Telindus en Misco Solutions optimaliseren Rijksoverheid datacenters

30 okt 2016

Telindus en Misco Solutions gaan zich gezamenlijk inzetten voor het leveren van server-, storage en netwerkoplossingen voor de datacenters van de Rijksoverheid. Op de uitnodiging tot inschrijving op ROAD2016 – de opvolger van EASI2010-Rekencentrum Hardware – hebben de twee bedrijven gekozen om de krachten te bundelen, met succes.

De overheid wil voor 2020 het aantal datacenters reduceren van vijfenzestig naar maximaal vijf overheidsdatacenters (ODC). ROAD2016 bestaat uit een tweetal percelen die in totaal naar verwachting een waarde van 144 miljoen euro hebben. Telindus en Misco Solutions zijn gekozen om de komende jaren aan talloze overheidsinstanties server-, storage en netwerkoplossingen te leveren ten behoeve van de overheidsdatacenters (ODC’s). Het eerste perceel is gericht op het leveren van datacentermiddelen aan SSC-ICT Haaglanden (het ODC én het shared service center) en de 33 andere Rijksonderdelen. De geraamde waarde hiervan is ruim 122 miljoen euro. Het tweede perceel omvat ODC RWS & DJI en zeven deelnemers die diensten afnemen van het ODC RWS-DJI met een geraamde waarde van ruim 31 miljoen euro. Deze twee ODC’s zijn onderdeel van de benoemde vijf.

De overheid vraagt in grotere contracten een breed aanbod in aan te bieden merken en oplossingen. In plaats van ervoor te kiezen om alles zelfstandig te doen hebben Telindus en Misco Solutions de keuze gemaakt om in dit specifieke geval de samenwerking te verkiezen boven een zelfstandige inschrijving. Dit resulteert in een sterkere aanbieding waarbij de krachten van deze bedrijven elkaar versterken.

“De keuze om te komen tot een gecombineerde inschrijving is situatieafhankelijk en zeker geen gegeven. De scope en de daarbij behorende voorwaarden zijn daarin bepalend.”, aldus Adriaan Elsman (foto), directeur Misco Solutions. Hij vervolgt: “In andere contracten voldoen ook hoofd-, onderaannemersconstructies, welke met elkaar of anderen in wisselende vorm worden toegepast. Wat we wel zien is dat onze bedrijven complementair zijn aan elkaar. Het inschrijven als combinatie houdt in dat je ook gezamenlijke verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering van het contract.” Geert Degezelle, managing director bij Telindus ligt hierover toe: “Inmiddels zijn we met de jaren optimaal op elkaar ingespeeld. De basis ligt in het maken van goede afspraken en het centraal stellen van de klant. Hoe die behoefte vervolgens met elkaar wordt ingevuld en welke keuzes we daarbij maken in het tot stand komen van de aanbieding en uitvoering is een gezamenlijk proces. We acteren in dergelijke contracten als één. Zo ziet de klant ons ook. Op basis van mooie eerdere successen, gaan wij deze uitdaging met veel vertrouwen opnieuw gezamenlijk aan.”

De twee bedrijven zijn trots op de uitkomst van ROAD2016. Adriaan Elsman, Misco Solutions; “Het is een spannende periode geweest. Enerzijds een groot bestaand contract (EASI2010-Rekencentrum Hardware) dat haar expiratiedatum nadert en anderzijds de periode van inschrijving waarin een groot competitieveld zitting probeert te verkrijgen in de vier beschikbare plekken. Dat er procedures aanhangig zijn gemaakt is bijna voorspelbaar, maar schorten de definitieve uitkomst wel op.” Geert Degezelle, Telindus vult aan: “Dat wij binnen het aanwezige spelersveld op beide percelen in de ranking de nummer één positie hebben weten te bereiken en behouden bevestigt de keuze voor elkaar in dit traject. De feedback van de deelnemende overheidsorganisaties in beide percelen is eveneens positief en wij gaan dan ook gesterkt en met trots de contractperiode in.”