Blog

Datacenter

Waar leg je de focus wanneer #alleswatjeaandachtgeeftgroeit?

17 jan 2017

Met veel interesse volg ik de vrijwel dagelijkse stroom van nieuwe IT-producten en -diensten die beschikbaar gesteld worden. De toename leek nog nooit zo snel te gaan als nu. Het was ook niet eerder zo eenvoudig om iets nieuws op de markt te brengen. Vroeger was toegang tot arbeid, kapitaal, kennis en productiemiddelen iets bijzonders en relatief duur. Nu is dat in een mondiale markt ondersteund door informatietechnologie en initiatieven als crowdfunding, relatief eenvoudig en goedkoop voor iedereen te verkrijgen. Maar wat geef je als organisatie aandacht? Focus is meer dan ooit cruciaal!

Ruud Kurver door Ruud Kurver

De kracht van focus

Organisaties met een duidelijke focusstrategie concentreren zich op een specifiek deel van de markt. Zij zijn als geen ander in staat om de problematiek en dynamiek van hun doelgroep te begrijpen en dit te vertalen naar waardevolle producten en diensten. Dit zorgt er vervolgens voor dat deze organisaties zich beter kunnen onderscheiden, wat weer nieuwe klanten aantrekt. Een mooi voorbeeld is Philips, die steeds meer focus aanbrengt en bewust wil groeien in enkele markten zoals de medische technologie. Andere gebieden worden daarentegen afgestoten.

Of het nu interne of externe afnemers van IT betreft, er zijn nog nooit zoveel technologieën, producten en diensten als op dit moment beschikbaar geweest om invulling te geven aan IT-vraagstukken. Zeker binnen mijn werkveld van portfoliomanagement zie ik maar al te vaak hoe moeilijk het is om de verleiding te weerstaan om je niet direct te richten op dat nieuwe product of dienst. Dit gedrag is ook logisch. Van nature zijn we nieuwsgierig en willen we onszelf verbeteren. Enerzijds omdat we het potentieel zien van nieuwe ontwikkelingen en anderzijds omdat we bang zijn achter te lopen en misschien de boot te missen.

Waar leg je de focus?

Het bepalen van de focus is niet eenvoudig. Voor een externe IT-dienstverlener zoals Telindus is het belangrijk om op voorhand goed inzicht te krijgen in de voordelen, opbrengsten en impact van een nieuw product of dienst. De schaars beschikbare tijd en middelen kunnen immers maar één keer worden uitgegeven.

Om een goede afweging te maken hanteren wij de ‘five crucial questions’. Het grondig beantwoorden van deze vragen helpt bij het bepalen van de richting. Deze vragen zijn ook relevant voor organisaties/afdelingen die IT-diensten aan interne klanten leveren.

 1. Wat is het product of de dienst? Welk probleem lost dit voor de klant op? Wat zou hen dat opleveren?
  Hierbij gaat het met name om de waarde voor de klant.
 2. Waarom zou het onze eigen organisatie helpen als dit wordt toegevoegd aan ons portfolio?
  Hier gaat het om de toegevoegde waarde voor de organisatie zelf. Denk bijvoorbeeld aan het versnellen van de realisatie voor de lange termijn strategie of het verbeteren van de concurrentiepositie.
 3. Waarom zou dit product of deze dienst ons portfolio versterken?
  Vraag jezelf af of het werkelijk iets toevoegt of dat het eigenlijk meer van hetzelfde is. Daarnaast is het goed om stil te staan bij de vraag in hoeverre het bij de organisatie qua kennis en cultuur past.
 4. Bij welke klanten speelt deze vraag? En tot wie hebben we toegang bij deze klanten?
  Vraag vier gaat om het verifiëren of de ideeën kloppen voor een grotere groep.
 5. Wat is de inschatting van de kosten en mogelijke opbrengsten?
  Deze laatste vraag betreft de business case, waaronder transitiekosten en mogelijke risico’s vallen.

Een constante verandering: risico van focus

‘Alles wat je aandacht geeft groeit’, maar met focus alleen is groei niet gegarandeerd. Intrinsieke motivatie, doorzetten, samenwerken en een dosis geluk zijn onmisbare ingrediënten voor succes. Focus brengt ook risico’s met zich mee: technische mogelijkheden, markten en organisaties veranderen. Star blijven vasthouden is niet het antwoord. De aangebrachte focus is dan eerder een nadeel dan een voordeel. Een werkwijze zal ‘in place’ moeten zijn om tijdig de veranderingen te signaleren en daarop in te spelen door de focus bij te stellen. Zie hiervoor mijn eerdere blog over de vijf succesfactoren bij portfoliomanagement.

Wat is uw focus?

Onze portfolio-ontwikkeling stond vorig jaar in het teken van extra aandacht voor cloud en security. Wat is onze rol? Welke waarde creëren wij voor onze klanten? Hoe maken we dat zichtbaar in de markt? Dit heeft geresulteerd in focus, een duidelijke aanpak en waardevolle proposities. Een voorbeeld is de Telindus Cloud Advisor, die sneller en kostenefficiënter in kaart brengt hoe cloud helpt bij het sneller behalen van de bedrijfsdoelstellingen. Er wordt vastgesteld in welke mate u klaar bent voor de transformatie van IT naar IT as a Service en hoe het ontwikkelpad eruit gaat zien. Kortom, wij helpen u om focus aan te brengen in de complexe en snel veranderende wereld van cloud.

Geïnteresseerd?

Ruud Kurver
Neem contact op met onze specialist Ruud Kurver

Ruud Kurver is sinds 2006 in dienst bij Telindus en heeft diverse functies vervuld. Ruud is werkzaam als Program Manager op de afdeling Strategy & Solutions. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de aansturing van projecten voor uitbreiding en optimalisatie van het Telindus Solution & Services portfolio. Het doel is maximale waarde creëren voor zowel onze klanten als Telindus. Door zijn brede achtergrond in de IT en uitgebreide ervaring in productmanagement overziet Ruud het totale traject van initiële business cases, lanceringen in de markt, borging van een kwalitatieve dienstverlening en het continu aanpassen aan de veranderende vraag vanuit de markt. Naast zijn werk in de IT is Ruud een actief golfer en organiseert hij al jaren de toernooien bij de lokale voetbalvereniging.

geen reacties
Plaats een reactie