Blog

Access Connectivity

Komt mijn netwerkverkeer eerder aan dan dat van de concurrentie?

20 okt 2015

Dit artikel is de tweede uit de reeks van vier ‘Hoe bekend bent u met datacenter networking?’. Deze serie heeft als doel om bekend te raken met de terminologie en uitdagingen op netwerkgebied binnen en buiten het datacenter.

1. Hoe waait de wind vandaag?
2. Komt mijn netwerkverkeer eerder aan dan dat van de concurrentie?
3. Wie kan er bij mijn netwerkverkeer?
4. Datacenter networking en geld verdienen.

Michael Stolwijk door Michael Stolwijk

Deze tweede aflevering richt zich op de terminologie welke gebruikt wordt om te bepalen hoe het verkeer in het netwerk geregeld wordt.

In mijn gesprekken met klanten blijkt dat het verkeer tussen eindgebruiker en server/services zowel de Telindus-domeinen Access, Connectivity als Datacenter raakt. Dit artikel heeft ten doel om duidelijkheid te scheppen in de gebruikte termen en waar deze zich in de Telindus-referentiearchitectuur bevinden.

Referentie Architectuur Telindus
Heeft u ook wel eens in de file gestaan waarbij ver voor u een ongeluk gebeurd is en er twee banen zijn afgesloten? Stapvoets rijdt u vooruit en in uw spiegels ziet u in de verte een blauw zwaailicht en aan de gele kleur herkent u dat het een ambulance betreft. Als reactie rijdt u de auto opzij en met u vele anderen. De ambulance rijdt ongehinderd voort naar de plaats van het ongeluk.

Zo geldt dit ook voor het netwerkverkeer. Op plekken waar weinig doorstroming is, moet verkeer herkend worden (classificeren) en er moet een reactie op komen. In het bovenstaand voorbeeld is dat prioriteren. Wat wij als automobilisten geleerd hebben, zal ook het netwerk geleerd moeten worden. Wij herkennen een blauw zwaailicht, maar hoe herkent een netwerkcomponent een belangrijk netwerkpakketje? Dit artikel gaat in op de stappen die nodig zijn om het juiste pakketje op de juiste manier te behandelen, gemapt op de drie focusgebieden Access, Connectivity en Datacenter. De overall term welke hiervoor gebruikt wordt is Quality of Service (QoS).

Access-laag
In de conventionele access-laag worden clients verbonden met het netwerk. Dit zijn pc’s,  laptops, telefoons en videosystemen. In de huidige wereld van Internet of Things (IoT) zal dit uitgebreid worden met allerlei andere apparaten variërend van horloges tot auto’s. Het is hier dus van belang dat het netwerk herkent wat er aangesloten is. Dit kan als volgt gedaan worden:

  • Het handmatig instellen van elke netwerkpoort in de access-laag, door iedere poort afzonderlijk te vertellen wat er is aangesloten.
  • Te vertrouwen op wat het aangesloten apparaat vertelt over hoe belangrijk die is.
  • Via een discovery protoco,l waarbij de access switch en randapparaat communiceren over hoe belangrijk het aangesloten apparaat is.

Als er bekend is wat voor apparaat is aangesloten, wordt er door de switch bepaald hoe het binnenkomende verkeer gemarkeerd moet worden op IP-niveau. Vervolgens wordt het verkeer richting datacenter gestuurd.

Connectivity-laag
In de connectivity-laag vindt het verkeer zijn weg naar het datacenter. De tussenliggende componenten hoeven niet meer te kijken naar de inhoud van het bericht, alleen naar de markering op het IP-pakket (het blauwe zwaailicht), om te weten hoe ze het verkeer moeten afhandelen. Dit wordt per netwerkcomponent elke keer opnieuw gedaan voordat het IP-pakket de volgende lijn wordt opgestuurd. De keuzes die gemaakt kunnen worden zijn als volgt:

  • Het verkeer gaat direct door naar de lijn (de ambulance).
  • Het verkeer gaat wel door maar niet zo snel (oranje zwaailicht van de sleepwagen).
  • Het verkeer wordt even in een buffer gezet om vervolgens doorgezet te worden (verkeer gaat via smalle vluchtstrook).
  • Het verkeer wordt gedropt. Vanaf hier is het een doodlopende weg.

Datacenter
Eenmaal in het datacenter aangekomen vindt het verkeer via snelle netwerkverbindingen snel zijn weg naar de betreffende bestemming. De snelweg is hier breed genoeg dus QoS lijkt hier geen probleem. Voor de meeste verbindingen geldt dit inderdaad.

Ook het datacenter kent situaties waar QoS wel degelijk nodig is. Bepaalde soorten verkeer tussen servers onderling zijn zeer tijdkritisch. Bijvoorbeeld als een VM van de ene server naar de andere verhuist (VMotion/Live Migration) en de eindgebruiker dit niet moet merken. Een ander voorbeeld is verkeer tussen storagesystemen (data-opslag) dat uiterst kritisch is voor onderbrekingen (block based protocollen als fibre-channel en iSCSI) waarbij geen pakketje verloren mag gaan. De meest gehanteerde oplossingen zijn om bepaalde verbindingen speciaal te reserveren voor deze toepassingen. In analogie met verkeer kan dit gezien worden als een speciale baan voor vrachtwagens.

Natuurlijk gaat het verkeer ook weer terug richting de access-laag. Dit houdt in dat de serverswitch net als de access-switch binnenkomend verkeer uit de server en overig aangesloten apparatuur moet classificeren en markeren.

Conclusie
Wilt u dus dat uw verkeer als eerste aankomt in het datacenter, zorg er dan voor dat het belangrijk gevonden wordt. Het gaat tenslotte om de ambulance en niet de persoon erin die bepaalt hoe snel deze ter plaatse is.

Geïnteresseerd?

Michael Stolwijk
Neem contact op met onze specialist Michael Stolwijk

Michael Stolwijk is al bijna 26 jaar pre-sales Consultant in de IT en al enige jaren werkzaam bij Telindus. Ongebonden aan een bepaald marktsegment werkt hij binnen een brede en diverse klantenkring. Deze varieert van enterprise klanten tot service providers. Dit maakt dat Michael een duidelijke en heldere visie heeft op de impact van infrastructuren op de business processen van diverse organisaties. Dat ook IP-netwerken een brede diversiteit kennen, blijkt al uit de verschillen tussen enterprise-infrastructuren, waarbij beschikbaarheid en beveiliging van belang zijn, en ISP-infrastructuren, waarbij services en transport differentiatie van belang zijn.

Naast dat Michael één van de eerste CCIE’s is binnen Nederland, was hij ook de eerste Cisco-gecertificeerde mainframespecialist binnen Nederland die mainframekoppelingen op basis van Cisco wist te realiseren naar IP-omgevingen. Vanuit de bovenstaande kennisgebieden is het dan ook niet vreemd om Michael aan te treffen in de snel ontwikkelende wereld van de datacenters, waarbij unified computing, virtualisatie en software defined de nieuwe uitdagingen zijn geworden.

geen reacties
Plaats een reactie