Digitale transformatie? Nee, digitale versnelling is nodig om toekomstbestendig te zijn

Blog

Digitale transformatie? Nee, digitale versnelling is nodig om toekomstbestendig te zijn

Digitale transformatie is hét begrip van de afgelopen jaren. Het moet organisaties wendbaarder en flexibeler maken. Die vlieger gaat helaas niet altijd op: door complexe legacy systemen, data in silo’s en een zeer divers applicatielandschap ervaren organisaties complicaties in hun digitale transformatie. Deze gaat dan ook vaak gepaard met grote, langdurende en kostbare platformmigraties of de vervanging van systemen. Het probleem? Deze tijd heb je niet. Klanten verwachten een optimale dienstverlening en medewerkers verwachten een moderne, overal beschikbare en veilige werkomgeving. Om aan hun eisen te voldoen, moet je nieuwe technologieën inzetten om snel en in kleine stappen toegevoegde waarde te creëren. Hier heb je geen digitale transformatie voor nodig, maar digitale versnelling.

Snel nieuwe technologieën implementeren

Wat houdt digitale versnelling in? Met digitale versnelling bedoelen we het proces waarbij organisaties technologieën inzetten om hun activiteiten verder te digitaliseren en hun workflows zo inrichten dat zij sneller kunnen reageren op veranderende omstandigheden. Het grote verschil tussen digitale transformatie en digitale versnelling zit hem in de snelheid waarmee technologieën worden toegepast. Het draait om interactieve, kortlopende initiatieven die snel resultaat moeten opleveren. Er kan vlot worden bijgestuurd of ingegrepen als succes uitblijft. Kortom, het is nieuwe technologie die snel wordt geïmplementeerd. Voorbeelden van digitale versnelling zijn het massaal uitrollen van hosted collaboration, het organiseren van videoconsults in de zorg en het opschalen van netwerk- en connectiviteitprestaties door het toenemende aantal thuiswerkers.

Kleine verbeteringen met veel effect

Een ander groot verschil tussen digitale transformatie en digitale versnelling zit hem in de focus op het einddoel. Digitale transformatietrajecten kennen vaak een helder begin en einde. Bij digitale versnelling is hier geen sprake van, omdat er continu nieuwe technologieën op je pad komen waar je extra toevoegde waarde aan kunt ontlenen. Om digitale versnelling succesvol door te voeren in je organisatie is wel een andere mindset nodig. Je denkt nog steeds groot in termen van strategie, maar weet dat deze door het zetten van kleine stappen kan worden gevolgd. Denk aan het leveren van de beste klantenservice door middel van kleine procesverbeteringen, zoals het toevoegen van een WhatsApp functie in klantportalen. Dit zorgt ervoor dat steeds meer processen en werkzaamheden soepeler verlopen, wat je klanten en/of medewerkers waarderen. Ze zullen de digitale versnelling begrijpen als een iteratief proces.

Continue stroom aan succesvolle veranderingen

Digitale versnelling zorgt voor een continue stroom aan succesvolle technologische veranderingen. Deze brengen medewerkers en klanten een stap verder in hun werk en ambities. Langzaamaan ontstaat er een Agile werkhouding bij medewerkers en wordt digitale versnelling onderdeel van de dagelijkse praktijk. En de gewenste wendbaarheid en flexibiliteit van digitale transformatietrajecten? Die neem je en passant mee in de digitale versnelling.

Blijf up to date! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.
Blijf up to date! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.