Van wetgeving naar databeschikbaarheid in de zorgsector: voor welke uitdagingen komen we te staan? (deel 1)

Blog

Van wetgeving naar databeschikbaarheid in de zorgsector: voor welke uitdagingen komen we te staan?

Het vertalen van wetgeving naar je netwerkinfrastructuur in de zorgsector, is een taak die de nodige uitdagingen met zich meebrengt. De technologische en wettelijke ontwikkelingen op het gebied van netwerkinfrastructuur in de zorg gaan snel. Zowel op Europees, landelijk en regionaal niveau, krijg je binnen je zorginstelling te maken met uitdagingen die vragen om databeschikbaarheid. Welke uitdagingen zijn dat?

Veranderende wet- en regelgeving

In de wereld van zorginstellingen spelen er zowel op Europees als nationaal niveau allerlei zaken die invloed hebben op hoe we met gegevens omgaan, zoals bijvoorbeeld de Data Governance Act en de EDHS. Binnen de EU wordt er gewerkt aan het rechttrekken van regels en afspraken voor alle lidstaten. Dat betekent dat zorginstellingen worden uitgedaagd om slimme keuzes te maken voor IT-systemen, zodat ze voorbereid zijn op wat er op Europees niveau allemaal staat te gebeuren. Op nationaal gebied kun je denken aan de Wegiz, waarbij de zorgaanbieders wettelijk verplicht zijn gesteld om zorggegevens elektronisch uit te wisselen.

Netwerkbehoefte

Door deze wetgevingen zal de behoefte qua onderliggende netwerk infrastructuur veranderen.
Als we kijken naar uitwisseling van gegevens, is het van belang dat er een brede ondersteuning komt voor openbare standaarden. In de zorgwereld heeft de Internationaal bekende HL7 organisatie om die reden een openbare standaard FHIR* ontwikkeld als eenvoudig te hanteren formaat. De FHIR standaard zorgt voor uitwisseling van zorginformatie op basis van internet standaarden, waarop de meeste ICT-datacommunicatie wereldwijd is gebaseerd. Om die reden is deze standaard door grote bekende fabrikanten van medische apparatuur maar ook door bedrijven als Apple, Google, Microsoft en AWS omarmd.

In de context van databeschikbaarheid moeten we rekening houden met het uitwisselen van gegevensbestanden van verschillende groottes, dus van kleine tekstbestanden tot omvangrijke bestanden met hoge resolutie beeldmateriaal.

Daarnaast heb je ook te maken met eigen uitdagingen binnen je zorginstelling. Zo zal er een veilige verbinding nodig zijn naar andere zorglocaties, heb je datacenters waar jouw applicaties en automatiseringen draaien, moet je iedereen aansluiten op de public/private cloud inclusief SaaS voor applicaties en een veilige verbinding bij thuiszorg of thuiswerken. En sluit ook vooral de beveiligingseisen vanuit compliance aan de AVG en NIS2 niet uit.

De uitdagingen

Telindus ziet de volgende uitdagingen waar de zorg mee geconfronteerd wordt. Dit vertaalt zich zowel naar overheidsinvloeden als technologische invloeden:

Toenemende eisen: De eisen voor veilige ontsluiting en digitale gegevensuitwisseling groeien gestaag. Als zorginstelling moet je voldoen aan deze eisen om ervoor te zorgen dat de juiste gebruiker toegang heeft tot de juiste gegevens op het juiste moment, wat ook basishygiëne, zoals Network Access Control, omvat.

Schaalbaarheid: Er zullen bestanden van diverse volumes uitgewisseld moeten worden. Dit betekent dat er steeds meer eisen worden gesteld aan de schaalbaarheid van de onderliggende infrastructuur, zowel op regionaal, nationaal als organisatieniveau. Op nationaal niveau zijn er concrete initiatieven om een landelijk dekkend netwerk te creëren voor de vastgestelde gegevenssets in de Wegiz.

Diversiteit: Door landelijke ontwikkelingen neemt de diversiteit aan aanbieders en datastandaarden toe. Hierdoor krijg je een complex landschat van WAN- en LAN-infrastructuren die zorginstellingen moeten beheren. Voorbeelden van deze complexiteit zijn LSP-koppelingen** en opkomende verbindingen zoals het TWIIN-netwerk***

Gebruiksgemak: De zorgverlener en zorgmedewerkers verwachten steeds meer gemak en veilig locatie onafhankelijk kunnen werken. Het organiseren en meetbaar maken van de gebruikerservaring is van essentieel belang voor het succes van de zorginstelling.

Financiële druk: Ook de zorg wordt geconfronteerd met financiële beperkingen, zoals ontoereikende budgetten vanuit de overheid, zorgverzekeraars en crisissituaties, zoals de energiecrisis. Dit dwingt instellingen om slimme investeringen te doen om zowel aan hun eigen behoeften te voldoen als aangesloten te blijven op het regionale netwerk om de patiënt de best mogelijke zorg te bieden.

Personeelstekorten: Het tekort aan personeel stelt zorginstellingen voor de uitdaging om met weinig mensen de continuïteit van de ICT te waarborgen, omdat er natuurlijk wel passende zorg geleverd moet worden.

Technologische ontwikkelingen: Omdat technologie in de zorg en daarmee de IT-infrastructuur steeds veranderd, moet men flexibel blijven en snel kunnen aanpassen.

Functionele behoeften: De veranderende functionele behoeften van zorginstellingen, zowel nu als in de toekomst, vereisen constante aandacht en aanpassing.

Interne invloeden en IT-levenscyclus: Binnen elke zorginstelling spelen interne factoren en de levenscyclus van de huidige IT-infrastructuur een rol bij het bepalen van de beste aanpak voor de toekomst.

Aan de slag

In een volgende blog zullen we meer vertellen over hoe je alle uitdagingen de baas kunt zijn en blijven.

Themabijeenkomst

Op donderdag 2 november organiseren wij een themabijeenkomst waarbij we je alles vertellen over het thema databeschikbaarheid binnen de zorg. Meld je aan.

Blijf up to date! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.
Blijf up to date! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.