Blog

Datacenter

Hoe ga je om met cloud wildgroei?

15 jul 2019

Cloudgebruik neemt toe. Neem een willekeurig cloudonderzoek van Gartner, IDC of Forrester en dit wordt bevestigd. De wereldwijde public cloud services-markt zal volgens Gartner met 17,3 procent groeien in 2019. Gebruik van cloud naast de huidige IT-omgeving biedt vele voordelen, zoals flexibiliteit en schaalbaarheid. Er wordt echter vaak vergeten dat het toevoegen van cloud de nodige complexiteit met zich meebrengt. Hoe zit dit en wat kun je tegen cloud wildgroei doen? Ik bespreek het in deze blog.

Jos Vulto door Jos Vulto

Nog niet zo lang geleden werd de cloud gezien als iets waar voornamelijk startups profijt van hebben. Vandaag de dag zien we adoptie van cloud in bijna elke enterprise. Daar waar het nodig is om de de datacenterinfrastructuur te vervangen, wordt steeds vaker gekozen voor cloud-oplossingen in plaats van de aanschaf van hardware. Veelal is de huidige eigen IT-omgeving complex en het beheer ervan daardoor een tijdrovende bezigheid. De wendbaarheid van zo’n omgeving laat vaak te wensen over. Met als resultaat dat de door business gevraagde IT niet snel geleverd kan worden. De belofte van cloud is dat de uitdagingen die de traditionele IT kent voorgoed verleden tijd zijn. Cloud werd en wordt veelal nog geschetst als de heilige graal. Eenvoud, schaalbaarheid en kostenefficiëntie zijn de beloften die hierbij horen.

Het is niet zo eenvoudig

De praktijk laat echter iets anders zien. Bij het bouwen van de infrastructuur in cloudomgevingen van hyperscales, zoals AWS en Azure, komt nogal wat kijken. Wie denkt dat IT met één druk op de knop en creditcard in de hand vanuit deze cloudproviders geleverd kan worden komt bedrogen uit. Wat vaak vergeten wordt is dat gedegen kennis van de te gebruiken cloud providers op het gebied van ontwerp, implementatie en onderhoud nodig is. Zo komt het dat in veel gevallen voor dat met het toevoegen van cloud aan de traditionele omgeving het tegenovergestelde van eenvoud en gemak in beheer bewerkstelligd wordt. De totaalomgeving is een stuk complexer geworden. Een toenemend aantal bedrijven maakt gebruik van meer dan één cloudprovider waardoor de complexiteit van de IT-omgeving nog eens extra toeneemt en cloud wildgroei ontstaat.

Cloud sprawl

Volgens Gartner zal zo’n 70 procent van de organisaties een multi-cloudstrategie implementeren in 2019. In 2017 was dat nog circa 10 procent. Bij het gebruik van meerdere clouds neemt de complexiteit van IT toe. In een multi-cloudomgeving wordt het lastiger om controle te houden over waar welke services en bijbehorende resources (virtueel) staan, ook wel ‘cloud sprawl’ of ‘cloud wildgroei’ genoemd. Cloud sprawl is de ongecontroleerde verspreiding van coudinstanties, -services of -providers van een organisatie. Dit fenomeen treedt meestal op wanneer een organisatie onvoldoende zicht en/of controle heeft. Naast het huidige benodigde specialisme ontstaat er met het toevoegen van cloud aan de IT-omgeving noodzaak om kennis en kunde hierover in het IT-team op te nemen. Elke public cloudprovider heeft zijn eigen interface, eigen diensten en het bijbehorend jargon. Voor het ontwerpen, bouwen en beheren van de multi-cloud ontstaat de noodzaak om het IT-team aan te vullen met specialisten op het gebied van bijvoorbeeld Azure, AWS en GCP. Uit ervaring weet ik hoe lastig het is om deze specialisten te vinden, omgevingen uniform in te richten en overzicht te behouden op de IT-resources. Hoe kun je ervoor zorgen gebruik te kunnen maken van de voordelen van cloud en daarbij diverse valkuilen van verhoogde beheerlast, kosten en security te vermijden?

“By 2021, 75% of organizations without tooling to manage their multi-cloud environments will spend more than they would have had they stayed on-premises, and will also lack needed policy and governance capabilities, increasing the likelihood of security and/or compliance exposures” – Gartner 2018

Cloud management

Het klinkt logisch dat cloud management prioriteit moet krijgen, maar dit gebeurt in de praktijk zelden. Cloudmanagement-platforms maken het mogelijk om private, public, hybrid en multi clouddiensten en middelen te beheren. Deze belofte wordt al enige jaren gedaan. Platformen voor cloud management worden al een tijd meegenomen in de ‘hype cycle for cloud computing’, maar pas begin 2019 heeft Gartner voor het eerst een magic quadrant voor platformen van cloud management uitgebracht. In de hype cycle for cloud computing 2018 is de volwassenheid van deze platforms gepositioneerd als de periode die ‘trough of disillusionment’ wordt genoemd. Dit is de fase waarin de interesse in de specifieke technologie afneemt vanwege het niet kunnen leveren van de beloofde functionaliteit. De verschuiving naar rechts in de cycle laat zien dat fabrikanten op de goede weg zijn voor wat betreft het verbeteren van de producten en zo de early adopters tevreden houden. De verwachting is dat platformen voor cloud management binnen nu en vijf jaar het zogeheten ‘plateau of productivity’ hebben bereikt en daarmee volwassen en bruikbaar zijn. Dit sluit aan bij de versnelling die we op dit moment zien in de ontwikkeling van deze categorie.

