Telindus behaalt NEN 7510 certificaat voor informatiebeveiliging in de zorg

Zorginstellingen zijn verplicht te voldoen aan de NEN 7510

Telindus behaalt NEN 7510 certificaat voor informatiebeveiliging in de zorg

Strategisch IT-partner Telindus heeft onlangs het NEN 7510 certificaat behaald. Hieronder wordt verstaan het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid (BIV) van informatie ten behoeve van verantwoorde zorg voor patiënten. Naast het borgen van de BIV zorgt Telindus ervoor dat de risico’s met betrekking tot informatieveiligheid gemitigeerd worden, om zo de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen. Hierdoor kunnen zorginstellingen zich meer richten op het leveren van goede zorg en kan Telindus ondersteunen door het leveren een veilige en hoog kwalitatieve dienstverlening. Door het behalen van de NEN 7510 certificering toont Telindus aan dat informatie van zorginstellingen en de verwerking daarvan bij haar in goede handen is.

Effectieve bescherming van zorginformatie

Zorginstellingen zijn verplicht te voldoen aan de NEN 7510. Telindus vindt het belangrijk haar klanten hierin te ondersteunen door als dienstverlener zelf ook aan de certificering te voldoen. Deze certificering laat zien dat Telindus informatie van zorginstellingen beschermt, door na een gedegen risicoanalyse maatregelen te nemen om de gevonden risico’s te mitigeren en tot een minimum te beperken. De NEN 7510 certificering wordt jaarlijks gecontroleerd door een externe auditor, waardoor de kwaliteit verzekerd is en blijft. Hierdoor kunnen de zorginstellingen zich meer richten op hun specialiteit, het leveren van goede zorg!

“Het behalen van de NEN 7510 certificering geeft aan onze klanten het belangrijke signaal af dat we het informatiebeveiligingsproces goed beheersen en dat daarmee de zorggegevens goed beveiligd zijn”, zegt Eric Begeer, Compliance Manager bij Telindus. “We hebben afgelopen maanden hard gewerkt om door heel Telindus heen awareness te creëren rondom de beveiliging van zorginformatie. Dit heeft erin geresulteerd dat er bij de audit geen enkele afwijking is geconstateerd. Daar zijn we erg trots op. Deze certificering biedt zorginstellingen de zekerheid dat er zorgvuldig wordt omgegaan met hun data. We zijn in staat om deze instellingen te helpen en ondersteunen, zodat zij zelf meer tijd hebben om nog betere zorg te kunnen leveren. Iets wat erg belangrijk is in deze tijd van personeelstekorten. Daarnaast wordt het thema digitalisering ook steeds prominenter in het zorglandschap. Wij kunnen een deel van het werk dat hierbij komt kijken uit handen nemen.”

—–

Over Telindus

Telindus is dé partner van de flexibele organisatie van de toekomst. In een tijd waarin organisaties zoeken naar zekerheid en stabiliteit legt Telindus met de juiste IT-infrastructuur hiervoor het fundament. Met dit fundament verwijder je als organisatie de obstakels die wendbaarheid en innovatie in de weg staan. Zo is het mogelijk invulling te geven aan de doelstellingen en ambities van jouw organisatie, als het gaat om people, process, planet en technology. Telindus bouwt de optimale IT-infrastructuur op uit drie componenten: networking, cloud en datacenter, en cybersecurity. Een toekomstbestendig netwerk groeit mee met de ambities van de organisatie. Optimale integratie van je IT-landschap met de cloud ondersteunt de business van morgen. En met security leg je de basis voor een succesvolle bedrijfsvoering, zonder concessies te doen aan de user experience. Dit zijn de drie pijlers onder de organisatie van de toekomst. Telindus is in ruim 30 jaar uitgegroeid tot een expert in de IT-infrastructuur en dat heeft geresulteerd in een aansprekend track record in de industrie, zakelijke en financiële dienstverlening, de zorg, overheid en in het onderwijs. De unieke, integrale benadering van networking, cloud en security van Telindus maakt het mogelijk dat organisaties excelleren en accelereren, ook nu de uitdagingen groot zijn. Telindus kan daarbij terugvallen op een breed netwerk van strategische partners die geavanceerde oplossingen bieden. Telindus is onderdeel van Proximus.

Volg Telindus via Twitter en LinkedIn.

Blijf up to date! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.
Blijf up to date! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.