Gemeente Amersfoort

Volledig gemanaged netwerk van de toekomst

Gemeente Amersfoort

Gemeente Amersfoort kiest voor volledig gemanaged netwerk van de toekomst

De gemeente Amersfoort is met 157.000 inwoners een prominente stad in het hart van Nederland. Om de digitale dienstverlening naar inwoners en bedrijven een impuls te geven, ligt er een forse opgave. Dit vraagt om een veilige en betrouwbare informatievoorziening. Hoewel minder zichtbaar valt of staat deze informatievoorziening met de prestaties en stabiliteit van het netwerk, en juist daarin diende de gemeente Amersfoort een slag te slaan. Men koos voor Telindus als strategisch partner voor implementatie en 24×7 beheer van een software defined netwerk.

De gemeente Amersfoort wil haar medewerkers optimaal in staat stellen om met moderne digitale middelen een bijdrage te leveren aan de groei en duurzaamheidsambities van de stad. Dit vraagt om een robuuste en veilige infrastructuur. “Het netwerk is het hart van de informatievoorziening en zorgt ervoor dat mensen en systemen met elkaar verbonden worden. Dit cruciale element in onze IT-omgeving hebben we software defined en daarmee toekomstbestendig gemaakt. En met de managed services van Telindus zijn we verzekerd van proactief beheer”, aldus Wim Vreeman, CIO bij de gemeente Amersfoort.

Technologie en oplossingen binnen Gemeente Amersfoort

Technologische ontwikkelingen spelen een belangrijke rol binnen de ambities van de gemeente Amersfoort. Blockchain en big data zijn onder andere aanjagers van maatschappelijke en economische veranderingen en daar moet je op inspelen, is de gedachte. Al deze technologie wordt vertaald in oplossingen waar burgers en bedrijven toegevoegde waarde uit halen. Een app die laat zien waar parkeerruimte beschikbaar is, bijvoorbeeld. CIO Wim Vreeman benadrukt dat Amersfoort smart city technologieën en initiatieven stimuleert, maar de exploitatie bij voorkeur in handen laat van externe partijen. “We houden de regie om privacy en bescherming van onze toevertrouwde informatie te garanderen, maar we gaan niet op de stoel van marktpartijen zitten.”

De geschetste regiefunctie manifesteert zich nu ook meer en meer in de IT-infrastructuur. In de netwerkomgeving om precies te zijn. Vreeman: “We hebben de afgelopen jaren al veel bereikt in het digitaliseren en optimaliseren van onze dienstverlening. Er zijn echter nog talloze producten en diensten die verder gedigitaliseerd kunnen worden. Burgers en bedrijven verwachten niet anders dan dat zij 24×7 de status van hun aanvraag kunnen volgen of toegang hebben tot hun informatie. Dat betekent dat wij onze medewerkers optimaal moeten faciliteren met gebruikersvriendelijke bedrijfsapplicaties, maar bovenal met een netwerk dat stabiel, betrouwbaar, optimaal beveiligd en altijd beschikbaar is. Met het bestaande, verouderde netwerk konden we dit niet garanderen.”

De voordelen van een software defined netwerk

Voordat een aanbesteding werd uitgeschreven, stelden Vreeman en zijn collega’s zich de existentiële vraag: willen en kunnen we de implementatie en het beheer van het nieuwe netwerk zelf ter hand nemen? “We hebben een relatief compacte IT-afdeling en dat willen we zo houden. Als je ziet hoe snel technologische ontwikkelingen en securitybedreigingen zich aandienen, moet je vaststellen dat wij dat als organisatie moeilijk kunnen bijhouden. Nu we op strategisch niveau samenwerken met Telindus profiteren wij van het beste van twee werelden. Het software defined netwerk is het netwerk van de toekomst; we zijn flexibel, schaalbaar en goed beveiligd tegelijk. De technologie maakt het bijvoorbeeld eenvoudig om toegangsrechten te beheren en securitymaatregelen te laten meegroeien met de organisatie. En nu Telindus het netwerkbeheer verzorgt, zijn wij ervan verzekerd dat performance, stabiliteit en veiligheid van het netwerk 24×7 gemonitord worden. Zo kunnen we inwoners optimaal bedienen en indien nodig tijdig ingrijpen om te voorkomen dat medewerkers hun werk niet kunnen doen. Tegelijkertijd komt er bij IT capaciteit vrij voor innovaties”, besluit Vreeman.

 

“Nu we op strategisch niveau samenwerken met Telindus profiteren wij van het beste van twee werelden. Tegelijkertijd komt er bij IT capaciteit vrij voor innovaties”

Wim Vreeman, CIO
Gemeente Amersfoort