Blog

Cloud

Honger naar informatie in het ‘datacenter-restaurant’

26 jul 2016

Met plezier kijken we allen op tv naar Gordon Ramsey, die in een restaurant te hulp schiet en daarbij de keuken en de processen eens goed onder de loep neemt. Veelal komen er allerlei toestanden boven water die ervoor zorgen dat cliënten wegblijven. Denk hierbij aan de inzet van verouderde apparatuur, gebruik van niet optimaal voedsel en de communicatielijnen die ontbreken tussen de chef en het overige personeel. Als een ieder begrijpt hoe de zaken nu lopen, wordt de verbeteringsslag ingezet en het uiteindelijke doel behaald; de optimale klantervaring.

Michael Stolwijk door Michael Stolwijk

Inzicht in het datacenter
Met de invoering van meer complexe technologieën, waaronder SDx in het datacenter, beoogt men een verbeteringsslag door te voeren, die moet leiden tot een hogere efficiëntie en een betere klantervaring. Invoering van een nieuwe technologie brengt echter meer complexiteit met zich mee. Het is dan ook van uiterst belang om goed inzicht te hebben in wat er gebeurt binnen uw datacenter en hoe resources optimaal kunnen worden ingezet.

Inzicht in het datacenter betekent dat er informatie verzameld moet worden. Niet alleen op een bepaald moment in de tijd, maar continu. Continue informatievergaring betekent dat er trends in het datacenter bepaald kunnen worden, die proactief benaderd kunnen worden. Daarnaast maakt continue meting het mogelijk om terug te kijken in de tijd, waardoor het mogelijk is om te achterhalen wat de oorzaak van een incident was. In de meeste datacenters wordt netwerkapparatuur gemonitord met een netwerkmanagement-pakket, de servers met een servermanagement-pakket en de storage met vendorspecifieke tooling. Deze informatie moet echter handmatig gecorreleerd worden. De meest optimale monitoring-tool zou dus alle apparatuur vanuit één tool moeten kunnen monitoren.

Inzicht in verkeersstromen
Het netwerk in het datacenter bevindt zich in de onderliggende laag, waarover de servers en overige resources met elkaar communiceren. Inzicht in de verkeersstromen kan vitale informatie opleveren over de samenhang van diverse processen en applicaties. Dit betekent wel dat deze end-to-end informatie in kaart moet zijn en er van applicatie tot applicatie gemeten moet worden. Inzicht hierin leidt tot de volgende resultaten:

 • Inzicht in de health van het netwerk om zodoende bottlenecks te verwijderen, zodat elke applicatie voldoende bandbreedte heeft.
 • Inzicht in de samenhang van het applicatielandschap om toekomstige migraties zonder verrassingen uit te kunnen voeren.
 • Inzicht in de resources die een applicatie verbruikt, vormt de basis om te bepalen of een applicatie goedkoper in het datacenter kan draaien of in de cloud.
 • Inzicht in netwerkbelasting en trends maakt het mogelijk om tijdig apparatuur te upgraden of andere/extra paden aan te leggen.
 • Inzicht in verkeersstromen maakt het mogelijk om te bepalen of de toegepaste security-policies ook daadwerkelijk doen wat ervan verwacht wordt. Op deze manier kunnen financiële instellingen bewijzen dat zij bijvoorbeeld PCI-compliant zijn.
 • Inzicht in verkeersstromen zorgt ervoor dat je weet dat QoS in het netwerk op de juiste manier is ingeregeld. Vooral waar storage-systemen met elkaar communiceren is het van belang dat dit verkeer herkend wordt en op de juiste manier wordt doorgezet.

Indeling en optimalisering datacenter
Een tweede verbeteringsslag richt zich meer op de indeling van het datacenter en optimalisering van resources. Net als de oven in de keuken een centrale plaats heeft, zo hebben ook de diverse componenten in het datacenter een optimale plaats en samenhang. Optimalisatie van deze zaken is meer procesmatig en/of administratief, door onder andere de juiste documentatie-sets en de inrichting van de juiste processen up-to-date te hebben.

