Zonder Wall of Confusion richting technologische innovatie

Blog

Zonder Wall of Confusion richting technologische innovatie

Velocity, wie werkt met DevOps-teams kent het begrip. Vaak zorgen conflicterende belangen binnen een organisatie voor een lagere velocity en is frustratie het gevolg. Je mist daardoor de slag als het om digitale en technologische innovatie gaat. Wat doe je daaraan?

Het begrip velocity wordt bij softwareontwikkeling gebruikt om de snelheid van de totale vooruitgang van een team of een aantal teams te illustreren. Er zijn verschillende manieren om dat te meten, maar daar is zoveel over te zeggen dat het een aparte blog zou kunnen zijn. Daarom beperken we ons nu tot het verhogen van die velocity.

Regie

Uiteraard willen DevOps-teams een zo hoog mogelijke velocity. De teams bestaan uit mensen die snel kunnen denken, even snel kunnen handelen en die chagrijnig worden van vertraging. De business wil hetzelfde. Toch gaat het vaak mis. Zeker als de achterkant van de IT niet in het gewenste tempo meekan. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer jouw DevOps-teams iets willen dat niet standaard is. Dan is er sprake van conflicterende belangen. Terwijl DevOps-teams voor verandering en innovatie willen zorgen, wordt de beheerorganisatie afgerekend op een stabiele productie-omgeving. Frustratie en onbegrip zijn het gevolg. Deze situatie wordt in artikelen vaak geschetst als de zogeheten ‘Wall of Confusion’.

DevOps-teams handelen meestal naar het motto: ‘Als het niet linksom kan, dan maar rechtsom’. Als ze in de organisatie een ‘nee’ horen, zullen ze vaak zoeken naar omwegen. Die mentaliteit is begrijpelijk, maar als bedrijf wil je toch voorkomen dat er dergelijke shadow-IT met de bijbehorende securityrisico’s ontstaat. Want je hebt geen controle op die omwegen en verliest dus de regie op de totale IT.

Innovatiestrategie

Je wilt meedenken met je DevOps-teams, maar vaak zijn de infrastructuur, de processen en de mensen niet aanwezig om mee te kunnen in het hoge tempo dat zij nastreven. De oplossing ligt meestal bij een betere onderliggende infrastructuur. Die is namelijk van cruciaal belang om snel en succesvol te zijn met ontwikkeling.

Onze dienst Cloud Management as a Service is een op public cloud Azure gebaseerde infrastructuur die perfect past bij de functionele IT-behoefte van de applicaties en de teams die deze realiseren. De developer gebruikt een ontwikkelplatform om applicaties te ontwikkelen en wij zorgen dat de daarvoor benodigde IT-workload beschikbaar is. Zo kan de developer de applicatie met een gerust hart in productie brengen. Dat alles gebeurt snel, agile en volledig beheerd.

Wij nemen die zorg uit handen. Zo haal je de blokkades weg die DevOps-teams ervaren en kunnen zij zich richten op het maken van mooie dingen, zodat ze een cruciale schakel blijven of worden in de innovatiestrategie van jouw organisatie.

Blijf up to date! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.
Blijf up to date! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.