PQR en Telindus winnen Rijksoverheid Aanbesteding voor Datacenters 2021 (ROAD2021)

Nieuws

PQR en Telindus winnen Rijksoverheid Aanbesteding voor Datacenters 2021 (ROAD2021)

Utrecht, 5 augustus  2021 – De combinatie PQR en Telindus is winnaar van de Rijksoverheid Aanbesteding voor Datacenters 2021 (ROAD2021). Voor de categorie ‘Datacenters’ hebben de ICT-dienstverleners de handen ineen geslagen en zijn ze geselecteerd als één van de vier winnaars van de ROAD2021 aanbesteding. De opdracht omvat de levering van datacenter-, netwerk-, en securitytechnologie en bijbehorende dienstverlening.

Over ROAD2021

ROAD2021 is een aanbesteding die onder verantwoordelijkheid van de categorie Datacenters van het Inkoopuitvoeringscentrum Noord (IUC-Noord) van OCW uitgevoerd wordt. De operationele eenheden die deelnemen aan deze aanbesteding zijn dienstonderdelen van het ministerie van Justitie en Veiligheid, één deelnemer van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en één deelnemer van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. De duur van het contract is initieel drie jaar met een optie tot verlenging van één jaar. De geraamde waarde van de nieuwe overeenkomst bedraagt 90 miljoen euro, verdeeld over vier jaar.

Duurzaamheid belangrijk aandachtspunt

In deze aanbesteding maakt de Rijksoverheid kenbaar zowel tijdens de gunning als looptijd van de Raamovereenkomst veel aandacht te schenken aan duurzaamheid. Zo verwacht het van zijn leveranciers dat zij een bijdrage leveren aan de doelstelling van het Rijk om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent voor datacenters dat in 2030 alle hardware en netwerken voldoen aan de meest recente Energy Star-eisen, de meest energie-efficiënte hardware en netwerken worden ingekocht en de Data Center Infrastructure Efficiency (de verhouding tussen het energieverbruik van de ICT-apparatuur en het totale energieverbruik van het datacenter) minimaal 50% is.

Marijke Kasius, CEO PQR: “PQR hecht veel waarde aan duurzaamheid en we zijn trots dat we aan de duurzaamheidseisen van de ROAD2021 aanbesteding voldoen. In onze dienstverlening en bedrijfsvoering zoeken we voortdurend naar manieren om onze impact op het milieu en onze CO2-uitstoot te reduceren. We zijn verheugd dat we wederom geselecteerd zijn om als leverancier voor de ROAD2021-klanten op te treden. We gaan er alles aan doen om de kwaliteit van de dienstverlening zoals we deze in de voorgaande ROAD-contracten hebben verleend, te blijven leveren, en zijn ervan overtuigd dit de komende jaren in goede samenwerking met Telindus te kunnen doen.”

“Bij Telindus vinden we het erg belangrijk dat onze diensten bijdragen aan een duurzame toekomst. Hierbij staat voorop dat we samen met onze klanten werken aan een veilige digitale dienstverlening en we streven er naar om één van de meest duurzame ICT-dienstverleners in Nederland te zijn. Eerder hebben we als Telindus mogen samenwerken met de deelnemers aan ROAD2017, de voorganger van ROAD2021. Dat we wederom zijn uitgekozen om samen te werken met de Rijksoverheid, laat zien dat onze oplossingen aan de behoeften hebben voldaan. Ik kijk er dan ook naar uit om de relatie met de deelnemers voort te zetten. Door samen te werken met PQR voldoen we aan de allerhoogste kennis en kwaliteitseisen die de overheid heeft gesteld voor deze aanbesteding. Ik ben dan ook trots dat we onze bijdrage aan de beveiliging en verduurzaming van de overheid, en daarmee de samenleving, voor ROAD2021 mogen leveren”, aldus Joris Leupen, CEO bij Telindus.

Dit persbericht verscheen onder andere op Computable.

Wil je meer weten over MVO bij Telindus?

Blijf up to date! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.
Blijf up to date! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.