Gemeente Maastricht

Een flexibel IT-infrastructuur

Gemeente Maastricht ontwikkelt flexibele en innovatieve IT-infrastructuur

De gemeente Maastricht heeft dezelfde uitdagingen als alle andere gemeenten in Nederland. Dienstverlening moet worden verbeterd, geautomatiseerd en gedigitaliseerd. Tegelijkertijd wordt de gemeente in steeds meer gevallen de regievoerder in uitvoeringsprocessen waarbij verschillende ketenpartners betrokken zijn. Dat betekent dat de druk op informatievoorziening, databeheer en de beschikbaarheid van bedrijfsapplicaties toeneemt. Met een softwarematig datacenter en netwerk zorgt de Limburgse hoofdstad in samenwerking met Telindus voor flexibiliteit en dynamiek enerzijds en schaalbaarheid en veiligheid anderzijds.

Burgers en bedrijven moeten 24×7 toegang kunnen hebben tot digitale producten en informatie. Transparantie en efficiency zijn hierbij essentieel want zij kijken kritisch naar de kwaliteit van dienstverlening. Dat betekent dat medewerkers optimaal gefaciliteerd moeten worden, zodat zij kunnen excelleren en toegevoegde waarde kunnen leveren. Dit is een uitdaging, temeer daar het verkeer op het netwerk en datacenter van de gemeente Maastricht en het aantal koppelingen met derden drastisch toenemen. Een netwerk dat ook nog het stadium ‘end-of-life’ naderde. Infrastructuur architect Peter Bungenstock en netwerkbeheerders Danique van Selst en Tim Niël kwamen in actie en stippelden met strategisch partner Telindus en de systeembeheerders een route uit naar een IT-omgeving die in hoge mate op software gebaseerd is.

Software defined netwerk

De gemeente Maastricht telt ongeveer 1800 medewerkers. De meesten van hen werken vanuit twee hoofdlocaties, te weten het pand in het hart van de stad (Mosae Forum) en het gebouw in Randwijck. Van Selst: “Onze eindgebruikers zijn zowel alle medewerkers van de gemeente Maastricht als de burgers en bedrijven. Wij bieden medewerkers moderne werkplekken inclusief alle benodigde applicaties om de gemeentelijke processen te faciliteren. Wetende dat vooral de netwerkomgeving niet meer aan de wensen voldeed, en de stabiliteit van de systemen onder druk kwam te staan, was het noodzakelijk het netwerk en datacenter te vervangen.”

De doelstellingen zijn helder, vertelt Bungenstock. “Het verbeteren van de efficiency, het optimaliseren van de kwaliteit van de dienstverlening en het elimineren van verstoringen. We stonden voor een dilemma. Kiezen we voor een nieuw, maar wel traditioneel netwerk waar wij en onze IT’ers mee bekend zijn? Of moeten we juist gaan voor een software defined netwerk, dat een nog betrekkelijk onbekend fenomeen is, maar wel vol staat van innovatie?”

Innovatief en software defined datacenter en netwerk

Maastricht koos uiteindelijk voor innovatie en software defined: zowel voor het datacenter als voor het netwerk. Een project dat zij in samenwerking met Telindus uitrolt. “We hebben gedegen vooronderzoek gedaan in samenwerking met Telindus. Het werd ons duidelijk dat we met een software defined aanpak veel minder tijd kwijt zijn aan beheer en dat we storingen sneller kunnen detecteren of zelf kunnen voorkomen, omdat we meer en realtime inzicht hebben in de hardwareprestaties. Een groot aantal (onderhouds)taken kunnen we automatiseren, waardoor we als organisatie flexibeler zijn”, aldus Van Selst.

Dit zie je bijvoorbeeld terug in de mogelijkheid om snel te reageren op wetswijzigingen, die verwerkt moeten worden in de dienstverlening. Koppelingen met applicaties of netwerken van derden zijn snel te realiseren. Innovaties komen binnen handbereik. “Alles wordt immers beheerd vanuit een centrale interface waar aanpassingen en upgrades uitgevoerd worden. Een ander voordeel is dat we op individueel niveau de toegangsrechten kunnen bepalen. Het complete beheer wordt een stuk flexibeler, zonder dat we concessies doen aan stabiliteit en veiligheid”, aldus Bungenstock.

Samenwerking tussen Gemeente Maastricht en Telindus

Telindus staat de gemeente Maastricht terzijde tijdens te implementatie. De IT-mensen van de gemeente kunnen op deze manier alle aspecten van software defined in zich opnemen. “De samenwerking met Telindus bevalt goed. Telindus denkt altijd met ons mee en draagt uit eigen praktijkervaring oplossingen aan. Met deze kennis kunnen wij het datacenter en netwerk van de toekomst realiseren.”

“Telindus denkt altijd met ons mee en draagt uit eigen praktijkervaring oplossingen aan. Daar leren wij erg veel van”


Gemeente Maastricht

Meer gerelateerde Klantcases