Blog

Managed Services Service Management Services

Haalt u het maximale uit uw IT-monitoring?

17 okt 2018

In een eerdere blog beschreef ik dat de beleving een steeds belangrijkere rol gaat krijgen. Deze trend zie je ook terugkomen in de IT-monitoring van het IT-landschap. Ik ga verder in op deze trend.

Sjoerd Mulder door Sjoerd Mulder

Het inzetten van IT-monitoring tooling is tegenwoordig onmisbaar voor het uitvoeren van het beheer. Voorheen werden IT-componenten traditioneel gecontroleerd op hun actuele status en zodra een incident zich voordeed, werden beheerders hierover geïnformeerd door het systeem. Dit was veelal reactief en hierdoor liepen beheerders direct achter de feiten aan. Het gevolg: activiteiten werden ad-hoc en achteraf uitgevoerd.

Hedendaagse IT-monitoring tooling biedt nieuwe inzichten en kijkt vanuit meerdere perspectieven dan alleen de techniek en actuele staat van de componenten. Uit meerdere onderzoeken die ik lees, waaronder de Market Guide for IT Infrastructure Monitoring Tools van Gartner, en ervaringen die ik heb vallen bepaalde ontwikkelingen op. Ontwikkelingen als:
 Voorspelbaarheid en de correlatie van data;
 IT- en business services staan centraal;
 Integratie en centrale informatievoorziening.

In deze blog wil ik deze ontwikkelingen onder de loep nemen.

Voorspelbaarheid en het correleren van data

Via zogenaamde (statische) thresholds, ofwel drempelwaardes, worden beheerders genotificeerd zodra ingestelde waardes worden bereikt. Deze worden veelal vooraf ingesteld op basis van ‘best practises’ van de vendoren of in overleg met de business. Eventuele wijzigingen worden handmatig doorgevoerd om aan te sluiten bij een geaccepteerde situatie. Dit met het resultaat dat er alleen geacteerd hoeft te worden zodra de drempel wordt geraakt. De (business) behoefte kan echter wijzigen en dit maakt het arbeidsintensief om aansluiting te behouden.
Diverse IT-monitoring tools ondersteunen tegenwoordig ook dynamische thresholds. Het systeem gaat afwijkingen (dagelijks, wekelijks, maandelijks) herkennen en past automatisch de betreffende waardes aan om alleen de relevante notificaties te sturen. Een concreet voorbeeld is dat niemand wakker gemaakt hoeft te worden als de backup ’s nachts loopt en het systeem zwaarder (maar acceptabel) belast wordt.

 

 

 

 

Vanuit het IT-landschap worden talloze meldingen gegenereerd. Of dit nu over capaciteit, performance, configuraties of andere gebeurtenissen gaat. Het is niet haalbaar om al deze data langs te lopen en te beoordelen. Je wilt alleen de informatie die relevant is zien.

Door middel van gedefinieerde event correlaties worden gebeurtenissen gegroepeerd en/of filtering wordt toegevoegd. Hierdoor kan de focus komen te liggen op meldingen die echt relevant zijn, waardoor het dagdagelijks beheer effectiever wordt ingezet en meer ruimte gecreëerd wordt.

IT- en business services staan centraal

Ondanks dat de technische staat en gezondheid van een IT-component uiteraard belangrijk is, verschuift het inzicht steeds meer naar business services en onderliggende IT-services. Het zijn dus niet meer enkel de technische componenten die gemonitord worden, maar de gehele keten met bijhorende gebruikerservaring.

Dit om de impact voor de eindgebruiker te bepalen bij eventuele wijzigingen binnen het landschap of om het sneller kunnen detecteren van de zogenaamde ‘root-cause’ wanneer een specifieke dienst niet beschikbaar is of niet de performance haalt die men verwacht.

Foto Blog Sjoerd IT-monitoring 3

 

Integratie en centrale informatievoorziening

Voorheen waren er meerdere monitor-middelen nodig om de gezondheid van het gehele landschap in kaart te brengen. Nu wordt monitoring steeds vaker integraal en multi-vendor gebruikt en geeft hierdoor meer inzicht. Het maakt niet meer uit of de hardware on-premise of in de publieke/private cloud staat. IT-monitoring tools bieden dan ook de mogelijkheid om te integreren (via API’s) met meerdere (en toonaangevende) hardwarefabrikanten en ITSM-leverancier(s) ten behoeve van event, capaciteits- en beschikbaarheidsmanagement. Hiermee wordt een centrale informatievoorziening gecreëerd; niet alleen voor de beheerder, maar ook voor de IT operations manager en de eindgebruiker. Dit in de vorm van specifieke op behoefte gebaseerde real-time dashboards en rapportages waarmee transparantie wordt gecreëerd over de gehele keten.

Is het aanschaffen of uitbesteden van IT-monitoring zomaar ‘out of box’? Vanuit technisch oogpunt is dit over het algemeen wel het geval. Zodra de infrastructuur staat en benodigde componenten draaien, is een belangrijke stap om eerst gezamenlijk een goede baseline te creëren van de huidige situatie. Op basis van deze baseline start de dialoog met de klant om vervolgens het IT-landschap en IT-monitoring te optimaliseren om zo goed aan te kunnen sluiten bij de behoefte van business.

Het inzetten van IT-monitoring tooling is geen doel, maar een middel om kostenefficiënt en effectief beheer uit te voeren om zo meer ruimte te krijgen. Het is ook zeker geen heilige graal die alles oplost. Doordat de technologie steeds slimmer wordt en steeds meer geautomatiseerd wordt en werk uit handen neemt, wordt de menselijke interactie en interpretatie van data en vertaling vanuit IT richting de business alleen maar belangrijker.

Hoe zet u uw IT-monitoring tooling in?

Geïnteresseerd?

Sjoerd Mulder
Neem contact op met onze Services- specialist Sjoerd Mulder

Sjoerd Mulder werkt sinds 2014 bij Telindus en bekleedt de rol als Pre-Sales Consultant Services. Hij heeft ruime ervaring op het gebied van services, projectimplementaties en transities. Doordat hij jaren actief is geweest in de (dagelijkse) operatie binnen verschillende facetten van de IT, is hij in staat om snel knelpunten te signaleren en hierover te adviseren op verschillende niveaus. In zijn vrije tijd gaat hij graag vroeg zijn bed uit om het eerste ochtendlicht te fotograferen en is actief op sportief gebied.

geen reacties
Plaats een reactie