Terugkijken: 'Cybersecurity in de lokale overheid'

Webinar

Cybersecurity in de lokale overheid

Dit webinar heeft plaatsgevonden op 12 mei 2020. Laat bij ‘ontvangen opname’ je gegevens achter en ontvang de link om het webinar terug te kijken per e-mail.

De maatschappij verandert continu en lokale overheden veranderen mee. Zo zien we bij de gemeenten dat er sprake is van schaalvergroting door herindelingen en samenwerkingsverbanden. Rijkstaken, onder andere op het gebied van zorg en welzijn, worden gedecentraliseerd. Burgers en bedrijven verwachten als e-overheidsconsument veilig en snel toegang tot diensten die lokale overheidsorganisaties digitaal aanbieden. Hoe kunnen publieke diensten die aangeboden worden door gemeenten, provincies, waterschappen en andere instanties voldoen aan de behoeften van mensen en bedrijven? Door in de schoenen van de verschillende burgers te lopen en te begrijpen dat een “one size fits all” benadering niet geschikt is. Door digitalisering is het gelukkig mogelijk om rekening te houden met alle verschillende individuele wensen.

Het is de hoogste tijd om het anders te doen!

Als overheidsorganisatie heb je de verantwoordelijkheid over de gegevens van burgers en bedrijven. Nu de technologie complexer wordt en het aantal cyberaanvallen toeneemt, dwingt dit lokale overheden om na te denken over de risico’s. Lokale overheden dreigen vast te lopen met hun bestaande beveiligingsmaatregelen.

Key take-aways

In ons webinar krijg je in een half uur inzicht in:

  • Hoe je voor jouw organisatie een visie ontwikkelt voor cybersecurity;
  • Hoe je dat vertaalt naar een architectuur voor informatiebeveiliging;
  • Gaan we in op de integrale aanpak: hoe kom je van een meerjarenplan naar effectieve maatregelen om security risico’s te beheersen enerzijds en te groeien in volwassenheidsniveau anderzijds.

Ontvang de opname door het formulier aan de rechterkant van deze pagina in te vullen.

Blijf up to date! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.
Blijf up to date! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.