Telindus en het coronavirus: wat betekent dit voor u als klant?

12 mrt 2020

Geachte relatie,

De maatregelen en RIVM-adviezen met betrekking tot het coronavirus zijn u vast niet ontgaan. Ook binnen Telindus gaan wij hier meer dan zorgvuldig mee om. De continuïteit van ons bedrijf en de zorg voor onze medewerkers is uiteraard van belang, ook voor de continuïteit van de dienstverlening van Telindus aan u. Enkele praktische maatregelen zijn al intern doorgevoerd, zoals het niet meer schudden van handen, thuiswerken wanneer mogelijk en ook deuren zijn inmiddels voorzien van een automatisch open- en sluitsysteem.

Daarnaast zijn er een aantal zaken die u -als klant van Telindus- raken. Wij zetten ze hierbij voor u op een rij:

1. Telindus medewerkers bij u op locatie:
Wanneer onze medewerkers bij u op locatie werkzaamheden verrichten zullen zij zich te allen tijde houden aan de door het RIVM en Telindus opgestelde richtlijnen. Uiteraard volgen zij ook graag de richtlijnen binnen uw organisatie en nemen zij aanvullende maatregelen indien u dit wenst.
2. Remote diensten:
Wanneer u genoodzaakt bent uw locatie voor medewerkers te sluiten, of liever geen externe medewerkers en bezoekers ontvangt, dan bestaat er veelal de mogelijkheid om u op afstand van dienst te zijn. Aarzel vooral niet om dat aan te geven.
3. Levertijden:
Van onze leveranciers vernemen wij dat levertijden voor producten inmiddels behoorlijk oplopen. Dit is op dit moment veelal 4 weken langer dan u normaal van ons gewend bent en in enkele gevallen loopt de levertijd al op tot 20 weken. Wij adviseren u om hier rekening mee te houden in uw eigen planning en waar nodig alternatieven te onderzoeken of uw bestellingen eerder te plaatsen. Wij adviseren u uiteraard graag.
4. Lopende projecten:
De vertraging in levertijd levert vooralsnog beperkt hinder of verstoring op. Inmiddels is ons continuïteitsplan in werking getreden om eventuele overlast tot een minimum te beperken. Wel houden we de levertijden nauwgezet in de gaten en, indien nodig, passen we de planning in overleg met u aan.
5. Vanuit huis werken:
Diverse klanten raden medewerkers preventief aan om thuis te werken. In sommige gevallen betekent dit een extra belasting van uw remote infrastructuur. Bandbreedte wordt opgewaardeerd, VPN-licenties uitgebreid en aanvullende beveiligingsmaatregelen worden getroffen om geen risico te lopen en de gebruikerservaring te kunnen bieden die vergelijkbaar is met werken vanuit kantoor. Wij kunnen ons voorstellen dat u hierover advies wilt inwinnen. Onze adviseurs staan u graag te woord.

Uiteraard kunnen ook wij als Telindus de impact van de situatie nog niet geheel inschatten, wel zullen wij alles op alles zetten om u continu en optimaal van dienst te zijn en te blijven. Aarzel niet om contact op te nemen met uw accountmanager of servicelevel manager voor vragen, opmerkingen en suggesties.

Met vriendelijke groet,
Telindus

Joris Leupen
Managing Director