Roadmap voor de cloudreis

Blog

Stap voor stap belemmeringen van IT vervangen door voordelen van de cloud

Organisaties moeten mee in nieuwe ontwikkelingen om onderscheidend te blijven en om de dienstverlening in lijn te brengen met de verwachtingen van klanten, partners, medewerkers, cliënten of burgers. Je kunt hierbij profiteren van verscheidene technologische ontwikkelingen, zoals Artificial intelligence, ‘as a service’ en 5G. Dit komt maar moeizaam van de grond, mede vanwege het feit dat de bestaande technologische infrastructuur het lastig maakt om wendbaar en flexibel te worden. Deze belemmeringen kunnen worden weggenomen, mede door een weloverwogen transitie naar cloud. Dit zorgt voor meer slagkracht, flexibiliteit en innovatievermogen. We benoemen vijf IT-uitdagingen waarvoor de cloud uitkomst kan bieden.

Business continuïteit

Onderzoek onder IT-managers uit het recente verleden geeft aan dat bijna de helft van alle organisaties de indruk heeft dat verouderde automatisering en legacy-systemen groei en innovatie afremmen. Innovatie komt moeizaam van de grond of gewoonweg niet tot stand, omdat er te veel tijd wordt besteed aan de business van gisteren en vandaag in plaats van aan die van morgen en overmorgen. Dit kan op zeker moment gevolgen hebben voor de business continuïteit van een organisatie. In de eerste plaats omdat niet meer voldaan kan worden aan de vraag van de klant. Een klant die gewend is aan de gestroomlijnde dienstverlening van de bekende e-commerce platforms duldt geen vertraging, rekent op de laagste prijs en deelt zijn ervaringen heel snel met zijn peers. Deze optimale customer experience werd tot voor kort alleen verlangd in de business to consumer-omgeving, maar is nu ook doorgedrongen in de business to business. Daar zul je als organisatie op moeten inspelen om relevant te blijven. De business continuïteit staat daarnaast onder druk vanwege de risico’s die verbonden zijn aan cybersecurity en compliance. Ook weer door de verouderde IT-omgeving is het lastig om de regie te houden over informatiestromen en verspreid opgeslagen systemen adequaat te beveiligen. Wetgeving zoals de AVG en sectorafspraken in bijvoorbeeld finance komen in het geding.

Business innovaties

Zo wordt duidelijk dat de klant, maar ook de burger of de patiënt in het geval van respectievelijk de overheid de zorg, op zoek is naar innovaties. Dat zul je als organisatie moeten leveren. Je moet de focus dan ook leggen op hoe je business processen kunt versnellen. De technologische infrastructuur is niet (meer) leidend, de business is leidend. Dit betekent onder meer dat er behoeften ontstaan om informatiestromen en systemen te integreren. En juist dit is een uitdaging wanneer je te maken hebt met verouderde en complexe IT en legacy.

Kennis en resources

Hierboven is al even geschetst welke technologische ontwikkelingen zich aandienen. Dit heeft gevolgen voor de IT-omgeving, maar ook voor de professionals die deze moeten beheren en inrichten. Er is nieuwe kennis nodig, waarbij onder andere data science en kennis van AI belangrijk zijn. Dit gebeurt terwijl er een grote schaarste is op de arbeidsmarkt en de lonen stijgen. Hierdoor dreigen de gewenste business innovaties niet van de grond te komen. Waar je naar toe wil, is een IT-organisatie die meer kan met minder mensen tegen lagere kosten.

Minder complexiteit

Daarom is het verstandig de complexiteit in de IT-omgeving te reduceren. Termen als interoperabel, schaalbaar, flexibel, beheersbaar, beheerbaar en standaardisatie komen dan naar voren. Er moet een eind komen aan de zeer heterogene IT-omgeving die is opgebouwd uit silo’s die moeilijk met elkaar te integreren zijn. In het verleden werd voor ieder probleem een andere IT-oplossing ontwikkeld of aangeschaft en nu ervaren organisaties hier de gevolgen van. Belangrijke IT-componenten zoals computing kracht, opslag en geheugen, met in het verlengde daarvan security, kunnen niet meer los van elkaar gezien worden. IT vraagt om een integrale benadering, als je wil streven naar een reductie van complexiteit.

Gebruikerstevredenheid

In de IT gaat het uiteindelijk voor een groot deel om het faciliteren van de eindgebruiker. Uit het onderzoek dat eerder genoemd is, blijkt dat deze het zwaar heeft gehad. De medewerker wil zijn werk kunnen doen. Prettig, veilig, efficiënt en zonder beperkingen. En dat is juist waar het vaak is misgegaan. Talloze keren moeten inloggen of wachten op nieuwe cloudoplossingen die eenvoudig beschikbaar moeten zijn. Terwijl de wens is: overal kunnen werken onder de beste omstandigheden qua netwerk en resources. Logisch dus dat er een schaduw IT-omgeving is ontstaan, met alle mogelijke risico’s.

Roadmap voor de cloudreis

In al deze situaties bieden gestandaardiseerde cloudoplossingen uitkomst. Je beschikt in feite over één grote virtuele supercomputer, die garant staat voor schaalbaarheid, die overal en altijd toegankelijk is en die optimaal beveiligd is. Deze cloudomgeving bied je als organisatie vereenvoudigd beheer en onderhoud. Deze taken kunnen immers in hoge mate geautomatiseerd worden, waarbij je moeiteloos kunt schakelen tussen de verschillende cloudoplossingen. Of het nu een private cloud on-premise is, een hosted private cloud of een service van een public cloud provider. Gebruiksgemak en business innovatie gaan gelijk op met optimale security en compliance. Begin vandaag nog met de cloudreis door de kwetsbare onderdelen in de huidige infrastructuur in kaart te brengen. Stel vervolgens je eigen roadmap op waarbij je stap voor stap meer kunt profiteren van de cloud en afscheid neemt van de belemmeringen die IT nu nog opwerpt.

Mark Happel
Mark Happel
Propositielead Cloud bij Telindus

Blijf up to date! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.
Blijf up to date! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.