Rekening houden met onvoorspelbaarheid

Blog

Rekening houden met onvoorspelbaarheid

In het COVID-19 tijdperk houden veel ondernemingen de hand op de knip. Investeringen die gepland stonden, worden uitgesteld of heroverwogen. Ook IT ontkomt niet aan ombuigingen, zoals we dat eufemistisch uitdrukken. Het simpelweg doorvoeren van kostenbesparingen in de IT-omgeving, hoe logisch dit ook klinkt in deze tijd, is echter te kort door de bocht. Je kan dit moment beter aangrijpen om IT ánders in te richten, zodat je als organisatie flexibeler kunt opereren en rekening kunt houden met onvoorspelbaarheid, zoals we die nu met COVID-19 ervaren. – Door: Joris Leupen

Het lijkt een contradictio in terminis: rekening houden met onvoorspelbaarheid. Toch is het een situatie waar je naartoe wil, nu we allemaal met de gevolgen van Covid-19 geconfronteerd worden. De ene afdeling wil je snel kunnen opschalen, de andere kan juist met minder capaciteit verder. Het mag niet zo zijn dat de IT-infrastructuur dit soort snelle veranderingen in de weg staat. IT moet de organisatie juist faciliteren, nieuwe kansen mogelijk maken en helpen opdoemende bedreigingen te trotseren. Dat veel organisaties door het wegvallen van inkomsten direct snijden in uitgaven, is hen nu niet kwalijk te nemen. Maar daar zou het niet bij moeten blijven. Een rigoureuzere aanpak is nodig. Een IT-omgeving die je flexibeler maakt, zorgt immers aan de kostenkant voor meer ruimte.

Gunstige verwachtingen

Laten we eerst wat cijfers erbij pakken. Global Data, een internationaal bureau voor marktonderzoek en data-analyse, deed onderzoek naar de verwachte omzet en de IT-bestedingen bij ruim 4000 organisaties wereldwijd. Dan zien we dat 30% een omzetdaling van meer dan 20% verwacht; 35% van de ondervraagde bedrijven vreest een omzetdaling van ongeveer 10%. Bijna een kwart van de respondenten verwacht ondanks alles een lichte verbetering van de resultaten. Wat opvalt is dat de technologiesector erboven uitspringt. De relatief gunstige verwachtingen in deze branche zijn volledig te verklaren door de enorm toegenomen vraag naar telecom-diensten, pay-as-you-grow-oplossingen en tools om samenwerking te faciliteren. We zijn allen gedwongen thuis te werken en bedrijven moeten dit ondersteunen met slimme thuiswerk-software, meer bandbreedte, meer cloud en meer tools.

Betalen voor wat je gebruikt

Mede doordat de vraag naar capaciteit en functionaliteit zo plotseling en zo snel toenam, verliep het uitrollen van deze nieuwe services niet overal even vlekkeloos. Dat terwijl je in zo’n situatie medewerkers snel en krachtig wilt ondersteunen, zonder dat dit al te grote investeringen met zich mee brengt. De onzekerheid is immers groot en je wilt je cash-positie niet verslechteren.

Waar je naartoe wilt, is afstappen van het capex-model wat direct van invloed is op de cashflow, en opschuiven naar een opex-model, waarin je betaalt voor wat je gebruikt in termen van IT-resources. Je richt samen met je IT-partners de IT-omgeving zo in, dat je flexibel kunt opschalen en afschalen en dat je bijvoorbeeld snel schaalbare ‘on premises’- of public cloud-oplossingen kan uitrollen inclusief de juiste cybersecuritymaatregelen. Zo voorkom je dat je betaalt voor licenties die niet gebruikt worden en beschik je over resources die nauw aansluiten op je wensen en behoeften.

Blijven verrassen

Deze verschuiving van capex naar opex vereist een herijking van de relatie tussen klant en leverancier in de IT. Dit worden meer en meer strategische partners van elkaar met vertrouwen over en weer. De klant heeft het vertrouwen dat de leverancier blijft verrassen: met nieuwe oplossingen, uitzonderlijke dienstverlening en een proactieve instelling.

Kijk naar het Netflix-model: de streamingdienst moet steeds nieuwe content creëren om te voorkomen dat de kijker niet wegloopt naar een concurrerend platform. De leverancier heeft op zijn beurt het vertrouwen dat de klant ‘blijft’ ook wanneer de economische situatie uitdagend is. De verschuiving naar een pay-per-use model betekent voor de leverancier immers ook een investering.

Deze herijkte relatie tussen klant en leverancier maakt het ook mogelijk om elkaar de ruimte te geven om uitdagingen in dit COVID-19 tijdperk aan te gaan. Nu je op strategisch niveau samenwerkt, kun je issues als ‘ik kan het niet betalen’ of ‘ik krijg het niet geleverd’ voorkomen. Wacht dus niet af tot je als organisatie tegen de grenzen van IT aanloopt, maar ga de dialoog aan en werk gezamenlijk aan een toekomstbestendige organisatie met een degelijk en flexibel IT-fundament.

Blijf up to date! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.
Blijf up to date! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.