MVO en duurzaamheid

Een duurzame bedrijfsvoering

MVO

Maatschappelijk verantwoord inkopen en duurzaamheid zijn integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering. Hierin is afstemming en samenwerking met onze klanten, leveranciers, partners en aannemers in de keten cruciaal. Wij zijn dan ook regelmatig in gesprek met deze partijen en hanteren een gedragscode waarvan MVO, duurzame productie en verwerking van grond- en afvalstoffen deel uitmaken. In ons beleid kijken we naar de volledige levenscyclus van onze producten en de supply chain daarvan. Wij leveren onze producten en diensten vanuit een life cycle benadering van de IT-assets. Een duurzame bedrijfsvoering is van cruciaal belang voor de economie en voor de samenleving. Daarom zijn ons pand en ons vervoer CO2 neutraal, reduceren we onze CO2-uitstoot en doen we er alles aan om afval te minimaliseren. Duurzaam ondernemen vormt de basis van onze bedrijfsvoering.

Duurzame en energiebesparende apparatuur

Als leverancier en dienstverlener streeft Telindus naar inzet van duurzame en energiebesparende apparatuur. Bij inzet van nieuwe energiezuinige componenten zorgt Telindus voor een nieuwe inzet van de oude producten via re-use. Hierbij maken wij gebruik van erkende brokers die er samen met ons voor zorgen dat de apparatuur voor marktconforme prijzen bij onze klanten worden afgenomen en doorverkocht. Wij zorgen daarbij uiteraard ook voor gecertificeerde verwerking en data vernietiging. Daarom maakt een retourproces op de apparatuur onderdeel uit van onze dienstverlening. In samenwerking met een gecertificeerde partner wordt deze apparatuur eerst gecertificeerd van data ontdaan en vervolgens ‘refurbished’, opnieuw ingezet. Mocht dat om de een of andere reden eventueel toch niet kunnen, dan zorgt Telindus ervoor dat de apparatuur volgens de milieuregels verwerkt wordt. We werken hiervoor samen met gecertificeerde verwerkers en trachten zoveel mogelijk in de apparatuur aanwezige grondstoffen terug te winnen. Daarbij realiseren we >95% terugwinning van deze in de apparatuur aanwezige grondstoffen.

Uiteraard doet Telindus jaarlijks aangifte van verkochte en verwerkte ICT-appratuur in het nationale WEEE-register.

ISO 14001

Telindus is ISO 14001 gecertificeerd voor milieumanagement en aanvullend voor CO2-reductiemanagement. Deze certificeringen vereisen dat wij systematisch bezig zijn met het verminderen van onze milieu-impact en het vergroten van onze duurzaamheid. Hiervoor voeren wij een actief milieubeleid dat is uitgewerkt in ons MVO-beleid en in onze Milieustrategie en het Milieu- en energie Meerjarenprogramma. Dit programma wordt jaarlijks gereviewd, waar nodig bijgesteld en verder uitgewerkt in jaarplannen.

De milieustrategie bevat drie pijlers:

 1. “upstream” beïnvloeden van onze leveranciers en partners.
 2. “midstream” reduceren van onze eigen milieu-impact.
 3. “downstream” in samenwerking met onze klanten verduurzamen.

Hierbij gaan we uit van het volledige levenscyclusperspectief van onze producten en diensten en dragen wij als leverancier bij aan de MVO-doelstellingen van onze klanten. Onze lange termijndoelstelling is om in 2050 volledig CO2-vrij en circulair te ondernemen. In 2030 willen we dat voor tenminste 50% van onze diensten doen.

Duurzame logistiek

 1. Wij zorgen voor bundeling van logistieke bewegingen bij leveringen, door leveringen samen te voegen waar mogelijk en gewenst. Via Simplymile worden in overleg met u de laatste kilometers de stad in CO2 vrij gerealiseerd vanuit de logistieke hubs en Zero Emission Stadslogistiek (ZES).
 2. Telindus verzorgt de logistiek bij transport van apparatuur per bus die voldoet aan de meest recente Euro 6 norm, en streeft ernaar op termijn het transport CO2 vrij te kunnen aanbieden. Nu al wordt de CO2-uitstoot gecompenseerd via Gold Standard CDM.
 3. Transport van medewerkers per auto gebeurt deels als CO2-vrij, omdat wij beschikken over > 25% elektrische auto’s in ons wagenpark.

Duurzame materialen en middelen

 1. Telindus gebruikt 100% gerecycled karton voor de secundaire en tertiaire verpakkingen.
 2. Wij gebruiken plastic dat bestaat uit meer dan 50% gerecycled materiaal voor de secundaire en tertiaire verpakkingen.
 3. Ons streven is reductie van gebruik van materialen en middelen via de 7 stappen van circulariteit.
 4. Afval van secundair en tertiaire verpakkingen wordt retour genomen en voor 100% hergebruikt en/of voor 100% gerecycled.
 5. Verwerking van hardware-afval binnen het contract vindt plaats met een ISO 27001/9001/14001 en Weeelabex gecertificeerde verwerker.
 6. Eventuele datavernietiging van te verwijderen hardware wordt gecertificeerd uitgevoerd.
 7. Verwerking van hardware vindt plaats met hergebruik en wanneer dit niet mogelijk is vernietiging met terugwinpercentages tot 85%.

Social Return

Telindus voert een Social Return beleid waarbij er continu wordt gekeken hoe we iets terug kunnen doen voor de maatschappij. Daarom werken wij onder andere met organisaties als Koeckebackers, Cre8 en Senza Tea Company en doneren we aan vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.

Meer MVO