Ontwikkelingen

Cloud management is een containerbegrip. Zo’n beetje elke gerenommeerde IT-vendor werkt aan zijn eigen cloudmanagement-platform (CMP) software. De insteek van de fabrikanten loopt enorm uiteen. Een tool die ‘slechts’ cloud cost management biedt, wordt zelfs met één van de functionaliteiten al een cloud management-plaform genoemd. Daarnaast is er ook een verschil in benadering. Er zijn software-vendoren die tooling hebben ontwikkeld met public cloud als uitgangspunt. Het tegenovergestelde zijn de van origine hardware vendoren, die vanuit een datacenter of private cloud ontwikkelen. Wie en wat te kiezen? Gartner biedt hulp op dit vlak en benoemd een zevental categorieën waaraan cloud management zou moeten voldoen. Elk van deze categorieën kent zo zijn eigen voorwaarden. Uiteraard is het aan de gebruiker zelf om te bepalen welke categorieën essentieel zijn. Zo is voor de één provisioning en orchestration een must en voor de ander cloud management en resource optimization. De beschikbare categorieën zijn:

• Provisioning and orchestration,
• Service request management,
• Inventory and classification,
• Monitoring and analytics,
• Cost management and resource optimization,
• Cloud migration, backup and disaster recovery,
• Identity, security and compliance.

Software-abstractielaag

Zie cloud management als een software-abstractielaag met (een subset van) bovengenoemde functionaliteit over verschillende clouds heen. De tooling is hard op weg om ervoor te zorgen dat de diversiteit aan clouddiensten zich evolueert tot één uniforme catalogus met diensten van diverse cloud providers die middels portals kan worden afgenomen. Een mix en match van diensten gaat hierbij ook mogelijk zijn. Ik heb inmiddels diverse fabrikanten al zien demonstreren hoe zowel legacy-applicaties als nieuwe cloud native container gebaseerde applicaties via tooling kunnen worden gemodelleerd. Met ‘een druk op de knop’ realiseert een software-abstractielaag dat deze worden uitgerold in een specifieke cloud of zelfs over meerdere public en private clouds heen. Voordeel hiervan is dat de complexiteit van diverse platforms onder de motorkap verdwijnt. Een nadeel kan zijn dat door uniformiteit cloud provider specifieke functies (databases, storage, compute etc.) niet aangeboden kunnen worden. We zien echter al diverse CMP-tooling ontstaan waarbij ook deze specifieke functies in de uniforme catalogus worden meegenomen en in de modelering van applicaties kunnen worden ingezet.

De versnelling van het gebruik van cloud  is een feit. Het is niet meer de vraag of maar wanneer en hoe bedrijven de cloud toepassen. Eenzelfde versnelling vindt plaats op het vlak van cloud management, gedreven door de hang naar eenvoud, snelheid en controle. Om gebruik te maken van deze voordelen is het van groot belang voorbereid te zijn. Bij het klakkeloos toevoegen van meerdere clouddiensten aan de eigen IT kom je bedrogen uit. Zorg dat je als bedrijf tijdig de juiste tooling selecteert en zet deze direct in bij cloudgebruik. Het niet inzetten op dit soort tooling betekent cloud sprawl. De bijbehorende complexiteit resulteert in lange respons, onveiligheid en gebrek aan overzicht. En dat is exact het tegenovergestelde van wat cloud ons beloofd. Al jaren proberen we het steeds maar complexer wordende IT-landschap door middel van tooling en automatisering gemakkelijker te maken maar in de praktijk valt dit niet mee. Ik zie veel bedrijven hiermee worstelen. Mocht je door de bomen het bos niet meer zien en ben je op zoek naar (cloud) IT als ‘water uit de kraan’, schakel dan Telindus in en vertrouw op onze kennis en specialisme. Wij zetten de juiste cloud management tooling als een dienst in zodat u zich kan concentreren op (ondersteuning van) de business.

Geïnteresseerd?

Jos Vulto
Neem contact op met onze specialist Jos Vulto

Jos Vulto is Solutions Architect in het Telindus Strategy & Solutions team. Hij werkt inmiddels 20 jaar vol passie voor het vak bij Telindus Nederland en is CCIE-, CISSP- en TOGAF-gecertificeerd. Jos volgt nauwgezet technologietrends en klantwensen en combineert deze kennis vervolgens met zijn jarenlange IT-ervaring om de Telindus-directie te adviseren over de te volgen koers. Hij is als zodanig nauw betrokken bij het bedenken en ontwikkelen van propositie op het gebied van relevante topics als cloud en security.

Als rasechte architect creëert Jos graag dingen. Zo is hij de ontwerper van de Telindus Cloud Enablement propositie maar ook de Telindus-referentiearchitectuur, waarin Access, Connectivity, Datacenter, Security en Orchestration centraal staan.
Zijn slogan is ‘solutions first, products next’. Met zijn ervaring en brede expertise kan hij zich met recht een gedreven, gepassioneerde en ervaren specialist en adviseur noemen.

geen reacties
Plaats een reactie