Hyperautomation vraagt balans tussen agile en compliance

Blog

Wendbaar en flexibel met hyperautomation

Veel organisaties worden door de coronapandemie gedwongen hun bedrijfsprocessen versneld te digitaliseren. Medewerkers zijn immers in beperkte mate op de eigen locaties aan het werk en het bezoeken van klanten of cliënten ligt grotendeels stil. De volgende stap na digitaliseren is het automatiseren van taken en processen, waarbij tot voor kort een menselijk oordeel of handmatige actie vereist was. Kern van de zaak is dat je als organisatie wendbaar en flexibel moet zijn. De overtreffende trap van wendbaar en flexibel is hyperagile: een staat waarin je als organisatie verkeert wanneer je hyperautomation toepast. Maar wat is hyperautomation nu eigenlijk en hoe verlies je belangrijke elementen als privacy en compliance niet uit het oog?

2020 moest nog beginnen toen Gartner zijn tien strategische technologietrends voor dit jaar presenteerde. Uiteraard waren we toen nog totaal onwetend over de naderende coronapandemie en de gevolgen daarvan voor de economie en de samenleving. Een van de door Gartner genoemde trends is hyperautomation, iets wat door de huidige situatie nog nadrukkelijker in beeld komt bij bedrijven en instellingen. Bij hyperautomation gebruiken organisaties een combinatie van artificial intelligence en machine learning om alle mogelijke bedrijfsprocessen te identificeren en automatiseren. Hoewel we bij hyperautomation een complexe verscheidenheid aan tools en technologieën inzetten, zijn er twee belangrijke componenten te onderscheiden:

  • Robotic Process Automation (RPA), dat ervoor zorgt dat legacy-systemen met elkaar verbonden worden.
  • Intelligente business process management suites (iBPMS), waarmee complexe processen beheerd kunnen worden.

Bij hyperautomation moet je agile werken

Organisaties die hyperautomation gaan implementeren moeten in de eerste plaats rekening houden met het feit dat de scope van automatiseren verschuift. Van afgebakende, individuele taken naar kenniswerk, dat zorgt voor meer dynamische ervaringen en uiteindelijk beter resultaten. In de tweede plaats moeten organisaties die volgens het hyperautomation model werken zelf ook agile worden. Zij moeten gaan denken in de kansen die het oplevert om snel nieuwe diensten te ontwikkelen of bedrijfsmodellen uit te rollen. De processen staan immers niemand meer in de weg. En ten slotte is het essentieel dat alle medewerkers van de onderneming volledig betrokken zijn bij hyperautomation. Automatisering stopt niet meer bij de grens van een bepaalde silo of afdeling; processen worden nu ondernemingsbreed geautomatiseerd en daar moet iedereen op voorbereid zijn.

Automatiseren als element van hyperautomation

Een belangrijk element van hyperautomation is dus dat de bestaande – relatief eenvoudige – manier van automatiseren wordt verbeterd en verfijnd. Dit geldt voor alle stappen: discover, analyze, design, automate, measure, monitor en reassess. Hyperautomation past dus heel goed in het huidige tijdsgewricht, waarin menig CEO tandenknarsend moet toekijken hoe zijn onderneming worstelt met verandering, nu de omstandigheden daartoe dwingen. Logisch dus dat je als management besluit om investeringen in robotics, artificial intelligence (AI) en machine learning (ML) naar voren te halen. De manier waarop we dit zien gebeuren, daar kun je je vraagtekens bij zetten.

Data en privacy bij hyperautomation

Het is namelijk nog maar de vraag of AI het gewenste niveau van volwassenheid heeft bereikt. Is het inmiddels op het niveau dat je kunt vertrouwen op de uitkomsten van AI en dat je er valide beslissingen op kunt baseren? Is de ‘bias’ uit AI weggenomen, de vooroordelen waarvan we in het recente verleden toch pijnlijke voorbeelden hebben gezien. Denk aan het discrimineren van bepaalde bevolkingsgroepen door logaritmen bij het analyseren van profielen van sollicitanten. En hoe kijken organisaties dan aan tegen privacy-issues?

Onder het mom van de crisis zien we dat privacy wat eenvoudiger terzijde geschoven kan worden. Er zijn conferencing oplossingen waarvan is bewezen dat zij niet aan wet- en regelgeving voldoen, maar toch worden deze door vooraanstaande organisaties gewoon gebruikt. Na de crisis lossen we dit wel op, krijg je dan te horen. Maar de fout wordt nu gemaakt. Trekken we deze lijn door naar hyperautomation, dan zien we dat data meer en meer door de organisatie zal stromen. Je kunt beter aan de voorkant zorgen dat je compliant bent, dat je de juiste klantgegevens anonimiseert bijvoorbeeld, dan dat je achteraf moet constateren dat je nu onder druk van de crisis de verkeerde keuzes maakt. Juist doordat alle processen en dataflows in hoge mate geautomatiseerd zijn, moet je goed nadenken over de consequenties in het kader van compliance.

Essentieel om wendbaar te worden

De conclusie is dat hyperautomation essentieel is voor organisaties om wendbaar te worden en overeind te blijven in crisissituaties. Eenvoud in beheer van processen, snelheid van opschalen en proactief handelen zijn nu key elementen. Maar dit zou niet ten koste moeten gaan van privacy en compliance. Laten we zorgen dat we hierin een balans vinden en laten we hierover intern in discussie gaan. Dat we nu, hier, erkennen dat er een spanningsveld is, is een goed vertrekpunt.

Auteur: Joris Leupen

Blijf up to date! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.
Blijf up to date! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.