Blog

Portfoliomanagement: ‘A structured guess’

23 sep 2016

In mijn vorige blog ben ik ingegaan op portfoliomanagement en hoe dit bijdraagt aan het versnellen van innovatie. In het kader van doorontwikkeling van portfoliomanagement ben ik op onderzoek uitgegaan naar de ideale, maar ook praktische en realistische wijze van de inrichting. Hoe ziet een succesvolle portfoliomanagement inrichting er uit?

Ruud Kurver door Ruud Kurver

In het kader van doorontwikkeling van portfoliomanagement binnen ons bedrijf heb ik met veel personen van gedachten gewisseld over de ideale, maar wel praktische en realistische wijze van inrichting. Gedurende dit traject werd mij steeds duidelijker dat er vijf belangrijke factoren zijn voor de kans op succes. De eerste twee hiervan heb ik al besproken in mijn vorige blog ‘Sneller innoveren door goed portfoliomanagement‘. In deze blog ga ik in op de drie resterende factoren.

3. Kaf van het koren scheiden
Hoe gaat u om met alle mooie ideeën die vanuit meerdere kanten, collega’s, leveranciers, etc. worden geopperd? Alles onderzoeken is niet realistisch, onhaalbaar in tijd en zeker niet effectief. In een ‘one man show’ keuzes maken en interessante invalshoeken van anderen negeren, is ook geen optie. Mooie kansen laat u hiermee hoogstwaarschijnlijk liggen. Iedereen de vrijheid en mogelijkheid geven om ideeën te opperen is het beste. Maar het is dan wel belangrijk om snel ‘het kaf van het koren te scheiden’, zodat de schaars beschikbare tijd en geld effectief worden ingezet. Onderstaand model kan hierbij helpen.

Hoe ziet een succesvolle portfoliomanagement inrichting er uit? Gedurende dit traject werd mij steeds duidelijker dat er vijf belangrijke factoren zijn voor de kans op succes.
Ideeën voor het portfolio kunnen worden ingedeeld over de assen ‘Value’ en ‘Effort’. De waarde wordt hoger naarmate het nieuwe idee de klant meer helpt of als het iets extra’s biedt ten opzichte van de concurrentie. De mate van inspanning stijgt als er hoge kosten mee gemoeid zijn, de tijd voor realisatie lang is of de invoering een grote mate van risico heeft. Dit is het geval als het idee te ver van het DNA van de organisatie afligt en kennis en cultuur een obstakel gaan vormen bij de realisatie.

Het meest interessant zijn de ideeën die na rating in de kwadranten ‘Easy wins’ en ‘Big bets’ vallen. Hierbij omvatten de ‘Big bets’ de lange termijn strategische initiatieven. De ideeën in het kwadrant ‘losers’ vallen af en zijn niet interessant voor verder onderzoek. De ‘Maybes’ zijn er om in de gaten te houden en op de backlog te zetten. In eerste instantie geen aandacht aan geven, maar misschien dat het in de nabije toekomst meer opportuun wordt.

4. Democratie werkt niet, maar draagvlak is cruciaal
Er is een continue druk, zowel vanuit de eigen organisatie als van buitenaf, om snel te innoveren. Portfolio aanpassingen kosten doorgaans veel tijd en geld en hebben vaak ook aanzienlijke impact op de eigen organisatie in verband met de (organisatorische) veranderingen die een aanpassing met zich meebrengt. Het is dus belangrijk om weloverwogen keuzes te maken, welke aanpassingen prioriteit hebben.

Zoveel mensen, zoveel meningen, zeker in het geval van portfolio ideeën. Om hier echter keuzes te maken, werkt democratie niet. Draagvlak is hierbij cruciaal voor succes. Belangrijk is om in de onderzoeksfase zoveel mogelijk personen te betrekken in het proces. Dit geeft vaak mooie inzichten vanuit verschillende disciplines. Maar uiteindelijk zal één persoon of één changeboard hierover moeten beslissen, nadat onder leiding van een portfoliomanager alle input is verwerkt tot een onderbouwd advies. Om frustraties te voorkomen is het belangrijk dat dit besluitvormingsproces bij iedereen bekend is en het vooraf duidelijk is wie er beslist.

5. Creëer een ‘Minimum Viable Product’
Het belangrijkste, en gelijk ook het moeilijkste van portfoliomanagement, is het daadwerkelijk doorvoeren van een portfolio wijziging. Maar al te vaak komt het voor dat er veel tijd wordt gestoken in de bouw en lancering van een compleet product om er vervolgens achter te komen dat de doelgroep hier niet op zit te wachten. Dit risico kan worden verkleind door een ‘Minimum Viable Product’ te creëren en deze zo snel mogelijk te testen binnen de doelgroep. Deze ‘Agile’ aanpak heeft zijn oorsprong vanuit de softwareontwikkeling en wordt inmiddels breed toegepast in andere toepassingsgebieden.

In een eerste versie van een oplossing of dienst hoeft nog niet alles helemaal klaar te zijn maar moet het wel op functioneel niveau duidelijk zijn wat het kan en waarvoor het oplossing is. Door het vervolgens voor te leggen aan personen binnen de doelgroep en feedback te vragen, wordt snel duidelijk in hoeverre hieraan behoefte is en op welke onderdelen moet worden bijgesteld. Na meerdere iteraties ontstaat gaandeweg een compleet product of blijkt dat er (nog) niet voldoende animo is. Deze aanpak geeft veel inzicht en zorgt ervoor dat er tijdig kan worden bijgestuurd.

Een ‘structured guess’
Tot slot, doorontwikkeling van het portfolio vergt aanzienlijke inspanningen en investeringen. Het blijft afwachten of een nieuwe solution of dienst aanslaat en succesvol is. Uiteindelijk heeft niemand de wijsheid in pacht en kan op voorhand niet alles ingeschat worden. Een portfolio aanpassing blijft in belangrijke mate een inschatting op gevoel. Maar een gestructureerde aanpak geeft inzicht, helpt risico’s te verkleinen en de kans op succes te vergroten!

Geïnteresseerd?

Ruud Kurver
Neem contact op met onze specialist Ruud Kurver

Ruud Kurver is sinds 2006 in dienst bij Telindus en heeft diverse functies vervuld. Ruud is werkzaam als Program Manager op de afdeling Strategy & Solutions. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de aansturing van projecten voor uitbreiding en optimalisatie van het Telindus Solution & Services portfolio. Het doel is maximale waarde creëren voor zowel onze klanten als Telindus. Door zijn brede achtergrond in de IT en uitgebreide ervaring in productmanagement overziet Ruud het totale traject van initiële business cases, lanceringen in de markt, borging van een kwalitatieve dienstverlening en het continu aanpassen aan de veranderende vraag vanuit de markt. Naast zijn werk in de IT is Ruud een actief golfer en organiseert hij al jaren de toernooien bij de lokale voetbalvereniging.

geen reacties
Plaats een reactie