Onderwijs staat voor een cybersecurity examen

Onderwijs cybersecurity

Het onderwijs staat voor verschillende uitdagingen die voor een deel te maken hebben met de manier waarop de IT-omgeving is ingericht. Enerzijds gaat het om schaalbaarheid, performance en beheersbaarheid van applicaties en netwerken. Deze elementen zijn onder een vergrootglas komen te liggen sinds de coronacrisis. Het onderwijs zal hierdoor drastisch veranderen. Anderzijds is het van groot belang adequate cybersecurity maatregelen te nemen. Niet alleen om hackers en malware buiten de deur te houden, maar ook om compliant te zijn met verscherpte regels over beveiliging van gegevens van leerlingen, docenten en medewerkers.

Cybersecurity moet dan ook een vast onderdeel zijn van de IT-strategie en -beleid van de onderwijsinstelling. Het onderwijs verandert snel en organisaties in deze branche moeten met cybersecurity en databeveiliging meegroeien. Dit dient op de agenda te staan in het College van Bestuur en niet alleen op een wensenlijstje van de IT-manager.

Lees hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan in onze Privacy Statement.

Download