteraard wordt dit concept geleverd als een service, een clouddienst. Met SASE heb je in ieder geval heel wat zorgen minder.

Voordelen van de hybride cloud

Ten slotte moet er in je IT-roadmap aandacht besteed worden aan het potentieel gebrek aan kennis en middelen in de IT-omgeving. Ontwikkelingen gaan zo snel en de druk op de arbeidsmarkt is zo hoog dat IT tegen zijn grenzen aanloopt. In je IT-roadmap zul je dan ook met oplossingen moeten komen om ervoor te zorgen dat de IT-plannen en daarmee de organisatiestrategie niet stranden. Weet dan dat IT-partners niet stil zitten en bijvoorbeeld blijven investeren in oplossingen om IT-beheer in al zijn facetten verder te automatiseren. Dit maakt het voor je eigen IT-professionals mogelijk om zich te focussen op innovaties. In dit licht wijs ik graag naar de samenwerking van Telindus met HCL Technologies. Door deze samenwerking kunnen we onder andere met onze managed services en strategisch cloudadvies alle voordelen van de hybride cloud voor de klant benutten en schalen.

Nu er onzekere tijden aanbreken, moet je het je als organisatie niet ingewikkeld maken. Reserveer tijd voor een realistische maar ambitieuze IT-roadmap. Bepaal welke technologieën jouw organisatie verder helpen en toekomstbestendig maken. En ga ervoor, met je betrouwbare IT -partner aan je zijde.

Blijf up to date! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.
Blijf up to date! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.