Van wetgeving naar databeschikbaarheid in de zorgsector: alle uitdagingen de baas (deel 2)

Blog

Van wetgeving naar databeschikbaarheid in de zorgsector: alle uitdagingen de baas

Het vertalen van wetgeving naar je netwerkinfrastructuur in de zorgsector, is een taak die de nodige uitdagingen met zich meebrengt. In onze vorige blog hebben we daar uitgebreid bij stil gestaan. De technologische en wettelijke ontwikkelingen op het gebied van netwerkinfrastructuur in de zorg gaan snel. Zowel op Europees, landelijk en regionaal niveau, krijg je binnen je zorginstelling te maken met uitdagingen die vragen om databeschikbaarheid. Maar: hoe maak je de juiste keuzes als instelling en hoe start je tijdig met de voorbereidingen?

De uitdagingen de baas

In het eerste deel van ‘Van wetgeving naar databeschikbaarheid’ hebben we de uitdagingen op Europees, landelijk en regionaal niveau beschreven, evenals de spanningen op instellingsniveau.

De genoemde uitdagingen zorgen er dus voor dat je tijdig moet beginnen met de voorbereidingen. Gebruik hiervoor de volgende stappen:

Creëer duidelijke doelen: Definieer een duidelijk beeld van de gewenste situatie (SOLL) en de huidige situatie (IST) op basis van de evaluatieresultaten. Door dit te formuleren, kun je duidelijke doelstellingen aanwijzen. Zoek hierin ook de samenwerking op. Sluit je bijvoorbeeld aan bij regionale samenwerkingsverbanden zoals RSO*, ROS** of andere regionale samenwerkingsorganisaties om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen en om deze samen te kunnen implementeren.

Ontwikkel een roadmap: Als de doelen duidelijk zijn, kun je aan de slag met een roadmap. Het opstellen hiervan stelt je in staat om van de huidige situatie naar de gewenste situatie te bewegen.

Implementeer de roadmap: Voer de roadmap uit, inclusief de benodigde beveiligingsmaatregelen.

Evalueer je roadmap: Blijf de roadmap periodiek evalueren en pas deze aan op basis van nieuwe inzichten, functionele behoeften en informatiebeveiligingsrisico’s. Dit is een proces waarbij continue evaluatie gewenst is.

Evaluatie van je infrastructuur: Onderzoek je eigen netwerken, zowel je LAN als je WAN. Evalueer de situatie op verschillende gebieden, zoals het optimaliseren van verbindingen, risicobeheer in relatie tot verkeer- en informatiestromen, functionele eisen en de afstemming van investeringen op de doelstellingen. Evalueer ook of de huidige functionele eisen nog in lijn zijn met jouw inrichting en voldoen om goede zorg te kunnen leveren

Aan de slag

De hierboven beschreven stappen zijn onderdeel van de wijze waarop Telindus werkt en haar Consultancy en Managed dienstenportfolio heeft ontwikkeld. We hebben onze aanpak vastgelegd in een Telindus Referentie Architectuur die zich strekt over de essentiële ICT-domeinen van Networking tot Security en Cloud om onze klanten zo breed en flexibel mogelijk te kunnen bedienen.

Binnen deze werkwijze maken we gebruik van moderne technologische ontwikkelingen zoals SASE en Zero Trust*** om te garanderen dat gebruikers onafhankelijk van locatie en het device wat ze gebruiken, op veilige wijze hun applicaties op elk moment kunnen benaderen.

Themabijeenkomst

Op donderdag 2 november organiseren wij een themabijeenkomst waarbij we je alles vertellen over het thema databeschikbaarheid binnen de zorg. Meld je aan.

Begrippenlijst

*RSO: Regionale Samenwerkingsorganisatie, De RSO’s hebben als doel de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg in de regio te verbeteren.

**ROS: Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS), deze adviseert en begeleidt de eerste lijn én betrokken partijen bij samenhangende zinnige en zuinige zorg in de wijk.

Blijf up to date! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.
Blijf up to date! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.