Gemeente Hilversum

Een netwerkomgeving dat meegroeit met de organisatie

Gemeente Hilversum

Gemeente Hilversum tekent voor een modern netwerkomgeving

De gemeente Hilversum ziet verschillende ontwikkelingen op zich af komen die de organisatie ertoe dwingen de netwerkomgeving tegen het licht te houden. Koppelingen met ketenpartners, het toenemend aantal mobiele devices, het streven naar serviceoptimalisatie en de sterke focus op informatiebeveiliging bijvoorbeeld brachten de gemeente tot de conclusie dat het bestaande netwerk niet meer voldoet. Men koos met de Cisco Digital Network Architecture voor het netwerk van de toekomst en met Telindus is Hilversum verzekerd van de juiste kennis, service en support.

Burgers en bedrijven moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens op een veilige manier door de gemeente verwerkt worden. Tegelijkertijd neemt het verkeer op het netwerk van de gemeente drastisch toe. Enerzijds door de opkomst van mobiele devices en applicaties. Anderzijds door de steeds intensievere samenwerking met ketenpartners met wie data en systemen gedeeld moeten kunnen worden.

In dit uitdagende landschap ging Adviseur ICT Remco Hooijmans op zoek naar een netwerkomgeving die flexibel en dynamisch kan meebewegen met de eisen van de organisatie zonder dat er concessies worden gedaan aan beveiliging. Hij kwam uit bij de software defined Digital Network Architecture van Cisco met Telindus als strategisch partner voor nu en voor de toekomst.

Netwerkomgeving moet robuust en toch flexibel zijn

De dienstverlening van een gemeente is de laatste jaren in rap tempo gedigitaliseerd en dus 24×7 toegankelijk. Voor burgers, bedrijven en ketenpartners. “Business applicaties moeten altijd beschikbaar zijn en dat stelt hoge eisen aan de netwerkomgeving”, legt Hooijmans uit. “Die moet stabiel en robuust zijn. Tegelijkertijd is het je taak als gemeente om beveiliging van gegevens en de complete netwerkarchitectuur te garanderen. Juist omdat je het je niet kunt permitteren dat systemen uitgeschakeld moeten worden en dat gegevens van burgers gecompromitteerd worden. Je wilt beschermd zijn tegen ongewenste indringers. Als dit al niet uitdagend genoeg is, wil je tevens dat het beheer niet te complex wordt.”

Al deze eisen en wensen overziend, kwam Hooijmans wel tot de conclusie dat hij voor een nieuwe netwerkomgeving buiten de gebaande paden moest denken en om moest zien naar een innovatieve oplossing en een strategisch partner die meedenkt met de organisatie.

Netwerkbeveiliging staat als een huis

“We hebben veel vertrouwen in de Digital Network Architecture (DNA) van Cisco”, vertelt Hooijmans. “Het behelst een nieuwe manier van netwerkbeheer, die voor een groot deel is gebaseerd op het automatiseren van beheertaken. Denk hierbij aan repetitieve taken zoals netwerkconfiguraties. Het is namelijk een softwaregedreven netwerkarchitectuur. We hoeven niet ieder device apart te authentiseren; we maken één profiel aan en rollen dat uit. We kunnen straks tevens inzichten verkrijgen uit data die afkomstig zijn van en verstuurd worden naar alle mogelijke devices en applicaties, realtime. En wat voor ons erg belangrijk is, is het feit dat beveiliging staat als een huis.

We kunnen hierin zover gaan dat de bedreigingen die het netwerk teisteren, automatisch worden geïdentificeerd en gestopt, voordat het kwaad geschiedt. Dat is een hele geruststelling”, aldus Hooijmans.

Hooijmans beseft dat dit netwerk van de toekomst nieuwe beheeruitdagingen met zich meebrengt. Hoewel veel taken geautomatiseerd worden, worden andere taken wellicht complexer. Het is lastig voor een relatief kleine IT-organisatie lastig om alle nieuwe ontwikkelingen bij te houden.

“We moeten keuzes maken in wat we blijven doen en welke taken we uitbesteden. Voor support en beheer hebben we voor Telindus gekozen vanwege het feit dat we heel snel kunnen opschalen. Mede door de kennis en ervaring van Telindus zijn we in staat door te groeien naar een professionele dienstverlener, waarbij Telindus een natuurlijk verlengstuk is van onze services.”

“Door de kennis en ervaring van Telindus zijn we in staat door te groeien naar een professionele dienstverlener”

Remco Hooijmans, Adviseur ICT
Gemeente Hilversum

Meer gerelateerde klantcases