Controle op jouw security

Uitgebreid inzicht in jouw securityrisico’s en stappenplan voor de korte en lange termijn

Security Assessment

Veel organisaties hebben onvoldoende zicht op de risico’s omtrent informatiebeveiliging en weten niet waar te beginnen om deze risico’s inzichtelijk te maken en te mitigeren. Op het moment dat je niet voldoende zicht hebt kan dit leiden tot een onduidelijke regierol of onvoorspelbare of onnodige kosten. Of wellicht nog erger, tot ontevreden klanten of reputatie die onder druk komt te staan. Hoe zou het zijn als je met zekerheid kan zeggen dat je in controle bent en dat jouw klanten weten dat er veilig wordt omgegaan met hun gegevens?

Ons Security Assessment & Roadmap geeft uitgebreid inzicht in de belangrijkste securityrisico’s van jouw organisatie en helpt jou in controle te komen op de korte en lange termijn. In het assessment worden de belangrijkste bedrijfsprocessen, applicaties en informatiestromen in kaart gebracht en voorzien van passende beheersmaatregelen. Een Security Assessment helpt bij de vraag welke beveiligingsmaatregelen essentieel zijn en stelt je in staat de effectiviteit van investeringen te monitoren en te verbeteren. Zo staat het Security Assessment aan de basis van een krachtige IT-securitystrategie. De resultaten van het assessment leveren een uitstekende basis om tot Security Roadmap te komen welke voor de komende drie jaar als leidraad geldt voor onderbouwde investeringen.

Daarom Security Assessment & Roadmap van Telindus
  • Uitgebreid inzicht in de securityrisico’s van jouw organisatie
  • Heldere praktijkgerichte aanpak in hoe je kan groeien naar het gewenste ambitieniveau
  • Korte en lange termijnplan met prioriteiten, tijd- en budgetinvestering
  • Securityinvesteringen zijn hiermee goed te rechtvaardigen
  • Eerste stap richting een krachtige IT-securitystrategie

Zo werkt het

In het assessment zoomen wij in op de volgende vier security domeinen: predict, prevent, detect en respond. Dit gebeurt over de assen van mens, proces en technologie. Samen doorlopen wij de volgende stappen:

Stap 1. Business Scope

Onze Security Expert spreekt op locatie met de belangrijkste stakeholders om vast te stellen wat jouw organisatiedoelen zijn en hoe zich dat vertaald in primaire bedrijfsprocessen en de onderliggende IT-Infrastructuur.

Stap 2. Identificatie & Inventarisatie

Key-users en architecten worden geïnterviewd en tooling wordt ingezet om de huidige infrastructuur en componenten te identificeren en controleren op security best practices.

Stap 3. Gap Analyse & Prioritering

Gesprek over onze bevindingen waarin we advies geven over de gaps en de cost-benefit verhouding. Samen met jou brengen we de prioriteiten aan.

Stap 4. Planning & Roadmap

De securityprojecten worden gepland op een tijdslijn, in blokken per kwartaal, en op volgorde van de vastgestelde prioriteiten. Per project wordt een globale indicatie gegeven van de investering.

Overige diensten

Cloud & Datacenter

Optimale integratie van huidige IT met de cloud

Networking

Netwerkbeheer voor jouw organisatie

Security light assessment

Heb je meer behoefte aan een laagdrempelige aanpak waarbij je snel een globaal inzicht krijgt in waar je nu staat qua security maturiteit? Wil je niet zoveel tijd investeren en zijn aanbevelingen vanuit een best practice benadering voor nu voldoende? Dan past de Security Light Assessment misschien beter bij wat jij nu nodig hebt. Deze scan geeft je een globaal beeld van het volwassenheidsniveau van jouw informatiebeveiliging. Vanuit dit startpunt is het altijd mogelijk in de toekomst een uitgebreide risicoanalyse te doen door middel van het Security Assessment & Roadmap.

Blijf up to date! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.
Blijf up to date! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.