Provincie Limburg

Provincie Limburg was opzoek naar een oplossing voor de beveiliging van data en verbindingen

Provincie Limburg

Provincie Limburg optimaliseert beveiliging van glasvezelverbindingen

De Provincie Limburg is verantwoordelijk voor een breed takenpakket. Van wegenbeheer tot toerisme en van kunst en cultuur tot milieu. Ruim 900 vaste medewerkers en ongeveer 300 flexibele arbeidskrachten streven naar een optimale dienstverlening richting instellingen, burgers en bedrijven. Medewerkers en partners kunnen daarbij rekenen op een stabiele en veilige ICT-omgeving. Om snel in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen, investeerde men op advies van Telindus in de optimalisatie en veiligheid van de glasvezelverbindingen.

Balans vinden tussen digitale toegankelijkheid en informatiebeveiliging

Digitalisering biedt overheden de kans dienstverlening richting burgers en bedrijven en samenwerking met ketenpartners te verbeteren. Tegelijkertijd zien we dat de druk toeneemt op het zorgvuldig omgaan met gevoelige gegevens. Een betrouwbare informatievoorziening is immers essentieel voor het goed functioneren van de processen van en het vertrouwen in de provincie. Regels zijn bijvoorbeeld vastgelegd in de Interprovinciale Baseline Informatieveiligheid (IBR) en ook de AVG is op de provinciale informatiehuishouding van toepassing. Het is voor teamleider ICT Berend Gerbrands en zijn collega’s zaak om de juiste balans te vinden tussen digitale toegankelijkheid en informatiebeveiliging.

Het zwaartepunt van de bestuurlijke besluitvorming van de provincie Limburg ligt in het provinciehuis in Maastricht. Data en informatie is voor iedereen beschikbaar en dat 24×7. “Medewerkers verwachten ook niet anders”, constateert Gerbrands. Voor advies, ontwerp, bouw en ondersteuning met betrekking tot de storage- en netwerkomgeving maakt de provincie Limburg al geruime tijd naar volle tevredenheid gebruik van de diensten van Telindus. “Zo is de basis op orde. De IT-omgeving is stabiel en de performance gegarandeerd.” Tegelijkertijd fungeert Telindus als partner die op strategisch niveau met advies en passende oplossingen komt. In dit kader is er regelmatig overleg over toekomstige ontwikkelingen. “We werken veel samen met partners in de regio. Het gaat bij voorbeeld om omvangrijke infrastructurele projecten. We moeten dan ook in staat zijn de capaciteit van netwerk en datacenter op te schalen. Bandbreedte mag geen obstakel zijn. Telindus raadde ons dan ook aan onze glasvezelverbindingen onder de loep te nemen.”

Glasvezel niet zo veilig als gedacht

Het Gouvernement is via glasvezel verbonden met een aantal externe locaties en met de uitwijklocatie op Maastricht Airport. Glasvezel heeft een sterke reputatie vanwege de snelheid en betrouwbaarheid. “Maar de veiligheid blijkt minder robuust dan we dachten”, aldus Gerbrands. “Telindus wees ons op het feit dat kwaadwillenden relatief gemakkelijk glasvezelkabels kunnen aftappen in onder andere parkeergarages en onder putdeksels op straat. Zo kunnen ongemerkt lichtpulsen uit de glasvezellijn onderschept worden en kan data worden ontvreemd. Dit was voor ons echt een eye-opener. Het risico op een datalek is dan niet ondenkbeeldig. Op advies van Telindus zijn we tot actie over gegaan. Dat moet ook om de integriteit van data te waarborgen en compliant te zijn met wetgeving.”

Klaar voor nieuwe ICT-ontwikkelingen

Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) in combinatie met optische encryptie biedt de provincie Limburg een veilige en eenvoudige manier om de WAN-verbindingen te optimaliseren en te beveiligen. DWDM maakt het mogelijk om meer dan tachtig kanalen over lange afstanden te transporteren. De technologie maakt gebruik van slechts één vezelpaar voor het doorsturen van meerdere informatiestromen tegelijkertijd. Terabytes aan data kunnen over hetzelfde glasvezelpaar getransporteerd worden. “Tegelijkertijd hebben we de beveiliging ter hand genomen. We passen encryptie toe op de optische laag. Dit houdt in dat lichtsignalen versleuteld worden.” De ICT-afdeling van de provincie Limburg beheert de laag met de optische transmissie en het sleutelbeheer ligt bij de securityafdeling. “Zo verveelvoudigen wij de bandbreedte en garanderen we met de beveiliging van het WAN dat we AVG-compliant zijn. Daarmee zijn we klaar voor de toekomst en klaar voor nieuwe ICT-ontwikkelingen.”

“Kwaadwillenden kunnen relatief gemakkelijk glasvezelkabels aftappen in parkeergarages en onder putdeksels. Dit was voor ons echt een eye-opener.”


Provincie Limburg

Meer gerelateerde klantcases