Laat angst voor falen IT niet leidend zijn

Blog

Angst voor falen van IT-projecten

Uit onderzoek blijkt dat veel organisaties bang zijn om een IT-project op te starten vanwege de lage slagingskans. Angst is altijd een slechte raadgever geweest en dat geldt ook nu weer. Laat vooral de angst niet de overhand nemen, en kijk vooruit naar wat innovatie in IT je uiteindelijk kan opleveren. Neem de belemmeringen weg van de bestaande IT en faciliteer de business van morgen.

Business innovatie. Het inzetten van geavanceerde technologieën. Het omarmen van een andere manier van werken en samenwerken. De adoptie van nieuwe businessmodellen die beter aansluiten bij deze tijd. Als organisatie weet je dat je mee moet in nieuwe ontwikkelingen om onderscheidend te blijven en de dienstverlening continu te verbeteren. Veel innovaties zijn in hoge mate afhankelijk van technologische ontwikkelingen, die de laatste jaren ontzettend snel zijn gegaan.

Meegaan in de dynamiek van de samenleving

Zo zien we nieuwe toepassingen van slimme mens-machine communicatie waarin de reële en virtuele wereld in elkaar overvloeien. Artificial Intelligence stelt ons in staat om routinematige werkzaamheden verder te automatiseren. Medewerkers hebben zo meer tijd en ruimte om waarde toe te voegen. Tevens zien we de opkomst van de ‘as a service’ benadering. We stappen vaker af van het idee dat we producten moeten bezitten en nemen in steeds meer opzichten genoegen met alleen het gebruik.

Dat is in de consumentenomgeving al lange tijd gaande en dringt nu ook door in organisaties. Luchtvaartmaatschappijen kopen vlieguren in plaats van vliegtuigmotoren, wat hen in deze tijden van crisis heel goed uitkomt. Verder zien we dat organisaties geen hardware-matige processing kracht aanschaffen maar zich verzekeren van capaciteit en performance. In het verlengde hiervan zien we de opkomst van de hybride cloud, een architectuur waarbij organisaties de juiste balans vinden tussen public, private en on premise oplossingen. Kritische systemen wil je misschien niet direct aan de public cloud toevertrouwen, terwijl je andere oplossingen juist wel rechtstreeks uit een dienstencatalogus van een AWS of Azure kunt afnemen. Zo maak je je organisatie immers flexibeler en wendbaarder, beter in staat om mee te gaan in de dynamiek van de samenleving en de markt van vandaag de dag.

Grote IT-projecten halen de finishlijn niet

Het is duidelijk dat nieuwe ambities en een bedrijfsstrategie gebaseerd op innovatie hoe dan ook beginnen met een IT-project. En daar wringt meteen de schoen. Uit onderzoek van Telindus onder 153 C-level executives blijkt dat 45 procent bang is om een nieuw IT-project op te starten in verband met de lage slagingskans. We kennen allemaal de media voorbeelden van grote IT-projecten bij overheidsinstanties die de finishlijn niet halen. In het bedrijfsleven gaat het ook nog regelmatig mis, maar daar hoor je veel minder over. Waar wringt de schoen?

  • Te weinig budget, roept 29 procent van de ondervraagde C-level executives.
  • Onrealistische doelen, vindt 26 procent.

Dus: de organisatie stelt eisen die niet gerealiseerd kunnen worden en maakt daar ook nog eens te weinig budget voor vrij. Je kunt het ook anders benaderen: de organisatie moet beter zijn best doen om de toegevoegde waarde van een project aan te geven, zodat het rendement beter kan worden afgezet tegen de investering.

Draagvlak voor innovatie

Verder valt op dat 58 procent zegt moeite te hebben om de gehele organisatie mee te krijgen in IT-projecten. De kans op succesvolle projecten is het grootst wanneer de factoren technologie, processen en de mensen in evenwicht zijn. We zien in de praktijk dat nieuwe technologieën over de organisatie worden uitgestort zonder goed na te denken over de vraag wat dit betekent voor de medewerkers.

Dit is overigens een bekend fenomeen, maar met de huidige ontwikkelmethoden zoals agile is het goed mogelijk medewerkers stap voor stap bij de implementatie van technologieën te betrekken. Zo creëer je betrokkenheid en leg je een goede basis voor succesvolle business innovaties en uitvoering van de strategie. Je zult als organisatie structureel moeten uitleggen aan medewerkers wat de toegevoegde waarde is van een innovatie of IT-project. Geef bijvoorbeeld concrete voorbeelden van de voordelen voor medewerkers zodat zij de innovatie eerder omarmen. Daarnaast kun je hen trainingen aanbieden zodat ze snel op weg zijn als het project is uitgerold.

IT integraal benaderen

Ten slotte is het goed om te vermelden dat directie en management bereid zijn om het boetekleed aan te trekken. Feitelijk ligt de sleutel voor succes ook in de boardroom. Bij het herformuleren van ambities en strategieën moet IT als integraal onderdeel worden meegenomen. Juist nu technologische ontwikkelingen zo’n wezenlijke bijdrage spelen in innovatie en vooruitgang. Wanneer je er als directie vervolgens op toeziet dat medewerkers continu worden betrokken bij innovaties, en projecten in tastbare componenten worden uitgerold, dan heb je forse stappen gezet om de slagingskans te vergroten. Je kunt gerust de conclusie trekken dat organisaties in de basis IT-bedrijven zijn, gezien het feit dat processen en dienstverlening steeds verder digitaliseren.

De resultaten van het onderzoek zijn gebundeld in het rapport ‘IT van vandaag staat de business van morgen in de weg’. Hierin staan talrijke handreikingen om belemmeringen in de IT-omgeving weg te nemen en om te zetten in kansen. Je kunt het downloaden via het formulier aan de rechterkant van deze pagina.

Hulp nodig met het opzetten van IT-projecten? Neem contact op via het contactformulier aan de rechter kant van de pagina of bel naar +31 (0)30 – 247 77 11.


Deze blog is ook gepubliceerd op Techvisor.

Blijf up to date! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.
Blijf up to date! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.