IT-infrastructuur moet meegroeien met hybride werken ambities

Blog

IT-infrastructuur moet meegroeien met hybride werken ambities

Het was voor Telindus even wennen. We voelen ons als een vis in het water wanneer we op een IT-congres staan, samen met en tussen onze technologiepartners. Op de Remote Working Summit verkeerden we in het gezelschap van een groot aantal verschillende partijen die op een of andere manier een bijdrage leveren aan het hybride werken. Zowel een optimaal beveiligde en verbonden werkplek als bedrijfsfitness en hoogwaardige videoapparatuur zijn van belang wanneer het gaat om deze nieuwe manier van werken. Het succes van het hybride werken is gestoeld op een reeks onmisbare componenten met als fundament: secure connectivity. Dat wel.

Het was dan ook niet verwonderlijk dat er naast IT-managers ook facility en HR-managers de stand en kennissessie van Telindus bezochten in het fraaie museum van Instituut voor Beeld en Geluid. Het is duidelijk dat werken op afstand, en vooral thuis, niet zo’n tijdelijk karakter heeft als we dachten. Er is een werkmix ontstaan, die nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. Toen de pandemie om zich heen greep, was het hybride werken toch vooral een IT-aangelegenheid. Iedereen een laptop, alle applicaties naar de cloud en worstelen met de vraag: wordt het Teams of toch Zoom? Nu we meer en meer gewend zijn aan het remote werken, zien we nieuwe vraagstukken opdoemen. Hoe waarborgen dat samenwerking daadwerkelijk tot creativiteit en toegevoegde waarde leidt? Of: hoe zorgen we ervoor dat onze managers minder gaan sturen op aanwezigheid en bijvoorbeeld open staan voor sporten onder werktijd? Logisch dus dat facilitair en HR-professionals betrokken worden bij het optimaliseren van het concept remote of hybride werken.

Phishing blijkt nog altijd zeer succesvol

Dit betekent geenszins dat zij de plaats innemen van de IT-professional. Die hebben we nog net zo hard nodig als in de beginperiode van het hybride werken. Het blijft immers een uitdaging om tientallen of honderden medewerkers op afstand een veilige en goed uitgeruste werkplek te bieden. Een terechte vraag op het congres was dan ook: Hoe geef je cybersecurity binnen de nieuwe werkomgeving de juiste aandacht en waar zitten de valkuilen? Robin Goudappel, director Go-to-Market bij Telindus, schoof aan bij een debat waarin deze vraag centraal stond. De risico’s rondom security blijven immers groot en cyberaanvallers liggen continu op de loer. Phishing blijkt nog altijd, alle awareness trainingen en e-mail security tools ten spijt, zeer succesvol. Daarnaast hebben cyberaanvallers nog altijd veel succes met elders buitgemaakte credentials, zoals inlognamen en wachtwoorden.

Security positief benaderen

De heren in het debat waren het erover eens dat security geen IT-challenge is maar een bedrijfschallenge. Zij kregen vervolgens een vraag uit het publiek: “Hoe krijg ik het management dan zover dat zij cybersecurity op hun agenda zetten?” Vervolgens zag je de security-experts zuchten en moeilijk kijken. Zij dachten natuurlijk dat organisaties waarvan de leiding nu nog niet doordrongen is van het belang van security een lastige tijd tegemoet gaan. Wat zij zeiden, in de persoon van Robin Goudappel, was: “Benader security vanuit een positief perspectief, positioneer het niet als iets negatiefs. Wijs er bijvoorbeeld op dat je met securitymaatregelen en -beleid de continuïteit van de onderneming kunt waarborgen. En laat zien dat je investeringen in R&D kunt veiligstellen, om te voorkomen dat intellectual property richting China verdwijnt.”

Bescherm je kroonjuwelen

In het verlengde hiervan stelde Robin een even pragmatische als doeltreffende aanpak voor. “Kijk eerst eens goed in je organisatie waar je kroonjuwelen zich bevinden. Wat zijn je belangrijkste assets, data of applicaties die je niet kunt verliezen. Kijk vervolgens hoe je deze assets beveiligd hebt en of dit toereikend is om de risico’s beheersbaar te houden. De volgende stap is het uitstippelen van een roadmap, waarin ook ruimte moet zijn voor continue monitoring en detectie van (vreemd) netwerkgedrag.”
Een eye opener in dit debat was de vaststelling dat de medewerker niet de zwakste schakel is, maar juist de sterkste. Maar dan moet je hem wel faciliteren en laten excelleren, wat weer goed in het straatje past van de Remote Working Summit.

Digitale fundament

In een iets kleinere setting schotelden Tom Engels en Jeroen Hentschke hun publiek het digitale fundament van de altijd beschikbare IT-omgeving voor. Beide heren zijn Proposition Lead bij Telindus voor resp. Networking en Security. Zij schetsten een beeld van de oude vertrouwde kantooromgeving die relatief eenvoudig met een sterke firewall beschermd kon worden. Zie het als een slotgracht om een fort. Dit beeld kan vandaag de dag overboord, omdat je als organisatie, neem als voorbeeld Telindus zelf, 220 kleine fortjes moet beschermen. 220 werkstations die toegang hebben tot de cloud en cloudapplicaties, terwijl er letterlijk een fysieke kloof ontstaat tussen de gebruiker en zijn data en applicaties. Tegelijkertijd moet je er rekening mee houden dat de bandbreedte op de thuiswerkplek moet worden gedeeld met mensen die ook thuiswerken of aan het gamen zijn.

SASE past bij het hybride werken

Om met intrinsiek goed beveiligde en stabiele verbindingen te kunnen werken, introduceren Tom en Jeroen SASE: Secure Access Service Edge. Dit concept wint al enige tijd aan populariteit en dat komt vooral doordat het uitstekend past bij het hybride werken. Het staat met een software defined wireless area network garant voor hoogwaardige connectivity. Dit wordt gecombineerd met verschillende oplossingen op het gebied van cloud security, plus toegangsoplossingen zoals CASB (Cloud Access Security Broker) of managed firewalls. Alles wordt aangeboden als één gecombineerde en geïntegreerde clouddienst. Samengevat: secure connectivity, as a service, geen bovenmatige belasting van de IT-afdeling en een securitybeleid dat zero trust als uitgangspunt heeft. Belangrijk slotakkoord: de gebruiker merkt er niets van, hij heeft een vlekkeloos opererende werkplek. Met SASE kun je er dus voor zorgen dat de IT-infrastructuur meegroeit met de ambities van het remote werken.

Secure connectivity

Tijdens de Telindus kennissessie konden de deelnemers de vakjes op een bingokaart aankruisen. De kaart stond vol met onnodige frustraties die we nog dagelijks tegenkomen als het gaat om remote working. Van ‘bevroren beeld’ tot ‘virus door onbeveiligd thuisnetwerk’. Uiteindelijk had iedereen bingo, wat een traktatie op de stand van Telindus betekende. De echte winst zat hem echter in het feit dat bezoekers van de Remote Working Summit hebben kunnen ervaren hoe belangrijk secure connectivity is als fundament van de nieuwe werkmix.

Blijf up to date! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.
Blijf up to date! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.