Blog

Verzilver IT potentieel met een gezamenlijke taalcursus

19 jun 2017

De tijd dat IT als ondersteunend werd gezien hebben we al geruime tijd achter ons gelaten. Tegenwoordig geldt: ‘Business = IT’. Vrijwel alles raakt IT. Geldzaken gaan volledig digitaal, producten worden massaal via webshops gekocht, zorg op afstand, contact met gemeente via internetportalen enzovoorts. Innovatie met behulp van IT-gerelateerde oplossingen ontwikkelen zich sneller dan ooit te voren. U zou denken dat de traditionele kloof tussen de business en IT allang is verdwenen, maar helaas niets is minder waar. Een groot deel van het IT-potentieel blijft nog onbenut doordat IT’ers moeilijk de vertaalslag van de technologiemogelijkheden naar concrete voordelen voor een organisatie kunnen maken, en vice versa. Ik nodig u daarom via deze blog uit om samen met ons deze kloof te overbruggen en op een IT-taalcursus te gaan.

Ruud Kurver door Ruud Kurver

Elkaars taal spreken en begrijpen is cruciaal

De kloof bestaat zowel tussen externe IT-leveranciers en -organisaties als ook tussen de interne IT-afdeling en de gebruikers van IT. Door vaak te weinig affiniteit met de eigen organisatie en producten en diensten die het levert, ontstaat er vaak onbegrip en blijven kansen onbenut. Zoals mijn collega Jordan van Bruggen in zijn over IT in de zorg aangeeft vergt het niet alleen andere kennis en vaardigheden van IT-professionals om zich te profileren als strategische sparringpartners, maar ook een andere mindset van de rest van de organisatie. Echter, dit is in de praktijk niet zo eenvoudig te realiseren. Hoe komt dat?

Als we een ziekenhuis als voorbeeld nemen dan komt dat ten eerste doordat zowel de gezondheidszorg als IT ingewikkelde vakken zijn. Ieder met zijn eigen beroepsjargon, waarbij ideeën en vragen soms nauwelijks aan elkaar vallen uit te leggen. Daarnaast is het belangrijk om te kunnen verplaatsen in de klant van de klant, in dit voorbeeld de patiënt van een ziekenhuis. Het komt regelmatig voor dat het primaire doel voorbij wordt gegaan, namelijk de behandeling en genezing van de patiënt, doordat de focus teveel op de techniek wordt gelegd. Kortom, doordat we niet altijd dezelfde taal spreken en in detail bekend zijn met wat organisaties leveren en aan wie, begrijpen we elkaar ook niet altijd. Dit is één van de redenen waarom steeds meer niet-IT’ers aan IT-projecten binnen organisaties worden toegevoegd.

Programma voor het verhogen van segmentkennis voor IT-projecten

Telindus realiseert zich terdege dat het goed begrijpen van de klant en de klant van de klant essentieel is om in te spelen op de wensen en behoeftes die in een branche/segment spelen. Daarom hebben wij een programma in uitvoering met als doel om segmentkennis en zo de relevantie van Telindus, te verhogen.

In verschillende workshops nemen thought leaders, experts die langdurig werkzaam zijn in een segment en de business/IT-ontwikkelingen goed begrijpen, Telindus-medewerkers aan de hand van de PETJES indeling mee wat er zich afspeelt in dat specifieke segment.

PETJES is een acroniem en staat voor politiek, economisch, technisch, juridisch, ecologisch en sociaal. Dit zijn allemaal factoren die de omgeving van een organisatie bepalen. PETJES is dus een middel waarmee een beeld verkregen kan worden van de externe (macro-) omgeving waarin een organisatie actief is. Inzicht in de externe omgeving van een organisatie is van belang om effectief gebruik te maken van de kansen veroorzaakt door het landschap waarin een onderneming opereert. Deze kennis is nodig om vervolgens de juiste vertaalslag te maken van IT-mogelijkheden naar de uitdagingen die spelen binnen een bepaald segment.

Daarnaast komt de taal van de verschillende rollen en functies in het segment aan bod. Om elkaar te begrijpen is het belangrijk om in de taal van de gesprekspartner te spreken over voor hem/haar relevante onderwerpen.

Oproep voor thought leaders in verschillende segmenten

Workshops voor de gezondheidszorg zijn reeds gehouden en workshops voor de bancaire sector worden gepland. Telindus levert haar oplossingen en diensten ook aan klanten in andere branches zoals provincies, gemeenten, retail, industrie en nutsvoorzieningen. Ik wil daarom graag in contact komen met thought leaders die ons meenemen in de taal, werkwijze, en ontwikkelingen binnen deze segmenten.

Behalve dat wij uw branche beter leren begrijpen en uw taal leren spreken, kunnen wij op onze beurt u wellicht verassende inzichten geven over de mogelijkheden van IT. Daarnaast kan juist onze kennis en ervaring in andere sectoren u wellicht ook helpen. Vaak hebben verschillende sectoren dezelfde uitdagingen op het gebied van o.a. beveiliging, mobiele ontsluiting medewerkers of ontsluiting van clouddiensten. Deze inzichten willen wij graag met u delen.

Interesse in een segment workshop samen met ons? Stuur mij dan een bericht via ruud.kurver@telindus.nl

Geïnteresseerd?

Ruud Kurver
Neem contact op met onze specialist Ruud Kurver

Ruud Kurver is sinds 2006 in dienst bij Telindus en heeft diverse functies vervuld. Ruud is werkzaam als Program Manager op de afdeling Strategy & Solutions. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de aansturing van projecten voor uitbreiding en optimalisatie van het Telindus Solution & Services portfolio. Het doel is maximale waarde creëren voor zowel onze klanten als Telindus. Door zijn brede achtergrond in de IT en uitgebreide ervaring in productmanagement overziet Ruud het totale traject van initiële business cases, lanceringen in de markt, borging van een kwalitatieve dienstverlening en het continu aanpassen aan de veranderende vraag vanuit de markt. Naast zijn werk in de IT is Ruud een actief golfer en organiseert hij al jaren de toernooien bij de lokale voetbalvereniging.

geen reacties
Plaats een reactie