Blog

Kan IT wel meegaan met de tijd?

20 aug 2015

Om de conditie een beetje op peil te houden mag ik graag een rondje hardlopen. Daarbij lees ik her en der wat bij over hoe ik dat beter zou kunnen of moeten doen. Onlangs las ik een uiteenzetting van een gesprek tussen twee hardlopers. Hardloper 1 richt zich op de 5km afstanden en hardloper 2 op de langere afstanden. Al vrij snel gaf hardloper 2 aan vooral vol te houden en dat hardloper 1 er ook wel zou komen. Het artikel ging in gedachten van hardloper 1 verder: hardloper 2 zou eens moeten weten wat er bij komt kijken om de 5km zo snel en gedoseerd mogelijk te volbrengen. Een hele andere aanpak dan de meer op duur gerichte, langere afstanden. Natuurlijk is tijd ook belangrijk, maar in een andere vorm. Beide vergen een andere aanpak om succesvol te zijn.

Harm de Haan door Harm de Haan

IT is als hardlopen
Ik vond daar een leuk vergelijk inzitten met de IT-ontwikkelingen vandaag de dag. Aan de ene kant moet alles zo snel mogelijk beschikbaar zijn om snel in te spelen op de almaar veranderende markt. Aan de andere kant moet het robuust en betrouwbaar zijn, geen negatieve consequenties hebben op bestaande werkwijzen op de langere termijn. Dit laatste vraagt om een gedegen onderzoek en testen, waar veelal een langere tijd mee gemoeid gaat. Zo kunnen veel beter de gewenste garanties worden afgegeven.

Met de huidige ontwikkelingen binnen de IT-wereld kun je lange discussies voeren of IT nu gemakkelijker of moeilijker wordt. Realiteit is wel dat vernieuwingen sneller beschikbaar moeten komen. Doe je dit niet, doet je concurrent het wel. Er zijn genoeg voorbeelden dat wanneer je niet snel genoeg inspeelt op de markt en je concurrenten, het niet lang meer duurt voor je helemaal niet meer meespeelt.

De veranderende digitale wereld
In een digitale wereld is het zaak om gebruik te maken van vernieuwingen en zo snel mogelijk onderscheidend te zijn. Informatie moet snel voor de klant beschikbaar zijn via middelen die er vandaag en morgen zijn en komen. Ook moet er sneller worden ingespeeld op de continu veranderende markt waar de concurrent ook niet stil zit. En waar je voor je het weet voorbij wordt gelopen door een ‘new kid on the block’.  Dit vraagt wellicht om een nieuwe werkwijze. Gartner heeft midden 2014 gesteld dat binnen de steeds verder gaande digitalisering je een scheiding zou moeten aanbrengen op de IT-afdeling, gericht op de uitkomst van de IT-dienst: bi-model IT.

Bi-model  IT
Bi-model IT verwijst naar de aanpak waar gebruik gemaakt wordt van twee manieren van IT-voering; elk ontworpen voor de ontwikkeling van diensten, maar levering op een geheel eigen wijze. Twee modi die sterk van elkaar verschillen.

  • Mode 1 is traditioneel, met nadruk op efficiëntie, veiligheid en nauwkeurigheid. Deze mode is in mijn beleving vergelijkbaar met de hardloper gericht op de langere afstanden.
  • Binnen Mode 2 lopen verschillende (vaak kleinere) ontwikkelingen cq aanpassingen gelijktijdig en ligt de nadruk op flexibiliteit, schaalbaarheid en snelheid. Deze mode is in mijn beleving te vergelijken met de hardloper gericht op de 5km.

Deze aanpak zorgt ervoor dat organisaties kunnen inspelen op de toenemende eisen vanuit de verschillende afdelingen binnen een organisatie. Afdelingen direct gericht op het verkoopproces en afdelingen meer gericht op ondersteuning hiervan. Door gebruik te maken van bi-model IT, kunnen organisaties een bedrijfsvoering voeren die zowel solide als enorm flexibel is.

Dit betekent in wezen dat organisaties met twee afzonderlijke, maar gelijktijdige, vormen van IT moeten werken, die beide ontwikkelen en informatie leveren op hun eigen manier. Afhankelijk van de grootte van de organisatie of de dienst kunnen deze zelfs in aparte afdelingen worden onderbracht.

Bi-model IT: mode 1
Mode 1 moet worden beschouwd als een traditionele IT-werkwijze. Deze is in het algemeen ondergebracht in de core business functies, waaronder de meest kritieke bedrijfsprocessen en gevoelige gegevens. Dit zijn processen die het bedrijf niet zou willen riskeren door te experimenteren met nieuwe technologie.

Bi-model IT: mode 2
Binnen de tweede mode gaat alles over wendbaarheid en snelheid. Dit stelt organisaties in staat om digitale uitdagingen van nieuwe producten en diensten te ontmoeten en te ontwikkelen zonder dat de organisatie gehinderd wordt door legacy-systemen en processen. Je maakt het binnen de organisatie als het ware mogelijk om een start-up te beginnen; vernieuwend en afwijkend van wat de organisatie gewend is. Door gebruik te maken van de kracht van opkomende technologieën als Webscale IT en nieuwe manieren van ontwikkelen zoals DevOps, krijgen bedrijven de mogelijkheid om sneller en gemakkelijker nieuwe projecten te ontwikkelen en in productie te nemen of door te ontwikkelen.

Het nieuwe normaal
Door gebruik te maken van bi-model IT kunnen organisaties profiteren van alle voordelen van nieuwe, disruptieve technologieën, zonder dat ze hun hele legacy-systeem moeten upgraden of afbreuk moeten doen aan de security met ‘non proven’ technologie. Dit stelt bedrijven in staat om tegemoet te komen aan de steeds veranderende eisen van de markt en klant, door gebruik te maken van nieuwe, disruptieve technologieën in een wereld waar digitalisering het nieuwe normaal steeds sneller vroeger laat worden.

Wat vindt u? Ontkomen we niet aan een bi-model IT-omgeving?

Geïnteresseerd?

Harm de Haan
Neem contact op met onze specialist Harm de Haan

Harm de Haan is Digitization Evangelist bij Telindus. Harm is een IT Trendwatcher met brede expertise binnen het IT-landschap. Hij volgt de (opkomende) ontwikkelingen binnen de IT, en vooral de effecten daarvan op de (klant)organisatie, dan ook op de voet. Op basis hiervan adviseert hij niet alleen de Telindus-directie over de te volgen koers, maar informeert hij ook klanten over de vernieuwingen en hoe hiermee om te gaan binnen de eigen organisatie. Als schrijver van verschillende whitepapers (onder andere over converged infrastructures en software defined), bijdragen op social media en persberichten, is hij uitstekend in staat de thema’s te bepalen voor diverse Telindus-evenementen en deze te begeleiden.

Harm is inmiddels niet meer werkzaam bij Telindus.

geen reacties
Plaats een reactie