Blog

Managed Services

Een Single Point of Contact in de zee van leveranciers

10 dec 2018

De meeste organisaties hebben meerdere IT-leveranciers en dat betekent ook een grote hoeveelheid en diversiteit aan afspraken. Deze afspraken leiden weer tot meerdere processen die gevolgd en onderhouden moeten worden. Een tijdrovend proces, waardoor de doorlooptijd vaak lang is. Zonde, want dit gaat ten koste van de continuïteit.

Sjoerd Mulder door Sjoerd Mulder

Ik hoor steeds vaker in gesprekken terugkomen dat organisaties graag in de IT-regierol willen stappen. Eén van de aspecten die hieraan bijdraagt is de regie over meerdere leveranciers te reduceren en dat is waar een goed Single Point of Contact (SPOC) belangrijk wordt. In deze blog zou ik graag verder willen ingaan op de toegevoegde waarde van een externe partner die de SPOC-functie vervult.

Voorkom pingpongen

Elke keer weer het vraagstuk opnieuw moeten vertellen en toelichten: een grote frustratie voor veel bedrijven. Om te voorkomen dat je als organisatie heen en weer gestuurd wordt tussen verschillende leveranciers, is het verstandig om samen te werken met een faciliterende partij die leveranciers bij elkaar brengt om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Zo voorkom je onnodig lange doorlooptijden en zorg je voor een positieve ervaring. Een SPOC onderhoudt de registratie, communicatie en stelt zich op als intermediair en centraal verlengstuk van de klant. In een eerder geschreven blog beschreef ik dat de Service Delivery Manager hierin een belangrijke rol kan vervullen.

Beleggen van adviesvraagstukken

Leveranciers hebben natuurlijk veel kennis in huis, maar het is de kunst om deze diversiteit aan kennis te bundelen. De SPOC geeft de mogelijkheid om effectief de diverse fabrikanten en partners met elkaar in contact te brengen, samen te brengen en alles te kanaliseren. Hierdoor kan er één gedegen advies worden uitgebracht richting de klant die gedragen wordt vanuit meerdere perspectieven.

Snelheid en inzicht

De SPOC-functie creëert vereenvoudiging en voorkomt verwarring. De klant weet te allen tijde waar hij terecht kan. De SPOC zorgt voor de benodigde informatie vanuit verschillende invalshoeken, zowel vanuit de leverancier, de partner als de afdeling. Doordat alle informatieverzoeken en problemen via een centraal punt worden afgehandeld, wordt er inzicht gecreëerd en kan er effectiever worden gerapporteerd.

Vertrouwensrelatie

In de zee van leveranciers is het van belang dat een partner die de SPOC-functie invult, ervaren en betrokken is. Om de vertaalslag te kunnen maken, is het belangrijk dat hij de klant kent op zowel technisch als organisatorisch vlak. Dit kan alleen opgebouwd worden wanneer er op verschillende lagen nauw contact met elkaar is.

In de huidige markt zijn er veel beheerpartijen waar een keuze uit kan worden gemaakt. Wanneer een dergelijke leverancier zich wil onderscheiden ten opzichte van de concurrenten is specialisatie nodig. Dit kan alleen bewerkstelligd worden wanneer er volledige focus is. Cruciaal is dan ook dat een beheerpartij een ecosysteem van fabrikanten en goed gekwalificeerde partners om zich heen creëert die goed op elkaar ingespeeld zijn. Zo kun je als externe partij echt fungeren als verlengstuk van de klant.

Single Point of Contact? Wellicht is een “Single point of Care” een betere benaming.

Geïnteresseerd?

Sjoerd Mulder
Neem contact op met onze Services- specialist Sjoerd Mulder

Sjoerd Mulder werkt sinds 2014 bij Telindus en bekleedt de rol als Pre-Sales Consultant Services. Hij heeft ruime ervaring op het gebied van services, projectimplementaties en transities. Doordat hij jaren actief is geweest in de (dagelijkse) operatie binnen verschillende facetten van de IT, is hij in staat om snel knelpunten te signaleren en hierover te adviseren op verschillende niveaus. In zijn vrije tijd gaat hij graag vroeg zijn bed uit om het eerste ochtendlicht te fotograferen en is actief op sportief gebied.

geen reacties
Plaats een reactie