Terugkijken: ‘Security Assessment & Roadmap: de basis van evenwichtig securitybeleid’

Webinar

Security Assessment & Roadmap

Dit webinar heeft plaatsgevonden op 6 oktober 2020. Laat bij ‘schrijf mij nu in’ je gegevens achter en ontvang de link om het webinar terug te kijken per e-mail.

De meeste organisaties hebben onvoldoende zicht op de risico’s omtrent informatiebeveiliging en weten niet waar te beginnen om deze risico’s inzichtelijk te maken en te mitigeren. Dit inzicht kun je krijgen door de belangrijkste bedrijfsprocessen, applicaties en informatiestromen in kaart te brengen en deze te voorzien van passende beheersmaatregelen. Een Security Assessment helpt bij de vraag welke beveiligingsmaatregelen essentieel zijn en stelt je in staat de effectiviteit van investeringen te monitoren en te verbeteren. Zo staat het Security Assessment aan de basis van een evenwichtig securitybeleid.

Een goede businesscase met een Security Roadmap

Goed beschouwd levert een Security Assessment je een mooie business case op. En dat is toch wat je als beleidsmaker nodig hebt. Je zet investeringen af tegen de risico’s die je uit de weg ruimt. Met andere woorden: als de aanpassingen niet worden doorgevoerd en investeringen niet worden gedaan, gaat je dat uiteindelijk opbreken: minder omzet, ontevreden klanten, imagoschade of boetes van toezichthouders. In dit webinar gaan we in op hoe zo’n assessment hierbij kan helpen en zie je dat het ook een uitstekende basis is om de Security Roadmap uit te stippelen. Organisaties met een Security Roadmap hebben een plan om hun Security Maturity Level te verhogen en zijn daarmee in staat om sneller te schakelen als het aankomt op dreigingen en het voldoen aan wet- en regelgeving.

Key take-aways

Na dit half uur durende webinar:

  • Weet je hoe je voor jouw organisatie relevante security risico’s, voor nu en de nabije toekomst identificeert
  • Begrijp je hoe je inzicht krijgt in je security maturiteit en met welke aanpak je kan groeien naar het gewenste ambitieniveau
  • Ben je in staat met een 3-jarenplan investeringen in security beter te rechtvaardigen

Spreker: Marcel Schipper
Datum en tijd: dinsdag 6 oktober van 11.00 – 11.30 uur

Voor wie is dit webinar bedoeld?

Voor iedereen die meer grip wil krijgen op securitybeleid en verder wil groeien in de security maturiteit.

Functieprofielen: CISO, Security Officer, Security Engineer, Functionaris Gegevensbescherming, Data Protection Officer, Risk & Compliance Officer, IT Senior Management verantwoordelijk voor cybersecurity.

Blijf up to date! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.
Blijf up to date! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.