Topicus bedient klant met optimaal beveiligde webapplicaties

Probleem

Topicus zocht naar een strategische partner met wie zij uitdagende security ontwikkelingen kan vertalen in optimaal beveiligde webapplicaties.

Uitdaging

Het realiseren van een betrouwbare beveiligingslaag, zodat performance van webapplicaties gegarandeerd is en data en informatie-uitwisseling beveiligd is.

Oplossing

- Webapplicaties 24x7 beschermd tegen de laatste security-risico’s,
- Webapplicaties voldoen aan de wet- en regelgeving van AVG,
- Topicus-klanten zijn verzekerd van betrouwbare dienstverlening.

Topicus ontwikkelt webapplicaties die zorgverleners, patiënten, cliënten en mantelzorgers in staat stelt op een veilige manier informatie uit te wisselen. Iets wat cruciaal is voor het leveren van goede zorg. Dit is geen eenvoudige opgave. Er zijn namelijk veel verschillende instanties en systemen die gekoppeld moeten worden. Daarnaast gaat het om privacygevoelige data. Logisch dus dat Topicus veel aandacht besteedt aan security binnen de webapplicaties die zij ontwikkelt. En voor veilige verbindingen met het internet maakt zij gebruik van de Managed Security-oplossingen van Telindus.

Beveiliging is een integraal onderdeel in onze webbased oplossingen

Ketenintegratie is een sleutelwoord in de zorgsector. Kern van de zaak is dat betrokkenen in de zorgketen makkelijker samenwerken en sneller informatie delen. Zo kunnen zorgverleners efficiënter werken en dat leidt tot kwalitatief betere zorg. Topicus heeft toegespitste webapplicaties ontwikkeld die hierbij uitkomst bieden. Jeroen Oostewechel, Manager IT Operations bij Topicus: “De wensen van gebruikers en eisen met betrekking tot wet- en regelgeving vertalen we in webbased oplossingen die waarde toevoegen. Beveiliging is hier een integraal onderdeel van. Telindus stelt ons in staat een beveiligd platform te leveren dat een optimale dienstverlening garandeert.”

"Telindus stelt ons in staat een beveiligd platform te leveren dat een optimale dienstverlening garandeert.”

Jeroen Oostewechel - Manager IT Operations

Beveiligen van data en processen

Om de kostenstijgingen beheersbaar te houden en de efficiency en kwaliteit van zorg te verbeteren werken partijen in de zorgketen steeds meer digitaal samen. Digitale dossiers en processen zorgen ervoor dat informatie-uitwisseling tussen alle betrokken partijen vlekkeloos verloopt. IT-dienstverlener Topicus speelt hierop in en ontwikkelt specifieke internetplatformen, waaronder voor de zorg. Neem de Ambuplanner: een webapplicatie waarmee online een ambulance kan worden aangevraagd, op zo’n manier dat direct alle gegevens omtrent de patiënt en het verzoek inzichtelijk worden voor alle betrokkenen. De juiste informatie op het juiste moment op een veilige manier.

 

“Onze klanten hechten veel waarde aan de beveiliging van de data en de processen”, vertelt Jeroen Oostewechel. “De persoonsgegevens moeten bij wet goed beschermd worden en bovendien wil je er als zorginstelling zeker van zijn dat deze data niet in verkeerde handen valt. Tegelijkertijd rekenen onze klanten erop dat webservices 24×7 beschikbaar zijn. En dat hoort ook zo bij Software as a Service. Als leverancier hebben wij dan ook een grote verantwoordelijkheid de beveiliging optimaal in te richten.” Door groeiende hoeveelheden data en verhoogde dreiging van buitenaf kwam security onder druk te staan. “Het bleek voor ons complex nieuwe technologische ontwikkelingen en bijkomende risico’s en bedreigingen bij te benen. In essentie blinkt Topicus uit in het bouwen van webapplicaties die samenwerking en informatie-uitwisseling faciliteren. Security is een vak apart. En dus hebben we de samenwerking gezocht met Telindus als security-expert.”

Whitepaper security uitbesteden

Security partnership

Topicus was nadrukkelijk op zoek naar een partnership. Een ervaren security-partner die niet alleen 24×7 beschikbaar is om ondersteuning te bieden, maar die ook adviseert als het gaat om innovaties. “In dat opzicht voldoet Telindus aan alle verwachtingen”, legt Oostewechel uit. “We hebben gezamenlijk een veiligheidslaag gebouwd tussen onze webapplicaties en het internet. Al het verkeer van en naar de SaaS-oplossingen wordt gemonitord en gefilterd. Waar nodig kunnen we snel en gericht ingrijpen; cyberaanvallen en onlogisch netwerkverkeer worden onderschept voordat schade wordt aangericht. Daarnaast is het voor Topicus van belang dat we over kennis en capaciteit beschikken om de beveiligingscomponent in onze applicaties adequaat te kunnen onderhouden en beheren. Dit vult Telindus, samen met onze eigen mensen goed in.” De samenwerking is gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen. “We coachen elkaar en houden elkaar scherp. En dat moet ook, als je weet dat in security technologie en risico’s voortdurend in beweging zijn.”

security diensten