AVG: Zijn uw WAN-verbindingen wel goed beveiligd?

Sebastian Grandjean Perrenod Comtesse auteur: Tom Engels

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. AVG is de Nederlandse benaming voor de Europese GDPR (GeneralData Protection Regulation). Met deze regelgeving stelt de overheid strenge Europese eisen aan de manier waarop uw organisatie met persoonsgegevens omgaat. Binnen de muren van uw organisatie moet en kunt u talloze maatregelen treffen om uw privacygevoelige data te beschermen, maar daarbuiten is uw data overgeleverd aan de bescherming die het Wide Area Network (WAN) biedt.

Door de opkomst van de cloud (public, private of hybrid) verplaatst data zich continu tussen organisaties en datacenters, net als tussen datacenters en organisaties onderling. ‘Onderweg’ moet die data ook goed beschermd zijn. Veel organisaties gaan er van uit dat managed connectivity-diensten default op het juiste niveau beveiligd zijn. Dat is niet zo. Ook managed verbindingen moeten beveiligd worden. Het is daarbij van groot belang om het sleutelbeheer in eigen handen te houden. Dit whitepaper legt uit wat de kwetsbaarheden zijn in uw WAN, wat de mogelijke gevolgen zijn van een datalek en wat u zelf kunt doen om uw WAN-verbindingen in lijn te brengen met de vereisten van de AVG.

Lees hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan in onze Privacy Statement.

Download