Asset management zorgt ervoor dat je weet in welke kast en rij bepaalde apparatuur staat. De benadering van een optimale kastindeling en die van het datacenter als geheel, hangt daarnaast samen met meerdere factoren waaronder:

 •  Het gewicht van de apparatuur om een optimale verdeling over de vloer te krijgen. Groei binnen het datacenter heeft veelal tot gevolg dat er meer kasten naast geplaatst worden waar nieuwe apparatuur in komt. Een herverdeling tussen bestaande en nieuwe kasten kan voor een meer optimale verdeling zorgen.
 • Inzicht en optimalisatie van de kastindeling. Dit zorgt ervoor dat de bekabeling netter wordt, wat leidt tot een verbeterde airflow in de kasten en een vermindering op storingen door bekabelingissues.
 • Stroomverbruik van apparatuur en de daarop draaiende applicaties. Energieverbruik kan efficiënter worden, door niet-draaiende applicaties daar te laten waar de minste stroom wordt verbruikt of juist de meeste draaiende applicaties zich bevinden. Op deze manier kunnen bepaalde servers vrijgemaakt worden en in stand-by mode worden gezet.
 • Warmteproductie hangt nauw samen met energieverbruik. Optimalisatie hiervan zorgt ervoor dat er minder energie aan koeling besteed wordt. Een goede verdeling van deze warmteproductie kan een betere koeling mogelijk maken.
 • Inzicht in communicatie tussen applicaties en systemen. Zo kun je deze bij elkaar plaatsen om het aantal netwerk-hops te verkleinen en dus latency te verlagen. Dit is veelal ten gunste van de applicatieperformance.

Inzicht is key voor optimale datacenterinrichting
Voor de meeste datacenters zijn optimalisering en de ontwikkeling van nieuwe diensten belangrijke middelen om zich van de concurrentie te onderscheiden. Net als in het restaurant is het noodzakelijk om eerst de onderliggende problematiek inzichtelijk en opgelost te hebben voor er een nieuwe menukaart uitgebracht kan worden. Nieuwe diensten hebben een efficiënte en gecontroleerde infrastructuur nodig om optimaal ingezet te kunnen worden.

Al is uw datacenter nog zo efficiënt ingericht, zonder juiste tooling en procedures om inzicht te krijgen in de actuele en continue status van uw datacenter, is er ruimte voor verbetering. Net als in een restaurant is het van belang om de klant de ultieme gebruikerservaring te geven tegen de meest optimale investering. Dit kan alleen bereikt worden door een goed inzicht in de werking van uw keuken.

Geïnteresseerd?

Michael Stolwijk
Neem contact op met onze specialist Michael Stolwijk

Michael Stolwijk is al bijna 26 jaar pre-sales Consultant in de IT en al enige jaren werkzaam bij Telindus. Ongebonden aan een bepaald marktsegment werkt hij binnen een brede en diverse klantenkring. Deze varieert van enterprise klanten tot service providers. Dit maakt dat Michael een duidelijke en heldere visie heeft op de impact van infrastructuren op de business processen van diverse organisaties. Dat ook IP-netwerken een brede diversiteit kennen, blijkt al uit de verschillen tussen enterprise-infrastructuren, waarbij beschikbaarheid en beveiliging van belang zijn, en ISP-infrastructuren, waarbij services en transport differentiatie van belang zijn.

Naast dat Michael één van de eerste CCIE’s is binnen Nederland, was hij ook de eerste Cisco-gecertificeerde mainframespecialist binnen Nederland die mainframekoppelingen op basis van Cisco wist te realiseren naar IP-omgevingen. Vanuit de bovenstaande kennisgebieden is het dan ook niet vreemd om Michael aan te treffen in de snel ontwikkelende wereld van de datacenters, waarbij unified computing, virtualisatie en software defined de nieuwe uitdagingen zijn geworden.

geen reacties
Plaats een reactie