Kansen benutten, obstakels omzeilen

Blog

Kansen benutten, obstakels omzeilen

Een jaar van hoogte- en dieptepunten heeft ons vooral geleerd dat je flexibel moet zijn. De basis daarvoor leg je met een IT-infrastructuur die het mogelijk maakt kansen te benutten en belemmeringen weg te nemen.

Aan het eind van het jaar kijken we traditiegetrouw terug op de tijd die achter ons ligt. Een jaar dat je goed zou kunnen vergelijken met een achtbaan voorzien van veel pieken en dalen. Perioden met weinig beperkingen werden opgevolgd door weken van onzekerheid. Juist wanneer je plannen maakt om elkaar als collega’s weer te ontmoeten op kantoor, komt er opnieuw een advies om thuis te werken. Wat je hier ook van vindt, er wordt veel gevraagd van de flexibiliteit van organisaties en van de samenleving.

Prettig werken faciliteren

Maar er waren meer hoogte- en dieptepunten waarvan ik een aantal eerder beschreven heb in mijn blogs. We zagen bijvoorbeeld de arbeidsmarkt voorbijkomen. Ondanks de pandemie zijn er veel vacatures en is de werkloosheid relatief laag. Een prima ontwikkeling, zou je denken. Maar wie actief is in een van de getroffen sectoren, zoals de horeca of de cultuursector, heeft daar heel andere gedachten bij. Op het moment dat de horeca weer open kon, bleek dat veel medewerkers in andere sectoren een baan hadden gevonden, waardoor er een schreeuwend tekort aan goed personeel ontstond. Hoe dan ook, om mensen aan je te kunnen binden moet je hen een werkplek geven die in de eerste plaats prettig werken faciliteert. Medewerkers moeten op welke plek dan ook kunnen rekenen op veilige toegang tot informatie en applicaties.

Mensen enthousiast maken voor uitdagende IT-sector

In onze eigen IT-sector is de war for talent ook hevig. Ik zie een bijzondere ontwikkeling waarbij IT talent wordt weggetrokken van het ene bedrijf naar de andere. Dit gebeurt op zo’n schaal dat het uiteindelijk niet meer is dan een stoelendans. Hier lossen we niets mee op, aangezien de pool met IT talent niet toeneemt, de vacatures toenemen, alle bedrijven meer salaris gaan betalen en daarom hun prijzen voor hun diensten moeten verhogen en er nog steeds een tekort is aan IT talent. Het is veel beter om als sector meer geld te stoppen in sector brede opleidingstrajecten, zodat we meer mensen enthousiast maken voor onze uitdagende IT-sector. Het is ons gezamenlijke belang en onze duidelijke taak om de poel waaruit we kunnen vissen te vergoten in plaats van de vijver leeg te vissen. Dat betekent dat we de koppen bij elkaar moeten steken om de sector te versterken. En ja, dat betekent dat je anders aan moet kijken tegen training en opleiding. Ook in dit opzicht moet je als organisatie wendbaar zijn.

Environmental, Social en Governance

Hoogte- en dieptepunten zien we ook in het kader van Environmental, Social en Governance (ESG). Het blijkt dat wij als samenleving ondanks of dankzij de coronacrisis veel meer waarde zijn gaan hechten aan de wijze waarop organisaties in de maatschappij opereren. Doen zij iets terug voor de omgeving of markt waarin zij actief zijn? Geven zij medewerkers de ruimte hun bijdrage te leveren aan een duurzame en inclusieve samenleving? Zijn zij transparant in hun doen en laten? All time low in dit opzicht is de mondkapjesaffaire, waarbij op al deze aspecten een dikke onvoldoende is gescoord. Wat er nu feitelijk gebeurt als je ESG-principes niet verankert in de organisatiestrategie is dat de business continuïteit onder druk komt. Zorg er dan ook voor dat je als organisatie flexibel genoeg bent om in te spelen op ontwikkelingen in de samenleving. Met bedrijfsmodellen, met medewerkers, met klanten of partners. Hoogtepunten zijn gelukkig talrijk. Ik kan het niet nalaten om dan toch even te wijzen op de Sustainability & Social Impact Partner of the Year 2021 award van Cisco die wij recent hebben ontvangen. Dit is een mooie erkenning voor iets wat we doen voor ons werkgeluk en uiteraard de maatschappij.

De digitale wapenwedloop

Een laatste serie hoogte- en dieptepunten die niet onvermeld kan blijven is de hausse aan ransomware-aanvallen. Het is duidelijk dat mede door het hybride werken de kwetsbaarheid van de IT-omgeving is toegenomen. Cyberaanvallers weten hier gebruik van te maken. En los daarvan, over de gehele linie kan het bewustzijn rondom cybersecurity nooit genoeg aandacht krijgen. Hoogtepunt, als we daar in dit opzicht over kunnen spreken, is het feit dat overheid en bedrijfsleven steeds meer doen om dreigingsanalyses met elkaar te delen en er steeds meer een tendens ontstaat dat getroffen bedrijven en instellingen niet meer zwichten om te betalen aan cybercriminelen.

Terugkijkend is de conclusie dat je als een wendbare, innovatieve organisatie, aangestuurd door een flexibele IT-infrastructuur, de hoogtepunten kunt vieren en de dieptepunten kunt vermijden. Breng in kaart wat je moet doen om medewerkers die fantastische werkplek te bieden. Analyseer de kwetsbaarheden in je IT-omgeving en zoek uit wat ervoor nodig is om deze om te buigen en zorg tevens voor een slimme disaster recovery en backup strategy. Maak vervolgens een meer jaren roadmap met maatregelen en breng hier prioriteiten in aan. En vergeet niet de medewerker in dit verhaal mee te nemen, voordat je tot een uitvoering komt. Richt je IT zo in dat je tijdig en flexibel je koers kunt verleggen.

Zo gaan we samen op weg naar 2022, een jaar waarin ik voorspel dat dit vol met hoogtepunten zal zitten! Ik wens het iedereen van harte toe.

Wil jij de IT-infratructuur van jouw bedrijf verbeteren en kan je daar ondersteuning bij gebruiken? Telindus helpt je graag verder. Neem contact op via het contactformulier of mail naar info@telindus.nl.

Ook in het nieuwe jaar op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf up to date! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.
Blijf up to date! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.