Strategische businessplannen verdwijnen te vaak in de la

Nieuws

Strategische businessplannen verdwijnen te vaak in een lade

25 juni 2021

Utrecht – Bijna de helft van de C-level executives in Nederland bekent dat strategische businessplannen vrijwel altijd in de la van zijn bureau blijven liggen. Dat is een zeer opvallende bekentenis, omdat tegelijkertijd driekwart (76%) aangeeft dat innovatie binnen zijn organisatie de aandacht krijgt die het verdient. 73 procent is zelfs van mening dat een digitale strategie bijdraagt aan een betere performance in zijn bedrijf of instelling. Dit is geen logische verdeling als je bedenkt dat innovaties vaak onderdeel zijn van toekomstgerichte organisatieplannen.

Dat kun je opmaken uit het onderzoeksrapport ‘IT van vandaag staat de business van morgen in de weg’ van IT-dienstverlener Telindus. Dit rapport is gebaseerd op een onderzoek onder 153 C-level executives van omvangrijke organisaties in Nederland, dat is uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Markteffect.

Digitale strategie

Voor het laten slagen van een digitale strategie heb je een IT-afdeling nodig met een solide basis. Dit is echter nog niet overal het geval, zo blijkt. Volgens een kwart gaat het met name al mis bij de reguliere IT-werkzaamheden zoals upgrades, migraties en koppelingen. Ook is er nog veel winst te behalen in de samenwerking met andere afdelingen (33%) en coaching (26%). Met het ontbreken van coaching wordt bedoeld dat medewerkers in een organisatie niet goed wordt uitgelegd wat een specifiek IT-project behelst, waarvoor dit gebeurt en wat je er als gebruiker aan hebt.

Businessplan

Bij een transitie naar een nieuwe digitale strategie is naast het menselijke element ook een ideaal IT-landschap doorslaggevend. Hoewel het perfecte beeld nog ver weg lijkt, is 8 procent van de C-level executives zeer positief gestemd. De helft schetst een realistischer beeld en zegt binnen een tot drie jaar het ideale IT-domein gerealiseerd te hebben. Slechts 6 procent is pessimistisch gestemd en denkt hier langer dan zeven jaar voor nodig te hebben.

Menselijke element

“In relatie tot het achterblijven van de verwachtingen als het gaat om innovatie en de executie van – digitale – strategieën, wordt de IT-afdeling van een organisatie regelmatig genoemd”, stelt Joost van Wieringen, manager strategy & innovation bij Telindus. “De vraag is echter of dit eerlijk is, want het maken van fouten blijkt vooral op het menselijk vlak te liggen. Om je bedrijf of instelling beter te laten presteren, moet je jouw medewerkers de juiste handvatten bieden. Zo kunnen zij geleidelijk meebewegen met de veranderingen. Belangrijk is wel dat alleen die technologie wordt geïmplementeerd die waarde toevoegt voor de organisatie. Wanneer dit namelijk niet het geval is, wordt het lastig om innovatie van de grond te krijgen en verdwijnen de businessplannen dus in de la van het bureau van de directeur.”

Het volledige onderzoeksrapport, getiteld ‘IT van vandaag staat de business van morgen van weg’ is via het formulier aan de rechterkant van deze pagina te downloaden. het onderzoek is in opdracht van Telindus uitgevoerd door Markteffect onder 153 C-level executives van omvangrijke organisaties in Nederland.

Dit persbericht verscheen eerder op de site van ICT Magazine.