De organisatie van de toekomst is digitaal weerbaar

Blog

De organisatie van de toekomst is digitaal weerbaar

Uit ons onderzoek blijkt dat het bewustzijn ten aanzien van de gevaren van cybersecurity is gegroeid. Om de risico’s te beperken, moet de overheid de regie pakken. De overheid kan deze uitdaging echter niet alleen aan. Om cybersecurity werkbaar, efficiënt, betaalbaar en succesvol te maken, moeten de overheid en IT-bedrijven samenwerken. We mogen dit moment niet voorbij laten gaan.

We deden onderzoek eerder dit jaar onder 1036 respondenten tussen de 18 en 67 jaar met een kantoorbaan. Zij hebben dagelijks te maken met de gevaren van cybersecurity en konden dan ook goede feedback geven. Meer dan de helft (57%) van hen vindt dat de overheid verantwoordelijk is voor hun cyberveiligheid. Vandaar dat 60 procent de komst van staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering dan ook toejuicht. Met de toename van digitalisering en cyberaanvallen vinden Nederlanders het dus belangrijk dat er iemand is die de cyberveiligheid waarborgt.

Weerbare samenleving

Slechts 6 procent is ronduit negatief over de aanstelling van de staatssecretaris. Om tot een gefundeerde conclusie te kunnen komen, hebben we de respondenten ook om een toelichting gevraagd. Degenen die positief zijn over de nieuwe bewindspersoon wijzen erop dat security steeds belangrijker wordt in een samenleving die digitaler wordt. Het is goed dat de overheid nu centraal initiatieven gaat ontplooien. Verder zien we uitspraken zoals: 

  • De overheid gaat de komende tijd steeds meer automatiseren en de beveiliging van kwetsbare nutsbedrijven en infrastructuur kun je niet aan de markt overlaten. 
  • Digitalisering is niet meer weg te denken in onze maatschappij en het is goed dat de belangen en regels daarvan via een staatssecretaris betere aandacht krijgen. 
  • De wereld is aan alle kanten verbonden, maar dat brengt ook gevaren met zich mee. We knopen immers alles maar aan elkaar. Tegen die gevaren moeten we ons centraal beschermen. 

Het zal je niet verbazen dat er ook een reeks opmerkingen kwam met een wat minder positieve strekking. Daaruit blijkt onder andere dat de aanstelling van een specifieke bewindspersoon too little, too late is; we hebben de slag al lang verloren, is dan de teneur. Vervolgens zien we dat bijna 90 procent van mening is dat in de Nederlandse IT-infrastructuur en regelgeving fundamentele veranderingen nodig zijn om cyberaanvallen tegen te gaan. Er is dus echt werk aan de winkel.

Digitalisatie Management Team

De overheid staat er hierbij niet alleen voor, is mijn stellige overtuiging. De regering zou er goed aan doen een Digitalisatie Management Team (DMT) aan te stellen. Dit kun je vergelijken met het Outbreak Management Team dat de minister van Volksgezondheid in de COVID-crisis adviseerde. Ruim 60 procent van de respondenten vindt dit een goed idee. Leden van dit adviesorgaan hebben kennis van zaken, weten waarover zij spreken en kunnen de gevolgen van maatregelen – of het uitblijven daarvan – goed beargumenteren. Zo’n DMT bestaat uit mensen uit het bedrijfsleven (grootbedrijf en MKB), IT-dienstverleners, digitale forensische experts en wetenschappers. Een beslissing van de overheid in het kader van cybersecurity heeft veel meer gewicht als er een groep experts achter staat.

Duurzaamste ICT-dienstverlener

Telindus is voorstander van een DMT en zou graag één van de experts zijn. We moeten dit als sector gezamenlijk oppakken. En als we dan toch de koppen bij elkaar steken, dan kunnen we direct een ander issue adresseren: het verduurzamen van de complete ICT-omgeving. Telindus heeft in dit kader de Cisco Environmental Sustainability Specialization behaald, waar wij erg trots op zijn. Het geeft onder andere aan dat Telindus veel energie steekt in het circulair verwerken van verouderde hardware. Dit onderstreept ons streven en onze ambitie om de duurzaamste ICT-dienstverlener van Nederland te worden. We hebben met onze partners al veel bereikt, maar we blijven ons hiervoor inzetten. Om echter echt impact te hebben, zullen we dit niet individueel moeten doen als ICT-dienstverleners, maar een centrale gecoordineerde aanpak moeten omarmen. 

Ten slotte wil ik iedereen uitnodigen voor een live event op dinsdag 14 juni bij ons in Utrecht: ‘De mens als cruciale schakel’. In deze middag kijken we welke invloed technologische ontwikkelingen, en met name Artificial Intelligence (AI) en robots, hebben op organisaties in de nabije en verre toekomst. Vervolgens nodigen we je uit om een hapje met ons te eten. Daarna bieden we je de kans in de huid te kruipen van Max Verstappen in een F1 racesimulator. Kunnen we op je rekenen? Meld je aan en tot gauw! 

Blijf up to date! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.
Blijf up to date! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.