Slagvaardig door een flexibele infrastructuur

Blog

Flexibele IT infrastructuur

Juist in een periode waarin dat noodzakelijk is, blijkt dat veel organisaties niet in staat zijn snel in te spelen op nieuwe trends. Uit onderzoek van Telindus komt naar voren dat het lastig is om te innoveren of nieuwe bedrijfsstrategieën succesvol te implementeren. Een verouderde IT-infrastructuur leidt er toe dat er te veel tijd wordt besteed aan de business van gisteren en vandaag in plaats van aan die van morgen en overmorgen. Kijk hoe moderne modebedrijven dit doen, die niet gehinderd worden door ontoegankelijke databases of moeilijk te integreren legacy systemen. Snelheid en flexibiliteit als unique selling points.

Ze noemen het ultra fast fashion, kleding die binnen twee weken van ontwerp naar een online aanbod in de webshop belandt. Engelse webwinkels als Asos en Boohoo blinken hierin uit en zij doen het uitstekend in deze crisistijd. Dat komt mede door een uitgekiende marketingstrategie en aantrekkelijke prijzen. Daar komt bij dat zij zeer kleine voorraden aanhouden, zodat ook aan die kant de kosten beperkt blijven. Het FD (18 maart jl.) beschrijft de opkomst van deze modetrends. Zij maken gebruik van geavanceerde data-analytics om sociale media af te schuimen op zoek naar de nieuwste trends. Ontdekken zij dat iemand als Kim Kardashian zich in een nieuw outfit op haar Instagram vertoont, dan is het niet moeilijk om dat ontwerp na te maken. Medewerkers in lokale fabrieken zetten de ontwerpen in elkaar en niet veel later staan ze op de website. Wanneer de items onverhoopt toch niet goed lopen, dan is er geen man overboord want de voorraden zijn klein en nieuwe modellen zijn zo ontwikkeld.

Juist omdat deze ondernemingen zo snel kunnen schakelen, kunnen zij een trial & error methode hanteren. De data wijst uit welke items in de smaak vallen op basis van leeftijd, geografie of andere variabelen. Deze aanpak wordt ondersteund door een omvangrijke marketingcampagne waarbij duizenden influencers worden ingezet. Zij pronken met de kleding die zij massaal door Asos of Pretty Little Thing krijgen toegestuurd; het kost immers toch heel weinig. De merken betogen dat zij op deze manier populaire kleding bereikbaar maken voor mensen met een smalle beurs. Critici wijzen erop dat deze manier van werken verspilling in de hand werkt. De waarheid ligt vast ergens in het midden.

Volledig digitale infrastructuur

De essentie van de aanpak van deze moderne modegiganten is dat zij heel eenvoudig toegang hebben tot grote hoeveelheden data. Het gaat veelal om organisaties die recent zijn opgestart en dus een volledig digitale infrastructuur hebben gebouwd. Dat maakt het voor hen mogelijk snel te schakelen. Zij worden niet gehinderd door legacy systemen en verouderde databases die moeilijk te koppelen zijn met front-office en e-commerce applicaties.

Dat is juist waardoor veel bestaande organisaties de slagkracht missen en niet in staat zijn snel te reageren op veranderende marktomstandigheden. Het lukt hen in de eerste plaats niet om de benodigde data te ontsluiten voor analyse en in de tweede plaats zijn zij zo bezig met het in de lucht houden van bestaande IT-systemen dat zij niet toe komen aan innovatie. Zij voeren een ongelijke strijd als je kijkt naar de voortvarendheid waarmee de ultra fast fashion bedrijven opereren.

De business van morgen

Dit blijkt uit onderzoek van Telindus onder 153 C-level executives van omvangrijke organisaties. We kunnen constateren dat organisaties voor zichzelf onvoldoende ruimte creëren om te innoveren en door te groeien. De schuld ligt volgens 46 procent van de respondenten bij de dagelijkse werkzaamheden die verhinderen dat mensen zich kunnen focussen op de business van morgen. De verouderde IT-omgeving van het verleden verhindert dat. Zien zij dan een weg om uit deze impasse te komen? Meer dan de helft (53 procent) van de ondervraagde managers is van mening dat de organisatie eerst het fundament op orde moet brengen voordat men gaat kijken naar innovatie en disruptieve technologie. Maar zij slaan de plank mis. Het fundament moet eruit, je moet niet blijven hangen in legacy-systemen. De concurrentie, zoals een ultra fast fashion bedrijf, die vanuit een greenfield omgeving van nul begint, is immers wel wendbaar en flexibel en weet wel te profiteren van opkomende technologieën.

Slagvaardig

Wie blijft hangen in legacy loopt op zeker moment onherroepelijk tegen grenzen aan. Het zal steeds lastiger blijken mee te bewegen met de wensen en eisen van de klant, innovatiecycli blijven achter bij de verwachtingen in de markt en bij de medewerkers (die elders emplooi zoeken) en je komt vervolgens in een neerwaartse spiraal. Het onderzoeksrapport ‘IT van vandaag staat de business van morgen van weg’ sluit af met een aantal suggesties om flexibiliteit in de IT-omgeving te brengen. Denk aan het uitrollen van de hybride cloud of van het As a Service model. Neem deze tips ter harte; zorg dat je slagvaardiger wordt, juist nu dat nodig is.

Download het onderzoeksrapport door je gegevens achter laten in het formulier rechts van deze pagina.

 

Deze blog is ook gepubliceerd op Techzine.

Blijf up to date! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.
Blijf up to date! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.