Je krijgt energie van duurzaam ondernemen

Blog

‘Je krijgt energie van duurzaam ondernemen’

De resultaten van de klimaattop in Egypte kun je teleurstellend noemen. Regeringsleiders konden het moeilijk met elkaar eens worden en een echte doorbraak bleef uit. Tijd voor ons als ondernemingen, consumenten en als ouders om wel de verantwoordelijkheid te nemen en duurzaamheid als leidraad voor ons handelen te nemen. – door Joris Leupen

Het is goed om vast te stellen dat duurzaam ondernemen en handelen steeds meer als vanzelfsprekend wordt beschouwd. In aanbestedingen worden wij als strategisch IT-partner uitgedaagd om met duurzame oplossingen te komen. Kun je op dit vlak niet genoeg groene vinkjes zetten, dan doe je simpelweg niet meer mee. Samen met onze ketenpartners doen we er alles aan om hierin stappen te zetten. En met bestaande klanten gaan we om tafel om te bespreken waar en hoe we samen de CO2-footprint kunnen verkleinen. Zo slaan we de handen ineen om de IT-omgeving meer circulair en duurzaam te maken.

De groene ambities

Los van al deze meer bedrijfsmatige argumenten, heeft Telindus de intrinsieke motivatie om toe te werken naar een gezonde omgeving. Wij staan voor een mooie toekomst voor onze kinderen en een goede balans tussen mens en natuur. Het klimaat heeft het lastig en om dat tegen te gaan moet je als bedrijf je steentje bijdragen. Vergeet ook niet dat kandidaten op de arbeidsmarkt de groene ambities van potentiële werkgevers meewegen in hun keuze. Nu de schaarste in onze sector blijft aanhouden, kun je je als IT-serviceprovider geen misstapen permitteren.

Footprint halveren

Qua duurzaamheid kijken we dan ook kritisch naar onze eigen organisatie. Zo heeft Telindus zich onder andere ten doel gesteld in 2030 CO2-vrij te kunnen opereren. Door thuiswerken meer en beter te faciliteren hebben we onze footprint al kunnen halveren. Tevens brengen we de belasting van onze mobiliteit in kaart en nemen we vervolgens maatregelen om onze vervoermiddelen te verduurzamen. Hierbij maken we gebruik van de expertise van Goed op Weg, een regionaal programma dat duurzame mobiliteit en efficiënt vervoer stimuleert.

Hergebruik

We streven ernaar om een volledig circulaire onderneming te worden, waarbij apparatuur van klanten opnieuw wordt ingezet, gerefurbished of hergebruikt. Het materiaal dat uiteindelijk vernietigd moet worden, wordt op deze manier tot een minimum beperkt. Deze aanpak werpt zijn vruchten af, zo bleek onlangs toen we de Social Sustainability Award in de categorie ‘Repurpose’ van ARGO360 in ontvangst mochten nemen. Telindus ontving deze award omdat in 2021 alle aangeboden hardware een nieuwe bestemming heeft gekregen. Het mooie van deze samenwerking is dat bij de werkzaamheden mensen worden ingezet die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Naast duurzaamheid erkent deze award ook onze sociale impact die we als bedrijf nastreven. Deze twee gaan immers heel goed samen.

Duurzaam ondernemen

De inspanningen die we als Telindus verrichten vallen ook op bij onze partners. We hebben in dit opzicht al verschillende mijlpalen bereikt. In de eerste plaats hebben we de Cisco Environmental Sustainability Specialization behaald. Deze specialisatie betekent onder meer dat Telindus als dienstverlener en leverancier voldoet aan voorwaarden omtrent de inzet van duurzame en energiebesparende apparatuur. Klanten kunnen op deze manier hun IT-omgeving verder verduurzamen. In de tweede plaats hadden we succes op het toneel van de internationale

partner-awards van Cisco. Het was een eer om de Social Impact Award Noord-Europa te ontvangen, waarmee Telindus wordt beloond voor de inzet op het gebied van maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen.

De duurzame meetlat

Ik haal al deze mooie resultaten niet louter en alleen aan om onszelf op de borst te kloppen. Hoewel ik vind dat je succes best samen mag delen en vieren, noem ik deze voorbeelden om te laten zien hoeveel energie je krijgt van duurzaam ondernemen. Je kunt als organisatie wel roepen dat je groene ambities hebt, maar je moet ze ook beleven en uitdragen. We zijn bij Telindus met een groep voorvechters van start gegaan en hun enthousiasme, met dat van mij, gaat nu als een olievlek door de organisatie. Zorg binnen jouw organisatie ook voor dat enthousiasme en klop eens bij ons aan om samen de ICT-omgeving langs de duurzame meetlat te leggen.

Blijf up to date! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.
Blijf up to date! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.