Application Visibility Services

Zie wat er gebeurt op je netwerk en krijg meer grip op je IT.

Application Visibility Services

ICT is cruciaal voor je bedrijfsvoering en moet altijd en overal snel, betrouwbaar en veilig werken. Maar dat is niet zo eenvoudig als mensen thuis werken, in restaurants en op kantoor. Als applicaties lokaal zijn geïnstalleerd, op het netwerk staan en uit de cloud. Je kunt niet steeds alles in de gaten houden. Hoe voorkom je dat systemen traag worden en informatie onbereikbaar? Hoe houd je gebruikers tevreden zonder in te leveren op security en compliance? Voor je het weet is je IT-afdeling alleen nog maar bezig met beheer en onderhoud. Hoe krijg je weer grip op je data zodat je weer toekomt aan innoveren?

Met onze Application Visibility Services pak je de regie. We brengen al je datastromen helder in beeld. We inventariseren waar zich performance issues voordoen en waar kwetsbaarheden zitten. Wat je niet ziet kun je immers ook niet beveiligen of verbeteren. Ook onderzoeken we hoe je jouw infrastructuur logischer kunt inrichten, waar upgrades nodig zijn en welke handelingen je kunt automatiseren. Alles is er dus op gericht om je netwerk beter te laten presteren, security te verbeteren en jou te helpen te voldoen aan wet- en regelgeving. Nog belangrijker: jouw IT mensen krijgen meer ruimte om de business te ondersteunen.

Application Visibility Services: zo werkt het

Met geavanceerde tooling onderzoeken onze experts jouw IT-omgeving, over een periode van zes weken. De belangrijkste aandachtspunten daarbij zijn Security, Cloud en Networking. Wat je krijgt is een adviesrapport met inzichten en actiepunten. Je kiest vervolgens of je die zelf oppakt of met ons, maar je verstevigt hoe dan ook je technologische basis.

Je hoeft het niet te laten bij een eenmalige check. Je kunt je IT-landschap ook structureel laten monitoren, voor nog meer grip en controle. Dan word je pas echt de regisseur van je netwerk. Stuur voortdurend bij op basis van actueel inzicht in de wensen en behoeften van in- en extern klanten.

Daarom Application Visibility Services

  • Krijg uitgebreid inzicht in al jouw datastromen, hoe uitgebreid je IT landschap ook is.
  • Een op de business gerichte aanpak die helpt om je IT landschap beter te organiseren. Jouw doelen zijn altijd uitgangspunt.
  • Duidelijke rapportages met een oplossingsgericht stappenplan.
  • Korte en lange termijnprioriteiten, tijd- en budgetinvesteringen helder op een rij.
  • Je krijgt een meer gestroomlijnde IT-omgeving die beter presteert. IT die niet alleen voldoet aan alle compliance en security-eisen maar vooral ook aan die van gebruikers.

Stap 1: Business Scope

Onze expert spreekt op locatie met stakeholders, om vast te stellen wat de belangrijkste organisatiedoelen zijn. Hoe vertalen die zich in verbetering van primaire bedrijfsprocessen en de IT-infrastructuur?

Stap 2: Identificatie & Inventarisatie

Onze Application Visibility Service wordt ingezet om de huidige situatie in kaart te brengen en te controleren aan de hand van best practices op gebied van Security, Cloud en Networking.

Stap 3. Analyse & prioritering

Je krijgt een advies dat we toelichten in een gesprek: waar zijn verbeteringen mogelijk en welke investeringen horen daarbij? Hoe ligt de kosten-baten verhouding? Samen met jou komen we tot een actielijst: wat wil je direct opgelost zien en wat kan wachten?

Stap 4: Roadmap

Op basis van verkregen inzichten en jouw wensen stellen we een roadmap op. Daarin ligt de focus niet op welke producten je moet aanschaffen, wel op wat er aan de hand is in je netwerk en welke bijstellingen je moet doen.

Het eindresultaat is een oplossing op maat die zorgt voor grotere tevredenheid van eindgebruikers. Zij hebben minder last van storingen en vertragingen. Tegelijkertijd til je security naar een hoger niveau. Je IT-afdeling is minder tijd kwijt aan beheer en kan meer bijdragen aan het succes van je business.

Blijf up to date! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.
Blijf up to date! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.