RDW

Netwerksupport van Telindus

RDW

Veilige data-uitwisseling tussen de datacenters van RDW

De RDW werkt aan veiligheid op het gebied van mobiliteit in Nederland. De organisatie verstrekt en beheert gegevens over voertuigen, hun eigenaren en voertuigdocumenten. De RDW houdt toezicht op de uitvoering van APK voor voertuigen in Nederland en verstrekt ontheffingen voor buitengewone transporten over de Nederlandse wegen, bijvoorbeeld voor het vervoeren van een windmolen. Deze verantwoordelijkheden stellen hoge eisen aan de beschikbaarheid van data en aan het netwerk van de organisatie. Telindus is sinds 2019 aangehaakt als strategisch partner om support te bieden op het netwerk.

Als zelfstandig bestuursorgaan moet de RDW voor het afnemen van ICT-diensten voldoen aan aanbestedingsregels voor de overheid. Voor deze opdracht mochten meerdere bedrijven een voorstel doen. Telindus is als winnaar uit de aanbesteding gekomen voor de aanvraag van het netwerksupport en het leveren van apparatuur voor een veilige datauitwisseling tussen de twee datacenters.

“Telindus kwam als winnaar uit de aanbesteding en verzorgt de komende periode de netwerkoplossingen voor de datacenters van de RDW. Door deze dienst uit te besteden kan de RDW zich meer focussen op de uitvoering van zijn kerntaken”

Beveiliging tussen datacenters

Om voor veilige data-uitwisseling te kunnen zorgen, moeten de data die worden uitgewisseld tussen de datacenters, versleuteld worden. Gert Gräler van RDW vertelt: “Het selecteren en aanschaffen van de juiste apparatuur hiervoor is een ingrijpende en kostbare klus. De apparatuur die nodig is, heb je niet nog toevallig op de plank liggen. Daarnaast vergt het specialistische kennis en vergt het een forse  investering, die goed overwogen moet worden. Daarom heeft RDW de vraag uitgezet bij diverse partijen om met een plan te komen voor apparatuur die het dataverkeer tussen datacenter één en datacenter twee kan versleutelen. Uiteindelijk hebben wij voor het voorstel van Telindus gekozen.”

Hoge kwaliteit apparatuur en ontzorging

De apparatuur moest aan diverse eisen voldoen. Het type versleuteling dat toepasbaar is, moet in de eerste plaats van hoog niveau zijn. Hier zijn verschillende gradaties in mogelijk. In de tweede plaats was het van belang dat de voorgestelde oplossingen een groot aantal netwerkaansluitingen aan moesten  kunnen. In het voorstel van Telindus zijn de encryptieboxen van Ciena voorgesteld, die aan deze eisen voldoen en een goede prijs-kwaliteitverhouding bieden. Daarnaast was het essentieel dat de servicepartner de implementatie voor zijn rekening zou nemen én support op de IT-omgeving kon bieden. “Het is voor ons van belang dat wij ontzorgd worden,” aldus Gräler. “Als er iets kapot is in de hardware, moet de partner dit direct kunnen vervangen. Telindus is als bovenliggende aanbieder uit de aanbesteding gekomen, mede omdat dit bedrijf gespecialiseerd is in de apparatuur van Ciena. Inmiddels is de opdracht verstrekt en zijn we ook begonnen met het tekenen van de IT-omgeving en gestart met het inbouwen ervan.”

“We zijn blij met de samenwerking met Telindus. We communiceren erg open, eerlijk en scherp: we hebben altijd prettig contact.”

Gert Gräler van RDW

Meer gerelateerde klantcases