Blog

Managed Services Services

IT-beheer ondergeschoven kindje bij overstap cloud

24 jul 2015

Ik merk dat als ik bij een klant kom om te praten over een overstap naar de cloud, er vaak heel goed nagedacht is over het technische aspect en de tijdlijn om dit te realiseren. Wat echter opvalt, is dat het IT-beheer en de personen die dit uitvoeren vaak vergeten worden. Herkenbaar? Zonde, want het levert juist leuke discussies op als je het gesprek verplaatst van de techniek naar de mens in dit verhaal. Cloud is vaak de aanleiding om IT-beheer uit te besteden. Daarom is het belangrijk om hier vanaf het begin aandacht aan te besteden.

Robert Matla door Robert Matla

Verandering kost tijd
Velen weten niet dat de strategie om naar de cloud te gaan niet alleen een technisch trucje is, maar meestal ook een wezenlijke verandering teweeg brengt in de werk- en denkwijze binnen de organisatie. Daar waar het beheer eerst gedaan werd door eigen personeel, valt dit straks gedeeltelijk of geheel weg. Wat doe je vervolgens met de vrijkomende tijd van je beheerders? Kan je deze gewoon wegstrepen of vul je hun taak anders in? Vragen genoeg!

Alle veranderingen die je op afdelingen en personeelsvlak moet doorvoeren om het beheer (gedeeltelijk) uit te besteden, vragen vaak veel tijd. En weg is dan de tijdslijn die de organisatie zo zorgvuldig had opgesteld. Dit kan voorkomen worden door een goede voorbereiding.

Vragen stellen over cloud
In de voorbereiding is het slim om intern al wat vragen op tafel te leggen en te bespreken. Als er al over bepaalde punten gesproken is, en misschien zelfs al een beslissing is genomen, maakt dat het gesprek met een leverancier een stuk makkelijker. Ik heb er alvast een paar op een rijtje gezet, ik ben benieuwd naar jullie aanvullingen.

 1. Is er een strategie geschreven door de organisatie over deze verandering met betrekking tot de cloud?
 2. Is deze strategie bij iedereen bekend? En dan bedoel ik ook bij iedereen die om tafel zit?
 3. Zitten zowel het management als de beheerders om tafel?
 4. Als er grote veranderingen in de organisatie plaatsvinden, speelt HR dan een rol?
 5. Als er grote veranderingen in de organisatie plaatsvinden, speelt de OR dan een rol?
 6. Raakt de verandering één of meerdere afdelingen binnen de organisatie?
 7. Zijn er eventueel nieuwe tools nodig?
 8. Wil je gefaseerd over naar een nieuwe situatie of juist met een big bang?
 9. Is de kennis van de technologie intern aanwezig bij de mensen of moet deze nog opgebouwd worden?
 10. In hoeverre moet, met de gewenste doelstelling in het achterhoofd, de kennis van de technologie intern behouden blijven?
 11. Als je iets wil uitbesteden, is het dan al duidelijk wat je juist wel en niet wil uitbesteden?

Dit is zomaar een greep uit de vragen die tijdens mijn gesprekken naar voren komen. Door hier van tevoren al over na te denken, kun je efficiënter omgaan met de tijd vanaf het moment dat je met leveranciers om de tafel gaat zitten. Een overstap naar de cloud, betekent altijd een verandering. En iedereen gaat daar anders mee om. Pas als deze verandering door iedereen intern geaccepteerd wordt, kan er gestart worden. Vergeet niet dat het altijd gaat om mensen die moeten samenwerken, communiceren en accepteren op allerlei vlakken. Als laatste wil ik nog meegeven dat cloud een middel is en geen doel op zich. Daarvoor hebben de veranderingen teveel impact op de gehele organisatie.

De overstap naar de cloud is vaak de aanzet tot het uitbesteden van IT-beheer, maar dat betekent ook dat er tijd voor gemaakt moet worden om over de gevolgen na te denken en beslissingen te nemen. Herkennen jullie dit en hoe pakken jullie dit in de praktijk op?

Geïnteresseerd?

Robert Matla
Neem contact op met onze specialist Robert Matla

Robert Matla is Pre-Sales Consultant Services bij Telindus en heeft veel ervaring met de diverse aspecten van het servicelandschap. Zo heeft hij bij grote internet providers en financiële organisaties zowel sales- als servicefuncties bekleed en de dienstverlening naar klanten opgezet, verbeterd en geoptimaliseerd. Op basis van zijn kennis en ervaring, is Robert bij Telindus onderdeel geweest van het opzetten van Managed Services. Op dit moment ligt zijn focus op het leveren van een maatschappelijk verantwoorde dienstverlening aan de klanten. Het gaat hierbij altijd om de mens, processen (ITIL), communicatie, apparatuur en tools. Al deze werelden komen bij elkaar als je praat over dienstverlening of service. Het zijn precies die werelden waar Robert ervaring in heeft opgedaan. Naast zijn functie als consultant is Robert ook voorzitter van de ondernemingsraad. In zijn vrije tijd loopt hij graag hard en staat hij op de tribune van zijn favoriete voetbalclub.

5 reacties
Plaats een reactie
Frank Teegelbeckers - 1 september 2015

7MTT minimizes the time that your data is offline by first doing a baseline SnapMirror transfer. When the baseline is complete the tool starts performing incremental updates based on the timetable you set. During this time, the primary 7-Mode volume is online and continues to serve data as normal. Incremental updates continue until you decide to cut over, which is the only time when clients see an outage. The amount of time needed to cut over depends on the time needed to finish an incremental update. This obviously depends on the rate of change in the volume, but three to four minutes is typical to complete the final incremental update.http://community.netapp.com/t5/Tech-OnTap-Articles/How-to-Move-from-7-Mode-to-Clustered-Data-ONTAP/ta-p/86261

Robert Matla - 24 juli 2015

Dankjewel voor je reactie Coenraad. Heel herkenbaar wat je schrijft baanverlies is 9 van de 10 keer niet nodig. Verandering van werkzaamheden binnen de huidige functie meestal wel, daar moet dan ook naar gekeken worden en besproken worden. De eenvoudige vraag; wie doet nog dezelfde werkzaamheden als 10 jaar geleden levert dan meestal al veel op. Het anders denken en voortijdig anders inrichten van je organisatie scheelt een lange transitietijd.

coenraad smith - 24 juli 2015

Bang voor de tijd die migratie kost is de grootse reden om steeds cloud uit te stellen, maar ook angst om je eigen baan te verliezen is er een

Robert Matla - 24 juli 2015

Dankjewel Mark, ik ga zeker even kijken op de genoemde site.

Mark Karsch - 24 juli 2015

Goed geschreven Robert! Waarom alleen corporate blog en niet iets op http://www.blogit.nl ? Zeker ruimte voor iemand met jouw visie en kwaliteiten.